Search Results

You are looking at 1 - 10 of 3,412 items :

  • "knowledge management" x
Clear All

References Alavi, M., & Leidner, D.E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), 107–136, http://dx.doi.org/10.2307/3250961 Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal , 39(5), 1154–1184, http://dx.doi.org/10.2307/256995 Anand, A., & Singh, M.D. (2011). Understanding Knowledge Management: a literature review. International Journal of Engineering Science and

References [1] Ceptureanu, S.I., Knowledge based economy in Romania: a comparative approach, Journal of Applied Quantitative Methods , Vol. 9, No.4, 51-61, 2014 [2] Evans, M., Dalkir, K. and Bidian, C., A Holistic View of the Knowledge Life Cycle: The Knowledge Management Cycle (KMC) Model, Electronic Journal of Knowledge Management Vol. 12, No. 2, 85-97, 2014 [3] Drucker, P. F., Post-capitalist society , New York: Harper Collins [4] Strassmann, P.A., Taking a measure of knowledge asset”, Computerworld , Vol. 32 No. 4, 74, 1998 [5] Senge, P.M., Leading

, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Politechnika Śląska, 103, 47. Durst, S., Evangelista, P., 2018. Logistics knowledge management: state of the art and future perspectives . Special Issue - Logistics knowledge management: state of the art and future perspectives, Accepted 14 Sep 2018, Published online: 16 Oct, 427-434. Gábor, G., 2017. About Organic Farming and Production in the World and in Hungary . Reviews of Czestochowa University of Technology, 27(1), 118-131. Govindarajan, V., Gupta, A., Knowledge Management’s Social Dimension . Lessons 9. Grondys, K

References Author unknown - The Foreign Terms Dictionary of PWN. Inscription on the entrance to the Delphi Oracle. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3961382 Bergman E. - When bad things happen to good ideas. Darwin Magazine, CXO Media Inc. http://www.cio.com.au/article/6262/when_bad_things_happen_good_ideas/ Buono A., Poulfelt F. - Challenges and Issues in Knowledge Management. Information Age Publishing and the Copenhagen Business School, Greenwich, CT, USA 2005. Firma Capterra: Knowledge Management Software

References Abecker, A.; Elst, L. (2002) Ontologies for information management: Balancing formality, stability, and sharing scope, Expert Systems with Applications, 23(4), p. 357-366. Almeida, M.B.; Barbosa, R.R. (2009) Ontologies in Knowledge Management Support: A Case Study, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 9999, p. 1-16. Benjamins, V.R.; Fenzel, D.; Perez, A.G. (1998) Knowledge management through ontologies, Second Internation Conference on Practical Aspects of Knowledge Management, Basel, Switzerland, p. 5

Reference Bałaszczuk, A., 2004. Korzyści z zarządzania wiedzą . Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 40-41. Brdulak, J.J., 2005. Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu . Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 14. Bukovitz, W.R., Williams, R.L., The Knowledge Management Fieldbook . Financial Time, Prentice Hall, London, 2 Davenport, T. H., 2007. Zarządzanie pracownikami wiedzy . Wolters Kluwer Polska, Difin, Warszawa. Jarugowa, A., Fijałkowska, J, 2002. Rachunkowość i zarządzanie kapitałem

, 2014. [9] Heintel P., Krainz E.E. - Projektmanagement: eine Antwort auf die Hierarchiekrise? (Project Management: in Response to the Crisis Hierarchical). Springer-Verlag, 2013. [10] Jelonek D. - Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji (Selected Problems of Knowledge Management and Intellectual Capital in the Organization). Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012. [11] Litke H.-D. - Internationales Projektmanagement . Handbuch Internationalisierung (International Project Management

9 References [1] Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A. - Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy (The theoretical basis of the knowledge economy) [in] Stabryła A., (ed.) Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy (Improving organizational structures of enterprises in the knowledge economy). C.H.Beck, Warsaw 2009. [2] Klonowski Z.J. - Systemy informatyczne gospodarowania wiedzą (Knowledge management systems). Studia i Materiały 2004, 2, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. [3] Morawski M

: Creating and sustaining competitive advantage . Oxford: Oxford University Press. Baron, J. (2000). Thinking and deciding (3 rd edition). Cambridge: Cambridge University Press. Bratianu, C. (2009a). Challenges for knowledge management research. In Bratianu, C., Lixandroiu, D., & Pop, A.N. (Eds.). Proceedings of the 4 th International Conference on Business Excellence , University “Transilvania” of Brasov, Brasov, Romania, 16-17 October 2009 (pp. 52-55). Brasov: Infotec. Bratianu, C. (2009b). The frontier of linearity in the intellectual capital metaphor. In Stam, C

, rationale and essence of knowledge management) [in] Perechuda K. (ed.) - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (Knowledge management in the company), PWN, Warsaw 2005. [4] Mikuła B. - Kreowanie wiedzy na tle współczesnych koncepcji zarządzania. Organizacyjne uczenie się (Creating knowledge in light of modern concepts of management. Organizational learning) [in] Perechuda K. (ed.) - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (Knowledge management in the company), PWN, Warsaw 2005. [5] Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji [Creating knowledge in the