Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 126 items for: Jing Feng

  • Author: Jing Fengx
Clear AllModify Search
Pan, Ling-Ling / Wu, Wen-Jun / Zheng, Gao-Feng / Han, Xiao-Yan / He, Jing-Song / Cai, Zhen

Corrigendum to: Ginkgetin inhibits proliferation of human leukemia cells via the TNF-α signaling pathway

Product Type: Journals/Yearbooks
Pan, Ling-Ling / Wu, Wen-Jun / Zheng, Gao-Feng / Han, Xiao-Yan / He, Jing-Song / Cai, Zhen

Ginkgetin inhibits proliferation of human leukemia cells via the TNF-α signaling pathway

Product Type: Journals/Yearbooks
Song, Jing-Pan / Wang, Xin-Yi / Wei, Feng / Shi, Xiao-Wei

Electronically Reconfigurable Varactor-Loaded HMSIW Bandpass Filter

Product Type: Journals/Yearbooks
Ban, Yu-Feng / Liu, Gui-Zhong / Hao, Cong-Min / Dong, Xin-Tao / Guo, Jing-Jie

Effects of Zr Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of AlCoCrFeNiZrx High-Entropy Alloys

Product Type: Books
Pan, Wei-Jun / Zhou, Zi-Feng / Zuo, Qing-Hai / Pan, Yue-Xiao / Zhuo, Xing-Yu / Tan, Jing-Wei

Analysis of the Fuel Efficiency of Airport End- Around Taxiway (2017)

Product Type: Books
Meng, Jing / Zhou, Hai-Yu / Sui, Feng

Crystal structure of methyl 2,7,7-trimethyl-4-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-quinoline-3-carboxylate, C20H22N2O5

Kang, Hong Yi / Song, Jing Pan / Li, Jiao / Wei, Feng

Compact Dual-band Bandpass Filter Based on HMSIW and DS-CSRR

Product Type: Journals/Yearbooks
Jing, Xiwei / Gong, Weiguang / Feng, Zhongjun / Meng, Xin / Zheng, Baicun

Comb-like copolymer dispersant for PP/CaCO3 composites: effects of particle concentration on properties of composites

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 126 items for: Jing Feng

  • Author: Jing Fengx
Clear AllModify Search