Jump to ContentJump to Main Navigation
ChemistryChemistry

You are looking at 1-10 of 23 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search
Yu-Fei, Zhong / Wen-Min, Wang / Xiong-Xin, Peng / Guang-Ming, Bao / Chun-Yan, Hu / Hou-Qun, Yuan

The crystal structure of [(tetra-μ2-2,6-difluorobenzoato-κ2O:O′)-bis-(2,6-difluorobenzoato-κ2O:O′)-bis-(1,10-phenanthroline-κ2N:N′)]dierbium(III) C66H34N4O12F12Er2

Tong, Ya-Yan / Xu, Bo / Yin, Guang-Da / Song, Rong-Fei / Guo, Li-Bing / Zhao, Pei-Zheng

Crystal structure of 1,3,5-tris((trimethylsilyl)methyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, C15H33N3O3Si3

Dong, Xiu-Yan / Zhang, Han / Wang, Bai-Jun / Lan, Peng-Fei / Dong, Wen-Kui

Crystal structure of bis{5-(N,N′-diethylamine)-5′-methoxy -2,2′-[ethylenediyldioxybis(nitrilomethylidyne)]diphenolato}-bis(μ2-acetato-κ2O:O′)trizinc(II), C46H56Zn3N6O14

Zheng, Shan-Shan / Hao, Jing / Lan, Peng-Fei / Dong, Xiu-Yan / Dong, Wen-Kui

Crystal structure of bis{μ2-2,4-dichloro-6-(8-(4-(diethylamino)-2-oxidophenyl)-3,6-dioxa-2,7-diazaocta-1,7-dien-1-yl)phenolato-κ5O:O,N,N′,O′}dicobalt(II) acetone solvate, C43H48Br4Co2N6O9

Han, Yan-Gang / Chen, Hong-Bo / Lu, Yan / Liao, Shang-Fu / Ling, Fei / Hu, Dan / Li, Chang-Yu / Zhu, Kai

Different Detection Methods for HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters in Biodiesel (2017)

Product Type: Books
Zhu, Xiao-fei / Yang, Yu / Xie, Xiao-yan / Li, Ya-feng

Crystal structure of poly-[tetraaqua-bis(μ4-2,5-dibenzoyl-1,4-benzenedicarboxylato-κ4 O1:O2:O3:O4)-μ2-2,5-dibenzoyl-1,4-benzenedicarboxylato-k4 O5,O6: O5′,O6′-didysprosium(III)] tetrahydrate C33H26O13Dy

Zhong, Qi-Di / Zhu, Hao / Bai, Shao-Fei / Yan, Hong

Crystal structure of 1-benzyl-6-hydroxy-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile, C13H14N2O

Ping, Shao Bo / Xie, Fei / Wang, Rui Kun / Zheng, Zhi Jun / Gao, Yan

Diffusion Kinetics of Chromium in a Novel Super304H Stainless Steel

Product Type: Journals/Yearbooks
Chen, Xuan / Liu, Yan-Peng / Liu, Li-Fei / Wang, Chen / Nie, Feng-Mei

Crystal structure of bis(p-nitrobenzoato-κ1O;κ2O,O')[bis(2-benzimidazolylmethyl) amine-κ3N,N',N'']lead (II) — methanol (1:1), C31H27N7O9Pb

Li, Hao / Qu, Guang-Fei / Duan, Yan-Kang / Ning, Ping / Zhang, Qiu-Lin / Liu, Xin / Song, Zhong-Xian

Performance and characterisation of CeO2–TiO2–WO3 catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 23 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search