Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Annals of Animal Science

The Journal of National Research Institute of Animal Production

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 0.731

CiteScore 2016: 0.79

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.345
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.687

Open Access
Online
ISSN
2300-8733
See all formats and pricing
More options …

Effect of slaughter age on performance and meat quality of slow-growing broiler chickens

Katarzyna Połtowicz
 • Department of Animal Genetics and Breeding, National Research Institute of Animal Production, 32-083 Balice n. Kraków, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Joanna Doktor
 • Department of Animal Genetics and Breeding, National Research Institute of Animal Production, 32-083 Balice n. Kraków, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-11-09 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10220-012-0052-0

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of age of slow-growing broiler chickens on growth performance and meat quality. Subjects were hybrids between Hubbard meat-type cockerels and Yellowleg Partridge Polish native hens. Chickens were raised indoors to 56, 70 or 84 days of age on deep litter under the same environmental conditions and fed ad litibum complete starter, grower and finisher diets containing 20, 18, 15 CP and 2825, 2825 and 2740 ME/kg feed, respectively. At the end of the experiment, 5 cockerels and 5 pullets were selected for slaughter from each age group and subjected to a simplified carcass analysis. Breast muscles and leg muscles were evaluated for technological properties such as pH, colour, water holding capacity, drip loss, cooking loss and shear force. The results were analysed statistically using analysis of variance and Duncan’s multiple range test. The duration of rearing had an effect on carcass and meat quality. The highest, statistically significant differences in the analysed traits were found between chickens slaughtered at 56 and 84 days of age. The highest dressing percentage was obtained in birds raised until 84 days of age. Youngest birds were characterized by the poorest muscle content of the carcass and the least favourable technological properties of meat. The highest growth efficiency was obtained when the hybrids were raised to 70 days of age.

Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu wieku wolno rosnących brojlerów na wyniki odchowu i jakość mięsa. Badaniami objęto mieszańce uzyskane w wyniku krzyżowania kogutów mięsnych Hubbard z kurami polskiej rodzimej rasy Żółtonóżka Kuropatwiana. Kurczęta utrzymywano do 56., 70. lub 84. dnia życia w kurniku na głębokiej ściółce w jednakowych warunkach środowiskowych i żywiono do woli pełnoporcjowymi mieszankami starter, grower i finiszer zawierającymi odpowiednio 20, 18, 15 BO oraz 2825, 2825, 2740 EM/kg paszy. Po zakończeniu doświadczenia z każdej grupy wiekowej wybrano do uboju po 5 kogutków i 5 kurek, u których przeprowadzono uproszczoną analizę rzeźną. Mięśnie piersiowe i mięśnie nóg poddano ocenie wybranych parametrów technologicznych: pH, barwy, wodochłonności, wycieku swobodnego, strat termicznych i siły cięcia. Wyniki opracowano statystycznie przy pomocy analizy wariancji i testu Duncana. Stwierdzono wpływ długości odchowu na jakość tuszki i mięsa kurcząt. Największe, statystycznie istotne różnice pod względem ocenianych cech wystąpiły między kurczętami ubijanymi w 56. i 84. dniu życia. Najlepszą wydajność rzeźną uzyskały ptaki utrzymywane do 84. dnia życia. Ptaki najmłodsze charakteryzowały się najsłabszym umięśnieniem tuszki i najmniej korzystnymi technologicznymi właściwościami mięsa. Najlepszą efektywność odchowu uzyskano utrzymując mieszańce do 70. dnia życia.

Keywords: broiler chickens; slow growing; hybrid; age; meat quality

 • Albuquerque R., Farida D.E., Junqueira O.M., Salvador D., Faira Filho D.E., Rizzo M.F. (2003). Effect of energy level in finisher diets and slaughter age on the performance and carcass yield in broiler chickens. Rev. Bras. Cienc. Avic., 5: 2.Google Scholar

 • Berri C., Le Bihan - Duval E., Debut M., Sante - Lhoutellier V., Baeza E., Gigaud V., Jego Y., Duclos M.J. (2007). Consequence of muscle hypertrophy on characteristics of Pectoralis major muscle and breast meat quality of broiler chickens. J. Anim. Sci., 85: 2005-2011.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Besbes B. (2009). Genotype evaluation and breeding of poultry for performance under suboptimal village conditions. World Poultry Sci. J., 65: 260-271.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Bianchi M., Petracci M., Cavani C. (2006). The influence of genotype, market live weight, transportation, and holding conditions prior to slaughter on broiler breast meat color. Poultry Sci., 85: 123-128.CrossrefGoogle Scholar

 • Boni I., Nurul H., Noryati I. (2010). Comparison of meat quality characteristic between young and spent quails. Int. Food Res. J., 17: 661-666.Google Scholar

 • Brake J., Havenstein G.B., Scheideler S.E., Ferket P.R., Rives D.V. (1993). Relationship of sex, age, and body weight to broiler chicken carcass yield and offal production. Poultry Sci., 74: 1137-1145.Google Scholar

 • Cahaner A., Druyan S., Hadad Y., Yadgari L., Astrachan N., Kalinowski A., Romo G. (2008). Breeding broilers for tolerance to stress. Proc. XXIII World’s Poultry Congress, Australia, p. 253.Google Scholar

 • Castellini C., Berri C., Le Bihan - Duval E., Martino G. (2008). Qualitative attributes and consumer perception of organic and free-range poultry meat. World Poultry Sci. J., 64: 500-512.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Chang G.B., Lei L.L., Zhang X.Y., Wang K.H., Chen R., Luan D.Q., Chen G.H. (2010). Development rule of intramuscular fat content in chicken. J. Anim. Vet. Adv., 9 (2): 297-298.Google Scholar

 • Delpech P., Dumont B.L., Nefzaoui A. (1983). Influence du rationnement et du patrimoine génétique ds poluets sur les caractéristiques physic-chimiques et sensorilles de la viande à differents ages. Proc. 6th European Symposium on the Quality of Poultry Meat, France, pp. 21-27.Google Scholar

 • Duclos M.J., Berri C., Le Bihan - Duval E. (2007). Muscle growth and meat quality. J. Appl. Poultry Res., 16: 107-112.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • Fanatico A.C., Pillai P.B., Emmert J.L., Owens C.M. (2007). Meat quality of slow- and fastgrowing chicken genotypes fed low-nutrient or standard diets and raised indoors or with outdoor access. Poultry Sci., 86: 2245-2255.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Fletcher D.L. (2002). Poultry meat quality. World Poultry Sci. J., 58: 131-145.Google Scholar

 • Fraqueza M.J., Cardoso A.S., Ferreira M.C., Barreto A.S. (2006). Incidence of pectoralis major turkey muscles with light and dark color in Portuguese slaughterhouse. Poultry Sci., 85: 1992-2000.Google Scholar

 • Grau R., Hamm R. (1953). Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung im Muskel. Naturwiss, 40 (1): 29-30.Google Scholar

 • Horsted K., Henning J., Hermansen J.E. (2005). Growth and sensory characteristics of organically reared broilers differing in strain, sex and age at slaughter. Acta Agr. Scand. A - An., 55: 149-157.Google Scholar

 • Jiang X., Huanlu S. (2004). Measurements and analysis of intra-muscular fat and fatty acid in poultry meat. J. Food Sci. Biotechnol., 23 (5): 26-28.Google Scholar

 • Koreleski J., Świ ątkiewicz S., Arczewska A. (2008). Dual-purpose slow-growing chickens for meat production. Ann. Anim. Sci., 8: 281-287.Google Scholar

 • Le Bihan - Duval E., Millet N., Remignon H. (2001). Estimation of genetic parameters of meat characteristics and of their correlations with growth and body composition in an experimental broiler line. Poultry Sci., 80: 839-843.Google Scholar

 • Moran E.T. (1999). Live production factors influencing yield and quality of poultry meat. Poultry meat science. Richardson and Mead. CABI Publishing, pp. 179-195.Google Scholar

 • Nikolova N., Pavlovski Z. (2009). Major carcass parts of broiler chickens from different genotype, sex, age and nutrition system. Biotechnol. Anim. Husb., 25 (5-6): 1045-1054.Google Scholar

 • Northcutt J.K., Pringle T.D., Dickens J.A., Buhr R.J., Young L.L. (1998). Effect of age and tissue type on the calpain proteolytic system in turkey skeletal muscle. Poultry Sci., 77: 367-372.Google Scholar

 • Northcutt J.K., Buhr R.J., Young L.L., Lyon C.E., Ware G.O. (2001). Influence of age and postchill carcass aging duration on chicken breast fillet quality. Poultry Sci., 80: 808-812.Google Scholar

 • Owens C.M., Sams A.R. (2000). The influence of transportation on turkey meat quality. Poultry Sci., 79: 1204-1207.Google Scholar

 • Połtowicz K., Wężyk S., Calik J., Paściak P. (2004). The use of native chicken breed in poultry meat production. Proc. British Society of Animal Science, Krakow, p. 30.Google Scholar

 • Połtowicz K., Wężyk S., Calik J., Cywa-Benko K., Krawczyk J. (2005). Effect of free range management on carcass muscling and meat quality in Sussex and Rhode Island Red cockerels. Ann. Anim. Sci., Supl. 2: 149-151.Google Scholar

 • Poole G.H., Lyon C.E, Buhr R.J., Young L.L. (1999). Evaluation of age, gender, strain, and diet on the cooked yield and shear values of broiler breast fillets. J. Appl. Poultry Res., 8: 170-176.Google Scholar

 • Pudyszak K., Pomiankowski J., Majewska T. (2005). Slaughter value and meat quality of guinea fowls slaughtered atadifferent age (in Polish). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (42): 27-34.Google Scholar

 • Rauw W.M., Kanis E., Noordhuizen - Stassen E.N., Grommers F.J. (1998). Undesirable side effect of selection for high production efficiency in farm animals:areview. Liv. Prod. Sci., 56: 15-33.CrossrefGoogle Scholar

 • Smith D.P., Lyon C.E., Lyon B.G. (2002). The effect of age, dietary carbohydrate source, and feed withdrawal on broiler breast fillet color. Poultry Sci., 81: 1584-1588.Google Scholar

 • Szałkowska H., Meller Z. (1998). The occurrence of PSE and DFD in the meat of chicken broilers (in Polish). Zesz. Nauk. Prz. Hod., 36: 343-348.Google Scholar

 • Szkucik K., Pisarski R.K., Nastaj B., Pijarska I., Malec H. (2007). Influence of age at slaughter of chicks on butchering characteristics and on the quality of meat tissues (in Polish). Med. Weter., 63 (11): 1353-1356.Google Scholar

 • Van Laack R.L., Liu C.H., Smith M.O., Loveday H.D. (2000). Characteristic of pale, soft, exudative broiler breast meat. Poultry Sci., 79: 1057-1061.Google Scholar

 • Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza (2010). Results of the evaluation of Poultry in 2009 (in Polish). Warszawa, pp. 34-65.Google Scholar

 • Young L.L., Northcutt J.K., Buhr R.J., Lyon C.E., Waret G.O. (2001). Effects of age, sex, and duration of postmortem aging on percentage yield of parts from broiler chicken carcasses. Poultry Sci., 80: 376-379.Google Scholar

About the article

Published Online: 2012-11-09

Published in Print: 2012-09-01


Citation Information: Annals of Animal Science, Volume 12, Issue 4, Pages 621–631, ISSN (Online) 2300-8733, DOI: https://doi.org/10.2478/v10220-012-0052-0.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Joanna Obrzut, Józefa Krawczyk, Jolanta Calik, Sylwester Świątkiewicz, Mariusz Pietras, and Katarzyna Utnik-Banaś
Annals of Animal Science, 2017, Volume 0, Number 0
[2]
M. T. Musundire, T. E. Halimani, and M. Chimonyo
British Poultry Science, 2017, Volume 58, Number 4, Page 390
[3]
Meng Zhang, Feng-Bin Yan, Fang Li, Ke-Ren Jiang, Dong-Hua Li, Rui-Li Han, Zhuan-Jan Li, Rui-Rui Jiang, Xiao-Jun Liu, Xiang-Tao Kang, and Gui-Rong Sun
Scientific Reports, 2017, Volume 7, Page 45564
[5]
Marek Adamski, Joanna Kuźniacka, and Mirosław Banaszak
Acta Veterinaria Brno, 2017, Volume 85, Number 4, Page 395
[6]
Bao Yi, Liang Chen, Renna Sa, Ruqing Zhong, Huan Xing, and Hongfu Zhang
BMC Genomics, 2016, Volume 17, Number 1
[7]
Marek Adamski, Joanna Kuźniacka, Mirosław Banaszak, and Marcin Wegner
Poultry Science, 2016, Volume 95, Number 1, Page 125
[8]
K. Piórkowska, K. Żukowski, J. Nowak, K. Połtowicz, K. Ropka-Molik, and A. Gurgul
Animal Genetics, 2016, Volume 47, Number 1, Page 68

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in