Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Agricultural Engineering

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2449-5999
See all formats and pricing
More options …

Production Capacity and Workstations Load in the Animal Feed Production Process

Urszula Malaga-Toboła / Sylwester Tabor / Dariusz Kwaśniewski / Maciej Kuboń
Published Online: 2016-06-18 | DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2016-0009

Abstract

Production capacity is the amount of production with the determined assortment structure possible to achieve by a particular production unit in a determined time at the optimal use of production factors and at maintaining the products quality corresponding to standards. The objective of the paper was to determine the production power and output of particular workstations which constitute an assembly line of dry animal feed. The scope of research covered an assembly line in the establishment which produces dry feed for pet animals. Based on information and documentation obtained from the company manager and on the work schedule determined for particular workstations, the operation time of a machine, human work time (operation of a machine) and operation time of the entire station with its working surface was determined. Research showed that workstations which constituted the assembly line of dry animal feed were loaded within 76 to 86%. The lowest loading was reported in the mill and LP02 assembly line and it was respectively 76 and 78%. Whereas loading of the remaining devices was comparable and was at the level within 84 to 86%.

Keywords: workstation; production capacity; working load; technical performance

References

 • Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek.Google Scholar

 • Baruk, J. (2012). Doskonalenie procesów i metod organizacji w instytucjach administracji publicznej. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 53-64.Google Scholar

 • Dohn, K. (2012). Metoda identyfikacji cech istotnych do oceny procesu produkcyjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, 60, 133-158.Google Scholar

 • Duda, J., Wojakowski, P. (2013). Projektowanie procesów i systemów obróbki w warunkach współbieżnego rozwoju wyrobu. Projektowanie i sterowanie procesami, 16.Google Scholar

 • Duraj, J. (2004). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 464-484.Google Scholar

 • Feld, M. (2013). Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 978-83-7926-060-7Google Scholar

 • Mazurczak, J. (2002). Projektowanie struktur systemów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 53-61.Google Scholar

 • Radziszewska-Zielina, E., Sobotka, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2013). Wstępna identyfikacja i ocena parametrów wpływających na wydajność układu operator-maszyna do robót ziemnych. Budownictwo i Architektura, 12(1), 53-60.Google Scholar

 • Szeloch, M. (2004). Podstawy organizacji i zarządzania. Wrocław, Oficyna Wydawnicza „Nasz Dom i Ogród”, ISBN 83-915211-4-1.Google Scholar

 • Waters, D. (2001). Zarządzanie operacyjne: towary i usługi. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-13150-0.Google Scholar

 • Zemczak, M. (2013). Production orders scheduling in multiversion and multiassortment production systems. Part 1. Wybrane Problemy Inżynierskie, 379-384.Google Scholar

About the article

Received: 2015-07-01

Revised: 2015-09-01

Accepted: 2015-10-01

Published Online: 2016-06-18

Published in Print: 2016-04-01


Citation Information: Agricultural Engineering, Volume 20, Issue 1, Pages 91–100, ISSN (Online) 2449-5999, DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2016-0009.

Export Citation

© 2016 Urszula Malaga-Toboła et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in