Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 89 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search
Chang, Wen-Zhi / Du, Fei / Bi, Jian-Gang / Yuan, Shuai / Gong, Yan-Peng / Yang, Yuan

Assessment of creeping discharge initiated by metal particles on the silicone rubber/XLPE interface in cable joints

Product Type: Journals/Yearbooks

Effect of Online Reviews on Consumer Purchase Behavior

Mo, Zan; Li, Yan-Fei; Fan, Peng
Journal of Service Science and Management
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Supply Chain Coordination for Strong Retailer with Extended Warranty under Network Externality

Tan, Yan-Fei; Yi, Yu-Yin; Yao, Jun-Jiang
Journal of Service Science and Management
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

superconducting fluctuation and paraconductivity in amorphous zrco alloys

li, yan-fei
acta physica sinica. (chinese journal of physics)
1990
Product Type: Databases
IBZ Online
Chen, Yan-hui / Zhang, Heng-hui / Wang, Yan / Xie, Xing-wang / Fei, Ran / Wang, Xue-yan / Wei, Lai / Chen, Hong-song

Association of FOXP3 Gene Polymorphism with Chronic Hepatitis B in Chinese Population

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Lu-Lu / Lu, Shi-Ying / Hu, Pan / Fu, Bao-Quan / Li, Yan-Song / Zhai, Fei-Fei / Ju, Dan-Di / Zhang, Shi-Jun / Su, Bing / Zhou, Yu / Liu, Zeng-Shan / Ren, Hong-Lin

Construction and activity analyses of single functional mouse peroxiredoxin 6 (Prdx6)

Product Type: Journals/Yearbooks
Xin, Zhen-Hui / Meng, Ya-Li / Wu, Yan-Hua / Wang, Jian / Feng, Zhi-Ke / Kang, Yan-Fei

A coumarin-based fluorescent probe for specific and rapid detection of fluoride ions

Product Type: Journals/Yearbooks
Lu, Ye-Feng / Wang, Yan / Huang, Ming-Zhu / Ren, Xue-Fei / Gao, Lei-Qing / Li, Dan / Li, Yan-Fen / Yang, Yan

Preoperative nutrition and postoperative liver function: a correlation study of pediatric living donor liver transplantation

Product Type: Journals/Yearbooks
Hou, Yi-Xuan / Xie, Chun / Wang, Kang / Zhao, Yu-Ting / Xie, Yang-Yang / Shi, Hong-Yan / Chen, Jian-Fei / Feng, Li / Tong, Guang-Zhi / Hua, Xiu-Guo / Yuan, Cong-Li / Zhou, Yan-Jun / Yang, Zhi-Biao

Development and application of a TaqMan-MGB real-time RT-PCR assay for the detection of porcine epidemic diarrhoea virus strains in China

Product Type: Journals/Yearbooks
Kleinman, Arthur / Yan, Yunxiang / Jun, Jing / Lee, Sing / Zhang, Everett / Tianshu, Pan / Fei, Wu / Jinhua, Guo

Preface (to be published December 2019)

Deep China, Pages ix-x
Product Type: Books

You are looking at 1-10 of 89 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search