Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Acta Palaeobotanica

The Journal of W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences

2 Issues per year


CiteScore 2016: 1.17

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.825
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.667

Open Access
Online
ISSN
2082-0259
See all formats and pricing
In This Section

Some aspects of the last glaciation in the Mazury Lake District (north-eastern Poland)

Katarzyna Pochocka-Szwarc
 • Corresponding author
 • Polish Geological Institute-National Research Institute, Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Poland
 • Email:
Published Online: 2013-06-26 | DOI: https://doi.org/10.2478/acpa-2013-0001

ABSTRACT

The morphology of the Mazury Lake District (north-eastern Poland) dates from 24-19 ka (main stadial of the youngest Vistulian glaciation). During this last glacial maximum (MIS 2) a belt with lacustrine basins was formed when the ice sheet retreated at the end of the Pomeranian phase. The ice-sheet retreat is morphologically also expressed by the occurrence of end moraines. The study area is situated in the Skaliska Basin, in the northern part of the Lake District (near the Polish/ Russian border), at the periphery of zone with end moraines. Originally the basin was an ice-dammed depression filled with melt water; the water flowed out into the developing Pregoła valley when the ice retreated and did no longer dam off the depression. The basin, which is surrounded by hill-shaped moraines, is filled now with Late Glacial and Holocene glaciolacustrine sediments. The organic sediments of the basin record the history of the Late Glacial and Holocene climatic changes in this region.

KEYWORDS: glacial lacustrine sediments; Vistulian glaciation; deglaciation; Mazury Lake District; Skaliska Basin

 • BER A. 1971. Mapa geologiczna Polski w skali 1: 200 000 ark. Suwałki A i B z Objaśnieniami. Wyd. Inst. Geol., Warszawa.

 • BER A. 2000. Plejstocen Polski połnocno-wschodniej w nawiązaniu do głębszego podłoża i obszarow sąsiednich. Prace Państw. Inst. Geol., 170: 1-89.

 • BOSE M. 1995. Problems of the dead ice and ground ice in the central part of the European Plan. Quat. Intern., 28: 123-125.

 • BLUDAU A. 1894. Die Oro - und hydrographie der Preussischen und Pommerischen Seenplatte Pet. Mitt. Ergh., 110. Gotha.

 • BŁASZKIEWICZ M. 2005. Poźnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza). Prace Geogr. Inst. Geogr. PAN, 201: 1-92.

 • DODONOV A.E. 1975. Noveishaya Tektonika Yugovostochnoy Chasti Baltiyskoi Sineklizy. Izdatelstvo Moskovskovo Universiteta.

 • GUOBYTE R. 1999. Quaternary Geological Map of Lithuania, Scale 1: 200 000. Geol. Surv. Lithuania, Vilnius.

 • KONDRACKI J. 1952. Uwagi o ewolucji Pojezierza Mazurskiego. Biul. Inst. Geol., 65: 513-551.

 • KONDRACKI J. 1972. Pojezierze Mazurskie: 161-178. In: Galobn R. (ed.), Geomorfologia Polski. PWN Warszawa.

 • KONDRACKI J. 2000. Geomorfologia Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 • KRZYWICKI T. 2009. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Gołdap z Objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • KRZYWICKI T. 2010. Geneza Szeskich Wzgorz: 34-39. In: Mat. XVII Konf. Stratygrafia Plejstocenu Polski „Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w połnocno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego”.

 • LISICKI S. 2009. Mapa Geologiczna polski w skali 1: 200 000 ark. Pisz. Mat. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • LISICKI S. & RYCHEL J. 2006. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Kętrzyn z Objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • LITT T., BEHRE K., MEYER K-D., STEPHAN K.J. & WANSA J. 2007. Stratigraphical terms for the Quarternary of the North German glaciation area. In: Litt T. (ed.), Stratigraphie von Deutschland - Quartar. E&G Quarternary Sci. Journ., 56(1/2): 7-65.

 • MARKS L. 2010. Timing of the Late Vistulian (Weischelian) glacial phases in Poland. Quat. Sci. Rev., 30: 1-8. [Web of Science]

 • MARKS L., BER A., GOGOŁEK W. & PIOTROWSKA K. 2006. Mapa geologiczna Polski w skali 1: 500 000 z Objaśnieniami. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • POCHOCKA-SZWARC K. 2005. Zagadka zaniku jeziora skaliskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Prz. Geol., 53(10): 873-878.

 • POCHOCKA-SZWARC K. 2010. Zapis glacilimnicznej sedymentacji w basenie Niecki Skaliskiej - połnocna część Pojezierza Mazurskiego. Prz. Geol., 58(10): 1014-1022.

 • POCHOCKA-SZWARC K. 2012. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Banie Mazurskie z Objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • POCHOCKA-SZWARC K. & KRAWCZYK M. 2009. Szcze gołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Barciany z Objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • POCHOCKA-SZWARC K. & LISICKI S. 2001a. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Węgorzewo z Objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • POCHOCKA-SZWARC K. & LISICKI S. 2001b. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Budry z Objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • POCHOCKA-SZWARC K. & LISICKI S. 2006. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Orłowo z Objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • POCHOCKA-SZWARC K. & WORONKO B. 2010. Warunki zaniku lądolodu fazy pomorskiej na zapleczu moren czołowych Węgorzewo - Piłackie Wzgorza, na przykładzie stanowiska Brzozowa Gora: 186-194. In: Materiały XVII Konferencji, Stratygrafia Plejstocenu Polski, Jeziorowskie.

 • POCHOCKA-SZWARC K., STACHOWICZ-RYBKA R., OBIDOWICZ A., KOŁACZEK P. & KARPIŃ SKA M. 2008. Wstępne wyniki badań sedymentologicznych i paleobotanicznych osadow kopalnego zbiornika jeziornego okolic Węgorzewa. In: Wacnik A., Madeyska E. (eds), Polska połnocno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. (The Holocene of north-east Poland. Man and his environment). Bot. Guidebooks, 30: 133-146.

 • RINTERKNECHT V.R., MARKS L., PIOTROWSKI J., RAISBECK G., YIOU F., BROOK E. CLARK P. 2005. Cosmogenic 10Be ages the Pomeranian Moraine, Poland. Boreas, 34: 186-191.

 • ROSZKO L., 1968. Recesja ostatniego lądolodu z terenu Polski. In: Galon R. (ed.), Ostatnie zlodowacenie skandynawskie w Polsce. Prace Geogr., 74: 65-100.

 • RYCHEL J. 2009. Szczegołowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Kętrzyn z Objaśnieniami. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

 • SŁOWAŃSKI W. 1975. Mapa geologiczna Polski w skali 1: 200 000 ark. Kętrzyn A i B. Wyd. Inst. Geol. Warszawa.

About the article

Published Online: 2013-06-26

Published in Print: 2013-06-01Citation Information: Acta Palaeobotanica, ISSN (Print) 2082-0259, DOI: https://doi.org/10.2478/acpa-2013-0001. Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Piotr Kołaczek, Joanna Mirosław-Grabowska, Monika Karpińska-Kołaczek, and Renata Stachowicz-Rybka
Quaternary International, 2014

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in