Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 121 items for: Jing Feng

  • Author: Jing Fengx
Clear AllModify Search
Song, Jing-Pan / Wang, Xin-Yi / Wei, Feng / Shi, Xiao-Wei

Electronically Reconfigurable Varactor-Loaded HMSIW Bandpass Filter

Product Type: Journals/Yearbooks
Pan, Ling-Ling / Wu, Wen-Jun / Zheng, Gao-Feng / Han, Xiao-Yan / He, Jing-Song / Cai, Zhen

Ginkgetin inhibits proliferation of human leukemia cells via the TNF-α signaling pathway

Product Type: Journals/Yearbooks
Meng, Jing / Zhou, Hai-Yu / Sui, Feng

Crystal structure of methyl 2,7,7-trimethyl-4-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-quinoline-3-carboxylate, C20H22N2O5

Kang, Hong Yi / Song, Jing Pan / Li, Jiao / Wei, Feng

Compact Dual-band Bandpass Filter Based on HMSIW and DS-CSRR

Product Type: Journals/Yearbooks
Jing, Xiwei / Gong, Weiguang / Feng, Zhongjun / Meng, Xin / Zheng, Baicun

Comb-like copolymer dispersant for PP/CaCO3 composites: effects of particle concentration on properties of composites

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Jing / Zhou, Weiwei / Sui, Feng

Crystal structure of 4a-hydroxy-9-(3,5-dibromo-phenyl)-3,4,4a,5,6,7,9,9a-octahydro-2H-xanthene-1,8-dione, C19H18Br2O4

Zhao, Yan / Hou, Deren / Feng, Xialu / Lin, Fangbo / Luo, Jing

Role of ABC transporters in the pathology of Alzheimer’s disease

Product Type: Journals/Yearbooks
Wu, Guang-Hui / Shi, Xian-Bo / Lian, Yu-Feng / Xiang, Hua-Bin / Xiong, Jing

Crystal structure of N,N-diethyl-5-bromo-3,4-dihydro-2,4-dioxopyrimidine-1(2H)-carboxamide, C9H12BrN3O3

Meng, Jing / Dai, Yifei / Sui, Feng

Crystal structure of 4-(3,4-dimethyl-phenyl)-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, C21H25NO3

Zhang, Rui-Cheng / Mu, Ying-Feng / Dong, Jing / Lin, Xiao-Qian / Geng, De-Qin

Complex effects of apoplexy secondary to pituitary adenoma

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 121 items for: Jing Feng

  • Author: Jing Fengx
Clear AllModify Search