Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-6 of 6 items for: Xuemei Xu

  • Author: Xuemei Xux
Clear AllModify Search
Ding, Min / Zhu, Xianjun / Ye, Lei / Wang, Meijun / Cui, Yuantao / Xu, Jun / Li, Xuemei / Feng, Shuhong / Yu, Demin / Wang, Penghua

Association between Caveolin-1 expression and pathophysiological progression of femoral nerves in diabetic foot amputation patients

Product Type: Journals/Yearbooks

Seasonal forecasting of 2014 summer heat wave over Beijing using GRAAP and other statistical methods

Xu, Guodong; Guo, Peng; Li, Xuemei; Jia, Yingying
Natural Hazards
2015
Product Type: Databases
IBZ Online
Fan, Xuemei / Xu, Senlin / Wang, Yanzhou / Li, Shengping / Wang, Yu / Xu, Huicheng

Histological response to and immunogenicity of different material patches implanted in rabbit abdominal walls

Product Type: Journals/Yearbooks
Song, Tao / Mao, Fei / Shi, Li / Xu, Xuemei / Wu, Zirong / Zhou, Juan / Xiao, Meifang

Urinary measurement of circulating tumor DNA for treatment monitoring and prognosis of metastatic colorectal cancer patients

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhou, Enle / Jing, Guiping / Hu, Huizhen / Xu, Xuemei / Li, Hong

THE EFFECTS OF MOLECULAR WEIGHT ON THE MORPHOLOGY AND CRYSTALLIZATION OF CIS-1,4-POLYBUTADIENE (1986)

Morphology of Polymers, Pages 411-420
Product Type: Books
Huang, Zhenghua / Xu, Liqing / Zhu, Xuemei / Hu, Jiangning / Peng, Hailong / Zeng, Zheling / Xiong, Hua

Stability and Bioaccessibility of Fucoxanthin in Nanoemulsions Prepared from Pinolenic Acid-contained Structured Lipid

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-6 of 6 items for: Xuemei Xu

  • Author: Xuemei Xux
Clear AllModify Search