Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 129 items for: Li Chu

  • Author: Li Chux
Clear AllModify Search

Conditioned taste aversion as instrumental punishment

Li, Kuang-Chu; Hsiao, Sigmund; Li, Jay-Shake
Journal of Experimental Psychology. Animal Behavior Processes
2013
Product Type: Databases
IBZ Online
Guo, Xiao-Jing / Wei, Li-Li / Li, Xin-Hui / Yu, Ning- Ning / Gao, Shao-Bo / Qin, Dong-Yan / Chu, Fu-Mei / Li, Kun

Effect of respiratory training apparatus and vibration expectoration vest on expectoration in patients with lung cancer resection

Product Type: Journals/Yearbooks

The Impact of Creative Personalities and Organizational Structure on Organizational Innovation

Chuang, Li-Min; Liu, Chun-Chu; Tsai, Wen-Chia
International Research Journal of Finance and Economics
2012
Product Type: Databases
IBZ Online

analysis of the economic relationship between china and taiwan

li, chu-shiu; yu, chin-ping
the chinese economy
2010
Product Type: Databases
IBZ Online

the effects of web page design instruction on computer self-efficacy of preservice teachers and correlates

chu, li-li
journal of educational computing research
2003
Product Type: Databases
IBZ Online

the structure of type VI collagen

chu, mon-li etc.
annals of the new york academy of sciences
1990
Product Type: Databases
IBZ Online

An overview of BCC climate system model development and application for climate change studies

Wu, Tongwen; Song, Lianchun; Li, Weiping; Wang, Zaizhi; Zhang, Hua; Xin, Xiaoge; Zhang, Yanwu; Zhang, Li; Li, Jianglong; Wu, Fanghua; Liu, Yiming; Zhang, Fang; Shi, Xueli; Chu, Min; Zhang, Jie; Fang, Yongjie; Wang, Fang; Lu, Yixiong; Liu, Xiangwen; Wei, Min; Liu, Qianxia; Zhou, Wenyan; Dong, Min; Zhao, Qigeng; Ji, Jinjun; Li, Laurent; Zhou, Mingyu
Journal of Meteorological Research
2014
Product Type: Databases
IBZ Online
Li, Zhuang-nian / Chu, Man-sheng / Liu, Zheng-gen / Ruan, Gen-ji / Li, Bao-feng

Furnace heat prediction and control model and its application to large blast furnace

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Yong / Ni, Zhi-Yu / Zhu, Meng-Chu / Dong, Mei / Wang, Si-Ming / Shi, Qing-Wen / Zhang, Man-Li / Wang, Yu-Fang / Huo, Chang-hong / Kiyota, Hiromasa / Cong, Bin

Antitumour Activities of Sesquiterpene Lactones from Inula helenium and Inula japonica

Product Type: Journals/Yearbooks

NH3-treated WO3 as low-cost and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells

Song, Dandan; Chen, Zhao; Cui, Peng; Li, Meicheng; Zhao, Xing; et al.
2015
Product Type: Databases
nano Online

You are looking at 1-10 of 129 items for: Li Chu

  • Author: Li Chux
Clear AllModify Search