Jump to ContentJump to Main Navigation
ChemistryChemistry

You are looking at 1-6 of 6 items for: students

  • Keywords: studentsx
Clear AllModify Search
Kızılaslan, Aydın / Sözbilir, Mustafa

Activities to teach heat and temperature concepts to visually impaired students

Product Type: Journals/Yearbooks
Moravčíková, Jana / Matušíková, Ildikó / Nemeček, Peter / Blehová, Alžbeta / Balážová, Želmíra / Gálová, Zdenka / Mészáros, Patrik / Kraic, Ján

Perception of biotech trees by Slovak university students – a comparative survey

Product Type: Journals/Yearbooks
Dubová, Markéta / Hernych, Miloš

Children’s university - a way to convince children to study science and technologies / Uniwersytet dziecięcy - droga przekonywania dzieci do studiowania nauk ścisłych i technologii

Product Type: Journals/Yearbooks
Grzelakowska, Agnieszka / Cieślewicz, Joanna / Łudzińska, Małgorzata

The dynamics of vitamin C content in fresh and processed cucumber (Cucumis sativus L.) / Dynamika zmian zawartości witaminy C w ogórku świeżym (Cucumis sativus L.) i jego przetworach

Product Type: Journals/Yearbooks
Cieślewicz, Joanna

Determination of Degradation Products of Plant Origin Pigments in the Bottom Sediments of Lakes / Oznaczanie Zawartości Produktów Degradacji Barwników Pochodzenia Roślinnego W Osadach Dennych Jezior

Product Type: Journals/Yearbooks
Diamandis, Phedias

On the origins of physicians: Darwinian or Lamarckian evolution?

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-6 of 6 items for: students

  • Keywords: studentsx
Clear AllModify Search