Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horti Botanici Bucurestiensis

The Journal of University of Bucharest

1 Issue per year

Open Access
Online
ISSN
2359-7089
See all formats and pricing
More options …

Preliminary Data on Alien Flora from Oltenia – Romania

Daniel Răduţoiu / Ion Stan
 • University of Craiova, Faculty of Agriculture and Horticulture, 15, Libertăţii St., 200583 - Craiova, Romania
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-12-10 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahbb-2013-0004

Abstract

This paper presents the list of alien plant species from Oltenia (Romania). For each taxon we mentioned and analysed the life form, the invasive status and the residence time. The collected and presented data highlight the expansion of the area of some alien species not mentioned previously in this part of the country and also the presence of a new subspontaneous species in the vascular flora of Romania, namely Lagurus ovatus.

Keywords: alien; archaeophytes; neophytes; new species; Oltenia; Romania

 • Anastasiu, P., Negrean, G., Milanovici, S. & Cristurean, I. (2005). Plante adventive în Parcul Naţional Porţile de Fier In A XII-a Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţice a Grădinii Botanice „D. Brandza”, 03 December 2005, Bucureşti.Google Scholar

 • Anastasiu, P., & Negrean, G. (2007). Invadatori vegetali în România. Bucureşti: Edit. Univ. din Bucureşti.Google Scholar

 • Beldie, A. (1977, 1979). Flora României. Determinator ilustrat al plantelor vasculare. Vol. I, II. Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Borza, A. (1947). Conspectus Florae Romaniae. Regionumque affinium. Cluj: Edit. Cartea Românească.Google Scholar

 • Brânză, D. (1879-1883). Prodromul Florei Române. Bucureşti: Tipogr. Academiei Române.Google Scholar

 • Brummitt, R. K. & Powell, C. E. (Eds.) (1992). Authors of plant names. London: Royal Botanic Gardens, Kew.Google Scholar

 • Buia, A. & Popescu, M. A. (1952). Contribu ii la ț flora regiunii Craiova. Bul. Șt. Acad. Române, 4(3), 519-536.Google Scholar

 • Buia, A. (1952). Chenopodium. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 1. (pp. 499). Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Buia, A. (1964). Bryonia. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 9. (pp. 30). Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Buia, A. (1956). Mespilus. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 4. (pp. 271). Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Buia, A. & Păun, M. (1958). Plante spontane de pe lângă nisipurile din stânga Jiului. Lucr. Şt. Inst. Agron. Craiova, 2: 79-96.Google Scholar

 • Buia, A. & Păun, M. (1961). O specie nouă de plantă în flora ţării noastre: Asperula azurea Jaub. et Sp. Com. Acad. R.P. Române, 11(9), 1067-1070.Google Scholar

 • Buia, A. & Maloş, C. (1963). Rarităţi floristice din Oltenia şi importanţa lor. Lucr. Şt. Inst. Agron. Craiova, 4, 3-26.Google Scholar

 • Buia, A. & Păun, M. (1964). Nisipurile Olteniei din stânga Jiului şi valorificarea lor. Bul. Şt. Inst. Agron. Craiova, 5, 97-136.Google Scholar

 • Ciocârlan, V., Berca, M., Chirilă, C., Coste, I. & Popescu, G. (2004). Flora segetală a României. Bucureşti: Edit. Ceres.Google Scholar

 • Costache, I. & Răduţoiu, D. (2005). The dynamics of some adventive species and their invasive potential. In Croatian Symposium on Agriculture (pp. 659-661).Google Scholar

 • Costache, I. & Costache, M. E. (2008). The Poaceae family from teh Lower Basin of the Motru River. Stud. Com. Muz. Olteniei, Craiova, Şt. Nat., 24, 33-38.Google Scholar

 • Costache, I. & Răduţoiu, D. (2008). About Bouteloua curtipendula in Romania. Bul. Univ. Agri. Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Agriculture, 65(1), 358.Google Scholar

 • Costea, M. (1998). Cercetări monografice asupra genului Amaranthus L. din România. Unpublished doctoral dissertation. Universitatea din Bucureşti.Google Scholar

 • Csűrös, Ş., Pop, I., Hodişan, I. & Csűrös-Káptalan, M. (1968). Cercetări floristice şi de vegetaţie între Orşova şi Eşelniţa. Contrib. Bot., 277-312.Dihoru, G., Andrei, M. & Cristurean, I. (1968-1970). Date preliminare despre flora şi vegetaţia ierboasă dintre Valea Mraconiei şi Cazanele Mari ale Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest., /1968-1970/, 207-214.Google Scholar

 • Dihoru, G., Andrei, M. & Cristurean, I. (1972). Flora teritoriului dintre Valea Mraconiei-Depresiunea Dubova din Defileul Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest., /1970-1971/, 479-514.Google Scholar

 • Dihoru, G., Cristurean, I. & Andrei, M. (1973). Vegetaţia dintre Valea Mraconiei- Depresiunea Dubova din Defileul Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest., /1972- 1973/, 353-423.Google Scholar

 • Dihoru, G. & Negrean, G. (2009). Cartea roşie a plantelor vasculare din România. Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Dobrescu, C., Mititelu, D., Turenschi, E. & Pascal, P. (1962). Noi contribuţii la studiul florei R.P.R. Stud. Cerc. Şt. Acad. R.P.R. (fil. Iaşi), Biol. Şt. Agr., 13(1), 153- 155.Google Scholar

 • Doltu, M. I., Sanda, V. & Popescu, A. (1983). Caracterizarea ecologică şi fitocenologică a florei nisipoase din România. Stud. Com. Şti. Nat. Muz. Brukenthal, Sibiu, 49- 124.Google Scholar

 • Dumitru-Tătăranu, I. (1960). Arbori şi arbuşti forestieri şi ornamentali cultivaţi în R.P.România. Bucureşti: Edit. Agro-Silvică.Google Scholar

 • Grecescu, D. (1898). Conspectul florei României. Bucureşti: Tipogr. Dreptatea.Google Scholar

 • Grinţescu, G. (1952). Cannabis. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 1. (pp. 335). Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Matacă, S. Ş. (2003). Parcul Naţional Porţile de Fier. Floră, vegetaţie şi protecţia naturii. Unpublished doctoral dissertation. Universitatea din Bucureşti.Google Scholar

 • Matacă, S. Ş. (2005). Parcul Naţional Porţile de Fier. Floră, vegetaţie şi protecţia naturii. Craiova: Edit. Univ. Craiova.Google Scholar

 • Morariu, I. (1963). Două spermatofite noi pentru flora R.P.R. Com. Acad. R.P. Române, 13(5), 427-431.Google Scholar

 • Morariu, I. (1966). Bidens vulgatus Greene, specie nouă în flora României. Stud. Cerc. Biol. Ser. Bot., 18(4), 303-306.Google Scholar

 • Morariu, I., Danciu, M. & Ularu, P. (1969). Date noi din flora Porţilor de Fier. Stud. Cerc. Biol. Ser. Bot., 21(1), 17-22.Google Scholar

 • Negrean, G. (1980). Lepidium densiflorum şi Lepidium neglectum în România. Stud. Com. Muz. Satu Mare, 4, 435-439.Google Scholar

 • Negrean, G. (1987). Adăugiri la flora României. Stud. Com. Muz. Satu Mare, 7-8, 447- 459.Google Scholar

 • Niculescu, M. (2009). Flora şi vegetaţia bazinului superior al râului Luncavăţ. Craiova: Edit. Sitech.Google Scholar

 • Nyárády, A. (1957). Cytisus. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 5. (pp. 77). Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Nyárády, E. I. (1957). Eruca. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 3. (pp. 473). Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Oprea, A. (2005). Lista critică a plantelor vasculare din România. Iaşi: Edit. “A.I. Cuza”.Google Scholar

 • Oprea, A., Pascale, G. & Răduţoiu, D. (2005). A new contribution to the knowledge or flora and vegetation along Danube river, between Zimnicea and Călăraşi towns (Romania). Note II. Acta Horti Bot. Bucurest., 32, 83-88.Google Scholar

 • Păun, M. (1963). Materiale pentru flora şi vegetaţia raionului Balş, Regiunea Oltenia. Lucr. Şt. Inst. Agron. Craiova, 6, 35-67.Google Scholar

 • Păun, M. (1965). Contribuţii la flora raionului Balş, regiunea Oltenia. Bul. Inst. Agron. Craiova, 7, 27-59.Google Scholar

 • Păun, M. (1967). Materiale pentru flora nisipurilor din Cotul Dunării şi câteva plante spontane pentru regiunea Oltenia. Bul. Şt. Univ. Craiova, 9, 9-26.Google Scholar

 • Păun, M., Popescu, G. & Zaharia, I. (1972). Fâneţele din lunca Jiului de la Bâlteni- Peşteana, important centru floristic al Gorjului. Stud. Cerc. Ocrot. Nat. Craiova, 185-192.Google Scholar

 • Popescu, E. (1975). Cercetări asupra buruienilor din culturile agricole din zona Rm. Vâlcea-Drăgăşani. Stud. Cerc. Ocrot. Nat. Drobeta Turnu Severin, 151-154.Google Scholar

 • Popescu, G. (1968). Flora din împrejurimile Staţiunii Govora (judeţul Vâlcea). Bul. Şt. Univ. Craiova, 10, 21-34.Google Scholar

 • Popescu, G. (1979). Noutăţi floristice şi de vegetaţie din Oltenia. Stud. Cerc. Biol., Ser. Biol., Veget., 31(1):13-21.Google Scholar

 • Popescu, G., Costache, I. & Niculescu, M. (1998). Date preliminare privind flora pădurii Romula, jud. Olt şi pădurii Bratovoieşti, jud. Dolj. Acta Horti Bot. Bucurest., 27, 193-203.Google Scholar

 • Popescu, G., Costache, I. & Răduţoiu, D. (2003). Consideration regarding the anthropophile Flora from the cities: Craiova, Băileşti, Calafat, Tg. Jiu and Tg. Cărbuneşti. Annales of the University of Craiova. Ser. Biol., Horti., T.P.P.A., Ing. Med., 7(43), 7-18.Google Scholar

 • Prodan, I. (1939). Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România. (Ed. 2). Cluj: Tipogr. Cartea Românească.Google Scholar

 • Prodan, I. (1952). Chenopodium. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 1. (pp. 496). Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Pyšek, P., Richardson, D. M., Rejmanek, M., Webster, G. L., Williamson, M. &Google Scholar

 • Kirschner, J. (2004). Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon, 51(1), 131-143.Google Scholar

 • Pyšek, P., Sádlo J. & Mandák, B. (2002). Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 74, 97-186.Google Scholar

 • Răduţoiu, D. (2004). Date noi cu privire la flora Bazinului Cernei de Olteţ. Annals of the University of Craiova, 7(43), 127-145.Google Scholar

 • Răduţoiu, D. (2006). Flora şi vegetaţia Bazinului Cernei de Olteţ. Unpublished doctoral dissertation. Universitatea din Bucureşti.Google Scholar

 • Răduţoiu, D., Boruz, V., Ciortan, I. & Răduţoiu, A. (2005). The floristic Reservation of “Başcov - Calafat” and “Cetate Grassland” (in the Danube River meadow). Annals of the University of Craiova. Ser. Biol., Horti., T.P.P.A., Ing. Med., 10 (46), 17-21.Google Scholar

 • Răduţoiu, D. (2006). Herbaceous phytocoenoses in the Cerna of Oltet River Basin and their antierosional action. Acta Horti Bot. Bucurest., 33, 111-117.Google Scholar

 • Răduţoiu, D. & Costache, I. (2008). Invasive plants from the Cerna of Oltet Basin. Lucr. Şt., Ser. Horti., 51, 25-30.Răduţoiu, D. & Costache I. (2009). New chorologic data in the region of Oltenia (Romania) (II). Acta Horti Bot. Bucurest., 36, 75-78.Google Scholar

 • Răduţoiu, D., Corneanu, G. & Corneanu, M. (2010). Preliminary data about the flora of the wastes and ash dumps from Rovinari-Turceni area (Gorj county, Romania). Stud. Com. şt. Nat. Muzeul Olteniei Craiova, 26(1), 58-60.Google Scholar

 • Răvăruţ, M. (1960). Armeria. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 7. (pp. 23). Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Resmeriţă, I. (1971). Flora Văii Ţeşna (jud. Mehedinţi). Com. Bot., 12, 133-149.Google Scholar

 • Roman, Ş. & Roman, N. (1961). Glinus lotoides L., o plantă nouă în flora R.P.România. Com. Acad. Române, 12(11), 1339-1342.Google Scholar

 • Roman, Ş. & Babaca, G. (1966). Chenopodium multifidum în flora României. Stud. Cerc. Biol. Ser. Bot., 18(4), 307-310.Google Scholar

 • Roman, N. (1974). Flora şi vegetaţia din sudul Podişului Mehedinţi. Bucureşti: Edit. Academiei Române.Google Scholar

 • Sîrbu, C. & Oprea, A. (2011). Plante adventive în flora României. Iaşi: Edit. Ion Ionescu de la Brad.Google Scholar

 • Ştefureac, T., Popescu, A., Zitti, R. & Mihai, G. (1971). Analiza florei cormofitelor din sectorul Şviniţa-Tricule (Clisura Dunării). Com. Bot., 12, 111-131.Google Scholar

 • Tarnavschi, I. T. & Diaconescu, V. (1965). Câteva specii exotice naturalizate în R.S.R. Acta Horti Bot. Bucurest., /1964-1965/, 19-26.Google Scholar

 • Ţopa, E. (1962). Sugestii noi cu privire la exploatarea florei şi vegetaţiei R.P.R. Acta Horti Bot. Bucurest., /1961-1962/, 897-907.Google Scholar

 • Ţopa, E. (1972). Contribuţii critice la studiul florei R.S.România. Acta Horti Bot. Bucurest., /1970-1971/, 109-112.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-10

Published in Print: 2013-11-01


Citation Information: Acta Horti Botanici Bucurestiensis, Volume 40, Issue 1, Pages 33–42, ISSN (Online) 0374-1273, DOI: https://doi.org/10.2478/ahbb-2013-0004.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in