Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 11-20 of 89 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search
Tong, Ya-Yan / Xu, Bo / Yin, Guang-Da / Song, Rong-Fei / Guo, Li-Bing / Zhao, Pei-Zheng

Crystal structure of 1,3,5-tris((trimethylsilyl)methyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, C15H33N3O3Si3

Cao, Lian Fei / Zheng, Huo Qing / Shu, Qi Yan / Hu, Fu Liang / Xu, Zi Wei

Mitochondrial DNA Characterization of High Royal Jellyproducing Honeybees (Hymenoptera: Apidae) in China

Product Type: Journals/Yearbooks
Dong, Xiu-Yan / Zhang, Han / Wang, Bai-Jun / Lan, Peng-Fei / Dong, Wen-Kui

Crystal structure of bis{5-(N,N′-diethylamine)-5′-methoxy -2,2′-[ethylenediyldioxybis(nitrilomethylidyne)]diphenolato}-bis(μ2-acetato-κ2O:O′)trizinc(II), C46H56Zn3N6O14

Zheng, Shan-Shan / Hao, Jing / Lan, Peng-Fei / Dong, Xiu-Yan / Dong, Wen-Kui

Crystal structure of bis{μ2-2,4-dichloro-6-(8-(4-(diethylamino)-2-oxidophenyl)-3,6-dioxa-2,7-diazaocta-1,7-dien-1-yl)phenolato-κ5O:O,N,N′,O′}dicobalt(II) acetone solvate, C43H48Br4Co2N6O9

Wang, Yu-fei / Fu, Jian-ming / Lin, Yan / Li, Wei-xia

Information Flow Integrity of ECPS based on Domain Partition (2017)

Bi, Yan-Gang / Feng, Jing / Ji, Jin-Hai / Yi, Fang-Shun / Li, Yun-Fei / Liu, Yue-Feng / Zhang, Xu-Lin / Sun, Hong-Bo

Nanostructures induced light harvesting enhancement in organic photovoltaics

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Guoliang / Liu, Yan / Dui, Danhua / Bai, Liang / Liu, Yao / Tian, Fei / Wei, Wei

Trypsinogen activation peptide induces HMGB1 release from rat pancreatic acinar cells

Product Type: Journals/Yearbooks
Han, Yan-Gang / Chen, Hong-Bo / Lu, Yan / Liao, Shang-Fu / Ling, Fei / Hu, Dan / Li, Chang-Yu / Zhu, Kai

Different Detection Methods for HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters in Biodiesel (2017)

Product Type: Books
Zhu, Xiao-fei / Yang, Yu / Xie, Xiao-yan / Li, Ya-feng

Crystal structure of poly-[tetraaqua-bis(μ4-2,5-dibenzoyl-1,4-benzenedicarboxylato-κ4 O1:O2:O3:O4)-μ2-2,5-dibenzoyl-1,4-benzenedicarboxylato-k4 O5,O6: O5′,O6′-didysprosium(III)] tetrahydrate C33H26O13Dy

You are looking at 11-20 of 89 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search