Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Agricultural Engineering

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2449-5999
See all formats and pricing
More options …

The Impact of Infrasounds Generated by Wind Power Stations on a Human Being

Leszek Romański / Jerzy Bieniek / Przemysław Bukowski / Przemysław Kobel
Published Online: 2016-06-18 | DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2016-0016

Abstract

In some opinion-forming environments the problem of noise emitted by wind power stations is very controversial. It is even suggested that they negatively affect the quality and length of human life. Based on the review of domestic and foreign publications an analysis of the impact of the low-frequency noise on a human being was carried out. Wind power stations operating in groups (farms) constituted the source of noise. It was proved that the level of acoustic pressure with G weighting does not exceed the value of 85 dB. The value of the admissible burdensome noise (102 dB) was exceeded in the bus cabins which were driving with the speed exceeding 30 km·h−1. The opinion of the Ministry of Health confirms the findings. It proves that the present knowledge does not allow a clear indication of the relation between the wind farms and their negative impact on the human health.

Keywords: wind power stations; noise; infrasounds

References

 • Betke, K., Remmers, H. (1998). Messung und Bewertung von tieffequentem Schall. DAGA.Google Scholar

 • Berglund, B., Hassman, P., Job, R. (1996). Sources and effects of low-frequency noise. Journal of the Acoustical Society of America, 99(5), 2985-3002.Google Scholar

 • Berglund, B., Lindvall, T. (1999). Gueidelines for community Noise. WHO.Google Scholar

 • Cieślikowski, B., Pedryc, N. (2010). Propagacja hałasu w procesie transportu pneumatycznego cukru z wykorzystaniem sprężarki ciągnika siodłowego. Inżynieria Rolnicza, 1(21), 15-20.Google Scholar

 • DIN 45680:1997-03. Titel (deutsch): Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft.Google Scholar

 • DIN 45680: 2011-08: Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen.Google Scholar

 • Dobrucki, A., Bogusz, B. (2011). Oddziaływanie infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe na zdrowie człowieka. Raport Nr I-28/11/S-070. Politechnika WrocławskaGoogle Scholar

 • Golec, M., Golec, Z., Cempel, R. (2006). Hałas turbiny wiatrowej Vestas V80 podczas eksploatacji. Diagnostyka, 1(37), 115-120.Google Scholar

 • Dz.U. Nr.178.2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.Google Scholar

 • Dz.U. Nr.120.2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.Google Scholar

 • Hepburn, H., Edworthy, J. (2005). Observations from Castle River Wind Farm. Canadian Wind Energy Conference. Toronto.Google Scholar

 • ISO 7196:1995. Acoustics- Frecuency- weighting charakterystic for infrasound measurements.Google Scholar

 • Jakobsen, J. (2005). Infrasound Emission from Wind Turbines. Journal of low frequency noise, vibration and active control, 24(3), 45-55.Google Scholar

 • Kaczmarska, A., Augustyńska, D. (2007). Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy kierowców w warunkach eksperymentalnych. Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka, 7-8, 12-15.Google Scholar

 • Kancelaria Senatu. (2011). Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne. Obtained from: www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/16/plik/ot-600.pdf

 • Lebiedowska, L., Lebiedowski, M. (2012). Inra- i inne dzwięki emitowane przez turbiny wiatrowe oraz problemy z ich lokalizacją. Obtained from: www.stopwiatrakom.eu/pliki/halas_wiatraków.pdf.

 • Leventhall, G. (2006). Infrasound from wind turbines – Fact, Fiction or deception. Canadian Acoustics, Vol.34, 2, 29-36.Google Scholar

 • Markiewicz-Górka, J., Kawalec, A., Pawlas, N. (2014). Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodową ekspozycją na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny. Environmental Medicine. Vol. 17, 1, 41-51.Google Scholar

 • Ministerstwo Zdrowia. (2011). Opinia Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.Google Scholar

 • Ministerstwo Zdrowia. (2013). Opinia Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych. Obtained from: www.kochamymazury.pl/pdf/ODP_MZ_BL.pdf.

 • Nowa Stepnica. (2011). Obtained from: http://nowa-stepnica.x25.pl/2011/11/18/cicha-smierc-wiatraki-zabijaja-ludzi.

 • Pawlas, K. (2009). Wpływ infradźwięków i hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2(60), 27-64.Google Scholar

 • Pawlas, K., Pawlas, N., Boro, M., Zachara, J.(2013). Przegląd kryteriów oceny infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku zawodowym. Environmental Medicine. Vol. 12, 1, 82-89.Google Scholar

 • Pawlas, K., Boroń, M., Zachara, J., Szłapa, P., Kozłowska, A., Będkowska, K., Januszewska, L. (2014). Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodowa ekspozycja na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny. Environmental Medicine. Vol. 17, 1, 41-51.Google Scholar

 • PN-Z-01338: 2010. Akustyka. Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowisku pracy.Google Scholar

 • PN-ISO 7196:2002 Akustyka. Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiaru infradźwięków.Google Scholar

 • Renewable Energy.World.Com. 2015. Wind Turbine Sound Measurements. Obtained from: www.oto.2.wustl.edu/cochlea/wt.html.

 • Rogers, A, Maxwell, J, Wright, S. (2006). Wind Turbine Acoustic Noise. Renewable Energy Reasearch Laboratory,1, 26.Google Scholar

 • Watanabe, T., Moller, H. (1990). Low frequency hearing threshold in pressure and in free field. Journal of Low Frequency Noise and Vibration 9(3), 106-115.Google Scholar

About the article

Received: 2015-07-01

Revised: 2015-09-01

Accepted: 2015-10-01

Published Online: 2016-06-18

Published in Print: 2016-04-01


Citation Information: Agricultural Engineering, Volume 20, Issue 1, Pages 155–166, ISSN (Online) 2449-5999, DOI: https://doi.org/10.1515/agriceng-2016-0016.

Export Citation

© 2016 Leszek Romański et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in