Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 66 items for: Poznań

  • Keywords: Poznańx
Clear AllModify Search

The influence of atmospheric circulation on the intensity of urban heat island and urban cold island in Poznań, Poland

Półrolniczak, Marek etal.
Theoretical and Applied Climatology
2017
Product Type: Databases
IBZ Online
Superczyńska, M. / Józefiak, K. / Zbiciak, A.

Numerical Analysis of Diaphragm Wall Model Executed in Poznań Clay Formation Applying Selected Fem Codes

Product Type: Journals/Yearbooks
Perdał, Robert

Factors of Local E-Government Development in Poland: The Case of the Poznań Agglomeration

Product Type: Journals/Yearbooks
Walaszek, Marzena / Bąkowska, Edyta

Organisation and Diversification of the Educational Market in Poland: The Case of the Poznań Agglomeration

Product Type: Journals/Yearbooks
Kaczmarek, Tomasz / Wójcicki, Michał

Participation in Public Consultations on Spatial Planning Documents. The Case of Poznań City

Product Type: Journals/Yearbooks

Fatalne skutki pewnej "kolacyi" Jakuba Niemojewskiego z jezuitami poznańskimi, czyli poznańska polifonia wyznaniowa w XVI wieku

Meller, Katarzyna
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
2016
Product Type: Databases
IJBF Online

Poznańskie druki bibliofilskie lat 20. minionego stulecia — coś nie tylko dla ducha, ale również dla oka

Krzak-Weiss, Katarzyna
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
2016
Product Type: Databases
IJBF Online
Bonenberg, Wojciech

Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

Product Type: Journals/Yearbooks
Dzieszko, Piotr / Zwoliński, Zbigniew

Trophic diversity of Poznań Lakeland lakes

Product Type: Journals/Yearbooks
Szyga-Pluta, Katarzyna

Circulation Influence On Cloudiness In Poznań

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 66 items for: Poznań

  • Keywords: Poznańx
Clear AllModify Search