Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-2 of 2 items for: Zheyuan Zhang

  • Author: Zheyuan Zhangx
Clear AllModify Search
Zhang, Zheyuan / Xie, Yonghui / Zhang, Di / Xie, Gongnan

Flow Characteristic and Heat Transfer for Non-Newtonian Nanofluid in Rectangular Microchannels with Teardrop Dimples/Protrusions

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Libin / Bu, Liang / Hu, Jiang / Xu, Zheyuan / Ruan, Libo / Fang, Yan / Wang, Ping

HDAC1 knockdown inhibits invasion and induces apoptosis in non-small cell lung cancer cells

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-2 of 2 items for: Zheyuan Zhang

  • Author: Zheyuan Zhangx
Clear AllModify Search