Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 545 items for: Li Shi

  • Author: Li Shix
Clear AllModify Search
Lin, Guo-li / Shi, Hong / Wu, Yuan-kai / Li, Xiang-yong / Huang, Jian-hua / Ke, Wei-min

The Relationship between the Plasmodium Falciparum Clearance and the Clinical Effect of the Case with Cerebral Malaria Treated with Artemisinin

Product Type: Journals/Yearbooks

Discriminatory Information Disclosure

Li, Hao; Shi, Xianwen
The American Economic Review
2017
Product Type: Databases
IBZ Online
Li, Jihui / Shi, Huiqing / Li, Ning / Li, Mei / Li, Jing

Facile preparation of graphite intercalation compounds in alkali solution

Product Type: Journals/Yearbooks

Production of monoclonal antibody and application in indirect competitive ELISA for detecting okadaic acid and dinophytoxin-1 in seafood

Lu, Shi-Ying; Zhou, Yu; Li, Yan-Song; Lin, Chao; Meng, Xian-Mei; Yan, Dong-Ming; Li, Zhao-Hui; Yu, Shi-Yu; Liu, Zeng-Shan; Ren, Hong-Lin
Environmental Science and Pollution Research
2012
Product Type: Databases
IBZ Online
Su, Yinao / Sheng, Limin / Li, Lin / Bian, Hailong / Shi, Rong / Zhuang, Xiaoying / Chin, Wilson

Strategies in High-Data-Rate MWD Mud Pulse Telemetry

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Xiao-jin / Shi, Li-qin / Fu, Qing-chun / Ni, Liu-da / Zhou, Feng / Chen, Jin-wei / Chen, Cheng-wei

The Denver Tube Combined with Antiviral Drugs In the Treatment of HBV-related Cirrhosis with Refractory Ascites: A Report of Three Cases

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Zhi / Qiao, Bao / Li, Guo / Li, Shi / Wang, Li / Dong, Ying

Bevacizumab cured age-related macular degeneration (AMD) via down-regulate TLR2 pathway

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Guo-liang / Ding, Jian-bo / Li, Shuang-jie / Zhang, Xi / Xu, Yi / Yang, Hua-sheng / Wei, Dan / Li, Qin / Shi, Qing-sheng / Zhu, Qing-xiong / Yang, Tong / Zhuo, Zi-qiang / Tian, Yi-mei / Zheng, Hao-jie / Tang, Liu-ping / Zou, Xin-ying / Wen, Tao / Li, Xiu-hui

Evaluation on Common Hand, Foot, and Mouth Disease Treated by Integrative Traditional Chinese Medicine and Western Medicine

Product Type: Journals/Yearbooks

Various Wavelet Methods for Solving Fractional Fredholm-Volterra Integral Equations

Shi, Peng-Peng; Li, Xiu; Li, Xing
Lu, Chien-Ke
2013
Product Type: Databases
IJBF Online

You are looking at 1-10 of 545 items for: Li Shi

  • Author: Li Shix
Clear AllModify Search