Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 505 items for: Jie Zhang

  • Author: Jie Zhangx
Clear AllModify Search
Shen, Jing / Wang, Chao / Zhang, Jia-Li / Liu, Zhao / Liu, Mi / Yan, Jie / Chang, Xiao-Rong / Guo, li-Na

Effects of Electroacupuncture at Neiguan Acupoint on SOD and Mitochondrial Transmembrane Potential of Rabbits with Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury

Product Type: Journals/Yearbooks
Guo, Yan-fang / Dong, Mei / Mao, Zhuo-feng / Zhang, Mei-yue / Chen, Xin / Zuo, Xiao-jie

Internal carotid cavernous fistula: One case report and literature review

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Guo-liang / Ding, Jian-bo / Li, Shuang-jie / Zhang, Xi / Xu, Yi / Yang, Hua-sheng / Wei, Dan / Li, Qin / Shi, Qing-sheng / Zhu, Qing-xiong / Yang, Tong / Zhuo, Zi-qiang / Tian, Yi-mei / Zheng, Hao-jie / Tang, Liu-ping / Zou, Xin-ying / Wen, Tao / Li, Xiu-hui

Evaluation on Common Hand, Foot, and Mouth Disease Treated by Integrative Traditional Chinese Medicine and Western Medicine

Product Type: Journals/Yearbooks

The role of power motivation in creativity: A moderated mediation model

Zhang, Jie; Fan, Yun; Zhang, Xu
Social Behavior and Personality. An International Journal
2015
Product Type: Databases
IBZ Online

Chinese Language Education in the United States

Journal of Multilingual and Multicultural Development
2018
Product Type: Databases
IBR Online

Red legacies in China. Cultural afterlives of the communist revolution

The China Quarterly. An International Journal for the Study of China
2016
Product Type: Databases
IBR Online

Red legacies in China. Cultural afterlives of the communist revolution

The China Quarterly. An International Journal for the Study of China
2016
Product Type: Databases
IBR Online

A Reformulated Directional Bias of Tourist Flow

Zhong, Shien; Zhang, Jie; Li, Xiang
Tourism geographies
2011
Product Type: Databases
IBZ Online

modeling taiwanese speakers' knowledge of tone sandhi in reduplication

zhang, jie; lai, yuwen; sailor, craig
Lingua <Amsterdam>
2011
Product Type: Databases
IBZ Online

how important are wealth effects on china's consumer spending?

jie, chen; guo, feng; zhang, weitao
the chinese economy
2010
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 1-10 of 505 items for: Jie Zhang

  • Author: Jie Zhangx
Clear AllModify Search