Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 51-60 of 90 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search
Mo, Yong-Fang / Yang, Chuan-Lu / Xing, Yan-Fei / Wang, Mei-Shan / Ma, Xiao-Guang

Nonbond interactions between graphene nanosheets and polymers: a computational study

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Xiu-Yan / He, Yu / Liu, Fei-Fei

Two New Cd(II) and Co(II) Coordination Polymers Based on a 1,10- Phenanthroline Derivative and Tri- or Tetra-Carboxylates: Syntheses, Structures and Photoluminesce

Product Type: Journals/Yearbooks
Zheng, Jing / Xie, Bang-Hua / Chen, Yan-Li / Cao, Jian-Fei / Yang, Yang / Guan, Zhi / He, Yan-Hong

Direct Asymmetric Aldol Reactions Catalyzed by Lipase from Porcine Pancreas

Product Type: Journals/Yearbooks
Peng, Guanyun / Jiang, Zehui / Liu, Xing’e / Fei, Benhua / Yang, Shumin / Qin, Daochun / Ren, Haiqing / Yu, Yan / Xie, Honglan

Detection of complex vascular system in bamboo node by X-ray μCT imaging technique

Product Type: Journals/Yearbooks

Environmental and health challenges of the global growth of electronic waste

Liu, Qiang; Shi, Shu Juan; Du, Li Qing; Wang, Yan; Cao, Jia; Xu, Chang; Fan, Fei Yue; Giesy, John P.; Hecker, Markus
Environmental Science and Pollution Research
2012
Product Type: Databases
IBZ Online
Guo, Fei / Zhang, Hui / Chen, Chuangfu / Hu, Shengwei / Wang, Yuanzhi / Qiao, Jun / Ren, Yan / Zhang, Ke / Wang, Yong / Du, Guoqing

Autophagy favors Brucella melitensis survival in infected macrophages

Product Type: Journals/Yearbooks

Compressibility of cement-stabilized zinc-contaminated high plasticity clay

Du, Yan-Jun; Wei, Ming-Li; Reddy, Krishna R.; Jin, Fei
Natural Hazards
2014
Product Type: Databases
IBZ Online

Prediction of weld shape for fiber laser keyhole welding based on finite element analysis

Xia, Peiyun; Yan, Fei; Kong, Fanrong; Wang, Chunming; Liu, Jianhua; Hu, Xiyuan; Pang, Shengyong
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
2014
Product Type: Databases
IBZ Online

Polar Low genesis over the North Pacific under different global warming scenarios

Chen, Fei; von Storch, Hans; Zeng, Lili; Du, Yan
Climate Dynamics
2014
Product Type: Databases
IBZ Online

Study of laser butt welding of SUS301L stainless steel and welding joint analysis

Chen, Long; Zhou, Longzao; Tang, Chao; Huang, Wei; Wang, Chunming; Hu, Xiyuan; Wang, Jun; Yan, Fei; Wang, Xuefang; Jiang, Zhengguang; Shao, Xinyu
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
2014
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 51-60 of 90 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search