Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-3 of 3 items for: Shinuo Cao

  • Author: Shinuo Caox
Clear AllModify Search
Cao, Shinuo / Mousa, Ahmed / Aboge, Gabriel / Kamyingkird, Ketsarin / Zhou, Mo / Moumouni, Paul / Terkawi, Mohamad / Masatani, Tatsunori / Nishikawa, Yoshifumi / Suzuki, Hiroshi / Fukumoto, Shinya / Xuan, Xuenan

Prime-boost vaccination with plasmid DNA followed by recombinant vaccinia virus expressing BgGARP induced a partial protective immunity to inhibit Babesia gibsoni proliferation in dogs

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Guanbo / Yu, Longzheng / Efstratiou, Artemis / Moumouni, Paul Franck Adjou / Liu, Mingming / Guo, Huanping / Gao, Yang / Cao, Shinuo / Zhou, Mo / Li, Jixu / Ringo, Aaron Edmond / Xuan, Xuenan

Evaluation of the protective effect of a prime-boost strategy with plasmid DNA followed by recombinant adenovirus expressing BmAMA1 as vaccines against Babesia microti infection in hamster

Product Type: Journals/Yearbooks
Guo, Huanping / Sevinc, Ferda / Ceylan, Onur / Sevinc, Mutlu / Ince, Ege / Gao, Yang / Moumouni, Paul Franck Adjou / Liu, Mingming / Efstratiou, Artemis / Wang, Guanbo / Cao, Shinuo / Zhou, Mo / Jirapattharasate, Charoonluk / Ringo, Aaron Edmond / Zheng, Weiqing / Xuan, Xuenan

A PCR survey of vector-borne pathogens in different dog populations from Turkey

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-3 of 3 items for: Shinuo Cao

  • Author: Shinuo Caox
Clear AllModify Search