Jump to ContentJump to Main Navigation

New Publications - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-3 of 3 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
New Publicationsx
Clear AllModify Search
Kleinman, Arthur / Yan, Yunxiang / Jun, Jing / Lee, Sing / Zhang, Everett / Tianshu, Pan / Fei, Wu / Jinhua, Guo

Preface (2019)

Deep China, Pages ix-x
Product Type: Books
Bexell, Sarah M. / Luo, Lan / Hu, Yan / Maple, Terry L. / McManamon, Rita / Zhang, Anju / Zhang, Zhihe / Fei, Li Song / Tian, Yuzhong

BRIEF REPORT 17.1 (2019)

Giant Pandas, Pages 264-267
Product Type: Books
Yu-Fei, Zhong / Wen-Min, Wang / Xiong-Xin, Peng / Guang-Ming, Bao / Chun-Yan, Hu / Hou-Qun, Yuan

The crystal structure of [(tetra-μ2-2,6-difluorobenzoato-κ2O:O′)-bis-(2,6-difluorobenzoato-κ2O:O′)-bis-(1,10-phenanthroline-κ2N:N′)]dierbium(III) C66H34N4O12F12Er2

You are looking at 1-3 of 3 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
New Publicationsx
Clear AllModify Search