Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 63 items for: Chao Guo

  • Author: Chao Guox
Clear AllModify Search
Guo, Zhan-she / Wang, Yan-shan / Huang, Man-guo / Lu, Chao / Zhang, Mei-ju / Li, Xin

Design of Silicon-on-Sapphire Pressure Sensor For High Temperature And High Pressure Applications (2017)

Guo, Feng-Chao / Ji, Min-Zun / Zhang, Pu / Guo, Zhi-Xin

Facile nitration of aromatic compounds using Bi(NO3)3·5H2O/MgSO4 under mechanochemical conditions

Product Type: Journals/Yearbooks
Peng, Pei-Ying / Guo, Xian-Guo / Jin, Dao-Chao / Dong, Wen-Ge / Qian, Ti-Jun / Qin, Feng / Yang, Zhi-Hua

Species abundance distribution and ecological niches of chigger mites on small mammals in Yunnan province, southwest China

Biologia, Volume 72, Issue 9. Pages 1031-1040
Product Type: Journals/Yearbooks
Tan, Chao / Yang, Dongsheng / Yu, Saibo / Li, Ke / Tan, Haifeng / Fan, Hongmei / Wang, Shitai / Chen, Qian / Liu, Qi / Zhao, Yu / Guo, Xuemin / Jia, Xinxin / Jin, Yong

Effect and Mechanism of High-Pressure Processing: A Case Study of Flue-Cured Tobacco

Yang, Ren-Yin / Sun, Jing / Xie, Ju / Yan, Chao-Guo

Cyclodimerization of 3-phenacylideneoxindolines with amino esters for the synthesis of dispiro[indoline-3,1′-cyclopentane-3′,3″-indolines]

Product Type: Journals/Yearbooks
Quan, Guo-zheng / Zou, Zhen-yu / Wang, Tong / Liu, Bo / Li, Jun-chao

Modeling the Hot Deformation Behaviors of As-Extruded 7075 Aluminum Alloy by an Artificial Neural Network with Back-Propagation Algorithm

Product Type: Journals/Yearbooks
Zeng, Yida / Chao, Yuhjin / Luo, Zhen / Huang, Yongxian / Cai, Yangchuan / Deng, Lingzhu / Guo, Weijia / Lei, Yuchen / Lu, Tong / Wang, Zihao

Surface Substructure and Properties of ZrB2p/6061Al Composite Treated by Laser Surface Melting under Extreme Cooling Conditions

Product Type: Journals/Yearbooks
Liu, Chang-Zhou / Han, Ying / Qi, Wen-Jie / Yan, Chao-Guo

Convenient synthesis of the functionalized 1′,3′-dihydrospiro[cyclopentane-1,2′-inden]-2-enes via a three-component reaction

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Guo-Qing / Hou, Jin-Long / Huang, Huan-Yu / Yuan, Chao-Wen

Role of mast cells in cow metritis

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 63 items for: Chao Guo

  • Author: Chao Guox
Clear AllModify Search