Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-4 of 4 items for: Xiaosheng Fang

  • Author: Xiaosheng Fangx
Clear AllModify Search
Gautam, Ujjal K. / Bando, Yoshio / Costa, Pedro M. F. J. / Fang, Xiaosheng / Dierre, Benjamin / Sekiguchi, Takashi / Golberg, Dmitri

Inorganically filled carbon nanotubes: Synthesis and properties

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhai, Tianyou / Fang, Xiaosheng / Zeng, Haibo / Xu, Xijin / Bando, Yoshio / Golberg, Dmitri

Vapor-phase synthesis of one-dimensional ZnS, CdS, and ZnxCd1–xS nanostructures

Product Type: Journals/Yearbooks
Fang, Xiaosheng / Hu, Linfeng / Ye, Changhui / Zhang, Lide

One-dimensional inorganic semiconductor nanostructures: A new carrier for nanosensors

Product Type: Journals/Yearbooks

Ecological indicators showing the succession of macrofauna communities in Sonneratia apetala artificial mangrove wetlands on Qi’ao Island at Zhuhai, South China

Tang, Yijie; Fang, Zhanqiang; Zhang, Zaiwang; Zhong, Yanting; Chen, Kang; Liu, Benhan; Fan, Junjie; Xiong, Tiantian; Lu, Xiaosheng
Acta Oceanologica Sinica
2014
Product Type: Databases
IBZ Online

You are looking at 1-4 of 4 items for: Xiaosheng Fang

  • Author: Xiaosheng Fangx
Clear AllModify Search