Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 26 items for: Liang Bai

  • Author: Liang Baix
Clear AllModify Search
Pan, Er / Bai, Gongxun / Peng, Yutao / Chen, Liang / Xu, Shiqing

Promoting luminescence of Yb/Er codoped ferroelectric composite by polarization engineering for optoelectronic applications

Product Type: Journals/Yearbooks
Bai, Liang / Shyy, John Y-J.

Shear stress regulation of endothelium: A double-edged sword

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Guoliang / Liu, Yan / Dui, Danhua / Bai, Liang / Liu, Yao / Tian, Fei / Wei, Wei

Trypsinogen activation peptide induces HMGB1 release from rat pancreatic acinar cells

Product Type: Journals/Yearbooks
Jia, Yaoqi / Bai, Guangdong / Saxena, Prateek / Liang, Zhenkai

Anonymity in Peer-assisted CDNs: Inference Attacks and Mitigation

Product Type: Journals/Yearbooks

Effects of Ru and Ag cap layers on microstructure and magnetic properties of FePt ultrathin films

Liu, Mingfeng; Jin, Tianli; Hao, Liang; Cao, Jiangwei; Wang, Ying; et al.
2015
Product Type: Databases
nano Online
Liang, Xiquan / Zhao, Piqing / Bai, Ou

Vector Functions and their Differentiation Formulas in 3-dimensional Euclidean Spaces

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Guang / Zhao, Na / Bai, Wei / Chen, Dong Liang / Xiong, Cheng Dong

Microwave-assisted ring-opening polymerization of poly (glycolic acid-co-lactic acid) copolymers

Product Type: Journals/Yearbooks
Pi, Chang-jun / Liang, Kai-lu / Ke, Zhen-yong / Chen, Fu / Cheng, Yun / Yin, Liang-jun / Deng, Zhong-liang / He, Bai-cheng / Chen, Liang

Adenovirus-mediated expression of vascular endothelial growth factor-a potentiates bone morphogenetic protein9-induced osteogenic differentiation and bone formation

Product Type: Journals/Yearbooks
Xia, Xichao / Zheng, Xinhua / Lu, Suxiang / Chen, Zhiguo / Bai, Xianguang / Liang, Guina / Xue, Shipeng / Hua, Chuanxiu / Song, Guoying / Guo, Lianghong

A novel application of oriental beetle juvenile Anomala corpulenta to reflect Pb contamination in soil

Product Type: Journals/Yearbooks
Cheng, Chuan-Jie / Bai, Xiong-Xiong / Fan, Wu-Qin / Wu, Hai-Ming / Shen, Liang / Huang, Qing-Hua / Tu, Yuan-Ming

Synthesis of a photoactive gemini surfactant and its use in AGET ATRP miniemulsion polymerisation and UV curing

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 26 items for: Liang Bai

  • Author: Liang Baix
Clear AllModify Search