Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Horticulturae et Regiotecturae

The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5259
See all formats and pricing
More options …

VILLA GARDENS ARCHITECTURE BETWEEN THE WORLD WARS IN CZECHOSLOVAKIA / ARCHITEKTÚRA VILOVÝCH ZÁHRAD V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ V ČESKOSLOVENSKU

Roman Zámečník
Published Online: 2013-12-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0013

Abstract

The study focuses on appearance and development of villa gardens which were established in the interwar period in the territory of the Czechoslovak Republic. In the introduction I outlined the historical context, which - to a certain extent - contributed to the development of villa gardens. Furthermore, in the introduction you may find a basic range of the current research work in the field. A special focus is dedicated to archive material retrieval. The field research chapter provides basic information on historical gardens preservation. The facts retrieved from archives and the field research define function, composition and contents of villa gardens. Varied range of information serves as basic literature which will be further exploited while formulating methodology procedures which can be adopted in conservation and maintenance of villa gardens in the period of the First Republic.

Súhrn

Príspevok sa zameriava na vznik a vývoj vilových záhrad, ktoré boli založené v medzivojnovom období na území Československej republiky. V úvode je načrtnutý historický kontext, ktorý - do určitej miery - prispel k vývoju vilových záhrad. V úvode je tiež obsiahnutý základný rámec súčasného stavu vedeckého bádania na tomto poli. Dôraz je zvlášť kladený na získavanie archívnych materiálov. Kapitola pojednávajúca o terénnom výskume poskytuje základné informácie o zachovanosti historických záhrad. Údaje nadobudnuté z archívov a terénny výskum určujú funkciu, kompozíciu a obsah vilových záhrad. V úlohe základnej literatúry je široká škála informácií, ktoré budú neskôr využité pri formulovaní metodologických postupov. Tieto postupy môžu byť zavádzané pre konzerváciu a údržbu vilových záhrad z obdobia Prvej republiky.

Keywords : garden architecture; First Republic; villa; garden architects; specifics

Kľúčové slová : záhradná architektúra; Prvá republika; vila; záhradní architekti; špecifiká

 • FIERLINGER, O. 1938. Garden and Dwelling: Elementary Principles in Garden Composition, 1st published in Prague by Jan Laichter, 1938. 54 p.Google Scholar

 • FINGEROVA, R. 2011. Future is Born in the Past: Josef Kumpan. In: Inspiration, 2011, n. 4, pp. 4-7Google Scholar

 • GRIMME, K. M. 1931. Garten von Albert Esch. Wien: published by Michael Winkler. 1931, 118 p.Google Scholar

 • KUMPAN, J. 1925. Right Organization of the Garden. In: Nase zahradka, vol. 26, 1925, no. 1, 41 p.Google Scholar

 • KUMPAN, J. 1938. Modern Gardens. Prague. Published by V. J. Prochazka, 1938. 95 p.Google Scholar

 • MINIBERGER, J. 1925. Geometrical or Free Style? In: Nase zahradka, vol. 12, 1925, no. 11, pp. 161-162Google Scholar

 • MINIBERGER, J. 1934. Modern Villa Garden. In: Nase zahradka, vol. 33, 1934, no. 11, pp. 161-163Google Scholar

 • OTTOMANSKA, S. 2011. Use of Wood Species in Selected Period of the Gardening Art Development: Turn of the 19th and 20th Centuries in the Territory of Eastern Bohemia. Thesis published in Lednice by Gardening Faculty of Mendel University, 2011. p. 172.Google Scholar

 • VANEK, J. 1920. Czech Gardens: Album of Modern Garden Plans, 1st published in Chrudim by author himself, 1920. 78 p.Google Scholar

 • ZAMECNIK, R. 2012. Garden Architecture in Between the Wars. Thesis published in Lednice by Gardening Faculty of Mendel University, 2012. 158 p.Google Scholar

 • ZALAKOVA, L. 1992 Evaluation of the Works by Outstanding Czech Fruit Growers in the 1st half of the 20th century. Thesis published in Lednice by Gardening Faculty of the Mendel University, 1992. 132 p.Google Scholar

 • Archive resources : Maps and Plans Archives, National Museum of Agriculture, Prague; Prague Castle Archives, Prague; Museum of the City of Brno; National Heritage Institute; Family Archives of Josef Vanek, Chrudim; Military Geographic and Hydrometeorologic Institute, Dobruska; National Technical Museum in Prague, the Fierlinger FundGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-13

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Acta Horticulturae et Regiotectuare, ISSN (Online) 1338-5259, DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2013-0013.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in