Jump to ContentJump to Main Navigation
MathematicsMathematics

You are looking at 1-5 of 5 items for: Multiple sclerosis

  • Keywords: Multiple sclerosisx
Clear AllModify Search
Užameckis, Dmitrijs / Čapenko, Svetlana / Logina, Ināra / Murovska, Modra / Blomberg, Jonas

No Definite Evidence for Human Endogenous Retroviral HERV-W and HERV-H RNAS in Plasma of Latvian Patients Suffering from Multiple Sclerosis and Other Neurological Diseases / Nav Apstiprinošu Pierādījumu Par Endogēno Retrovīrusu HERV-W Un HERV-H Rns Sastopamību Latvijas Pacientu Ar Multiplo Sklerozi Un Citām NeiroloĢiskām Slimībām Asins Plazmā

Mekša, Līga / Karelis, Guntis / Vainšteine, Lana / Svilpe, Sandra / Gulbe, Gundega / Gudreniece, Anželika / Kalniņa, Jolanta

Brief Cognitive Monitoring in Multiple Sclerosis Patients in Latvia / Kognitīvo Funkciju Monitorings Multiplās Sklerozes Pacientiem Latvijā

Vainšteine, Lana / Kostiks, Andrejs / Karelis, Guntis / Ķēniņa, Viktorija / Zlobina, Natalja / Krūmiņa, Angelika

First Experience and the Effectiveness of Immunomodulating Treatment in Inflammatory Demyelinating CNS Diseases: Analysis of Nine Patients / Imūnmodulējošās Terapijas Efektivitāte Centrālās Nervu Sistēmas Iekaisīgu Saslimšanu Gadījumos: Deviņu Pacientu Analīze

Pastare, Daina / Ķire, Ieva / Erts, Renārs / Laganovska, Guna / Millers, Andrejs

Functional and Structural Evaluation of Afferent Visual System in Multiple Sclerosis Patients / Funkcionālas un Strukturālas Redzes Sistēmas Izmaiņas Multiplās Sklerozes Pacientiem

Jewell, Nicholas P. / Lu, Biao Wm.

Some Variants of the Backcalculation Method for Estimation of Disease Incidence: An Application to Multiple Sclerosis Data from the Faroe Islands

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-5 of 5 items for: Multiple sclerosis

  • Keywords: Multiple sclerosisx
Clear AllModify Search