Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-3 of 3 items for: Urh Groselj

  • Author: Urh Groseljx
Clear AllModify Search
Šmon, Andraž / Grošelj, Urh / Žerjav Tanšek, Mojca / Biček, Ajda / Oblak, Adrijana / Zupančič, Mirjana / Kržišnik, Ciril / Repič Lampret, Barbka / Murko, Simona / Hojker, Sergej / Battelino, Tadej

Newborn Screening in Slovenia / Presejanje Novorojencev V Sloveniji

Product Type: Journals/Yearbooks
Tansek, Mojca Zerjav / Groselj, Urh / Kelvisar, Matic / Kobe, Helena / Lampret, Barbka Repic / Battelino, Tadej

Long-term BH4 (sapropterin) treatment of children with hyperphenylalaninemia – effect on median Phe/Tyr ratios

Product Type: Journals/Yearbooks
Reinehr, Thomas / Danne, Thomas / Groselj, Urh / Battelino, Tadej / Bratina, Nataša

3. Diagnostische Verfahren (2016)

You are looking at 1-3 of 3 items for: Urh Groselj

  • Author: Urh Groseljx
Clear AllModify Search