Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 206 items for: Zhen Zhang

  • Author: Zhen Zhangx
Clear AllModify Search
Song, Shunxi / Liang, Jiantao / Li, Lin / Zhang, Meiyun / Nie, Jingyi / Zhen, Xiaoli

Selection of filler particle size for maximizing the critical properties of cellulosic paper by filler pre-flocculation

Product Type: Journals/Yearbooks
Gao, Lan / Cao, Xiu-Zhen / Zhang, Ying / Liu, Tai-Fang / Zhang, Ai-Hua

Bibliometric analysis of literature regarding ostomy research based on the Web of Science database

Product Type: Journals/Yearbooks
Song, Shunxi / Zhen, Xiaoli / Zhang, Meiyun / Li, Lin / Yang, Bin / Lu, Peng

Engineered porous calcium silicate as paper filler: effect of filler morphology on paper properties

Product Type: Journals/Yearbooks
Shi, Yu / Wang, Feng / Hu, A-Zhen / Wang, Qing-Wen / Wu, Jue-Lian / Li, Ming-Hua / Cui, Guang-Hui / Liu, Li / Huang, Si-Bin / Zhang, Yu / Liu, Han-Qing / Chen, Yun

Effects and Mechanisms of Jinniu Capsule on Methamphetamine-Induced Conditioned Place Preference in Rats

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhou, Peng / Zhang, Chunling / Gao, Zhen / Cai, Wangshu / Yan, Deyue / Wei, Zhaolong

Evaluation of the quality of CT images acquired with smart metal artifact reduction software

Product Type: Journals/Yearbooks
Wen, Da-Peng / Wang, Yong-Feng / Zhang, Jun-Feng / Jin, Zhen-Min

Anisotropic growth of olivine during crystallization in basalts from Hawaii: Implications for olivine fabric development

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Botao / Cai, Wang / Zhang, Zhen / Zhang, Hui / Tang, Ke / Zhang, Qi / Wang, Ximo

Circulating microparticles in patients after ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis

Product Type: Journals/Yearbooks
Tong, Sheng-Yue / You, Jin-Zong / Zhang, Yi-Ping / Wang, Zhen-Zhen / Yu, Ke-Ji / Hu, Qiong / Pan, Hui-Juan / Wu, Cheng-Jie / Qi, De-Qiang

Crystal structure of ethyl 1-(4-fluorobenzyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, C19H17FN2O2

You are looking at 1-10 of 206 items for: Zhen Zhang

  • Author: Zhen Zhangx
Clear AllModify Search