Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 51-60 of 159 items for: Jing Zhou

  • Author: Jing Zhoux
Clear AllModify Search
Zhu, Guang-Zhou / Li, Chun-Ling / Wang, Ao-Lan / Wang, Shi-Yu / Zou, Dan-Ling / Zhang, Xiao-Jing / Yang, Feng-Lei

Crystal structure of tris(3-(2-pyridyl)pyrazole)zinc(II)tetrachlorido zincate(II), C24H21Cl4N9Zn2

Wu, Qiong / Miao, Xisong / Wang, Hai / Wu, Yongmei / Li, Jun / Lu, Jing / Zhou, Qingyan / Ju, Hongping

Supramolecular architecture based on high-lacunary sandwich-type building blocks: synthesis, characterization, and properties

Product Type: Journals/Yearbooks
Liu, Mingxian / He, Rui / Yang, Jing / Long, Zheru / Huang, Biao / Liu, Yongwang / Zhou, Changren

Polysaccharide-halloysite nanotube composites for biomedical applications: a review

Product Type: Journals/Yearbooks
Peng, Ming-Guo / Li, Hua-Jie / Du, Er-Deng / Feng, Hong-Qi / Wang, Juan-Lin / Li, Dong-Dong / Zhou, Jing

OH-initiated oxidation mechanism and kinetics of organic sunscreen benzophenone-3: A theoretical study

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Ting-juan / Zhou, Jing-dong / Yang, Dong-qin / Wang, Yu-xin / Yao, Dong-ming / Ma, Ji-chun / Wen, Xiang-mei / Guo, Hong / Lin, Jiang / Qian, Jun

Hypermethylation of DLX4 predicts poor clinical outcome in patients with myelodysplastic syndrome

Product Type: Journals/Yearbooks

ARDL-based research on the nexus among FDI, environmental regulation, and energy consumption in Shanghai (China)

Xu, Jing; Zhou, Min; Li, Hailong
Natural Hazards
2016
Product Type: Databases
IBZ Online

Who invests more in advanced abatement technology? Theory and evidence

Cao, Jing; Qiu, Larry D.; Zhou, Mohan
Canadian Journal of Economics. Revue canadienne d'économique
2016
Product Type: Databases
IBZ Online

Natural and human impacts on ecosystem services in Guanzhong - Tianshui economic region of China

Li, Jing; Zhou, Z. X.
Environmental Science and Pollution Research
2016
Product Type: Databases
IBZ Online

Asset bubbles, collateral, and policy analysis

Miao, Jianjun; Wang, Pengfei; Zhou, Jing
Journal of Monetary Economics
2015
Product Type: Databases
IBZ Online
Zhang, Tianjiao / Zhang, Chuanbao / Chen, Wenxiang / Zhao, Haijian / Zhang, Jiangtao / Zhou, Weiyan / Zeng, Jie / Wang, Jing / Wang, Donghuan

Quantification of hemoglobin A1c by off-line HPLC separation and liquid chromatography-tandem mass spectrometry: a modification of the IFCC reference measurement procedure

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 51-60 of 159 items for: Jing Zhou

  • Author: Jing Zhoux
Clear AllModify Search