Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Annals of Animal Science

The Journal of National Research Institute of Animal Production

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 0.731

CiteScore 2016: 0.79

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.345
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.687

Open Access
Online
ISSN
2300-8733
See all formats and pricing
More options …

Poultry Meat as Functional Food: Modification of the Fatty Acid Profile – A Review / Mięso drobiowe jako żywność funkcjonalna: modyfikacja profilu kwasów tłuszczowych – artykuł przeglądowy

Zenon Zduńczyk
 • Department of Biological Function of Food, Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences, Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Jan Jankowski
 • Corresponding author
 • Department of Poultry Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-08-01 | DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2013-0039

Abstract

Functional foods, defined as “foods that may provide health benefits beyond basic nutrition”, became increasingly popular in the past twenty years with numerous practical applications. In Europe, functional foods must be accompanied by scientifically substantiated health claims. Products which aspire to that category include poultry meat and processed meat products which have been modified through bird nutrition. This article reviews the existing knowledge about foods fortified with health-promoting additives. It discusses the physiological, economic and legal aspects of modifying poultry meat, including turkey meat which has been poorly investigated in this context. The addition of oils rich in PUFA (polyunsaturated fatty acids), e.g. linseed oil, to poultry diets has been found to increase LC n-3 PUFA (long-chain omega-3 PUFA) concentrations in chicken and turkey meat. LC n-3 PUFAs participate in many processes that condition metabolism and health, and the nutritional value of meat, including poultry, is most commonly enhanced by increasing the proportion of LC n-3 PUFAs in the product's fatty acid composition. However, it increases feed costs and may cause a deterioration in the sensory attributes and oxidative stability of meat. Turkey breast meat is characterized by a relatively low fat content, which is why the fulfilment of health claim requirements is difficult in the European Union.

Streszczenie

W ostatnim dwudziestoleciu koncepcja żywności funkcjonalnej, rozumianej jako żywność, któ- ra - poza wartością odżywczą - może zapewniać korzyści zdrowotne, znalazła liczne zastosowania praktyczne i trwałą pozycję na rynku żywności. Do tego typu żywności, wymagającej w Europie od- powiedniego oznaczenie zdrowotnego, pretenduje mięso i wyroby mięsne z drobiu, zmodyfikowane prozdrowotnie poprzez odpowiednie żywienie ptaków. Ze względu na fakt, że długołańcuchowe wie- lonienasycone kwasy tłuszczowe uczestniczą w wielu procesach warunkujących prawidłowy metabo- lizm i zdrowie organizmu, zwiększenie udziału tej grupy w produktach jest najbardziej popularnym kierunkiem prozdrowotnej modyfikacji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa drobiowego. W niniejszym przeglądzie piśmiennictwa podsumowano aktualną wiedzę na ten temat. W nawiązaniu do potrzeb profilaktyki zdrowotnej u ludzi przedstawiono fizjologiczne, ekonomiczne i prawne uwarunko- wania żywieniowej modyfikacji mięsa drobiowego, w tym mięsa indyczego, którego dotyczą nieliczne doświadczenia. Wykazano, że skuteczną metodą zwiększenia zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mięsie kurcząt i indyków jest zastosowanie oleju lnianego w diecie tych ptaków. Taki zabieg zwiększa koszt paszy oraz może pogarszać cechy sensoryczne i stabilność oksydacyjną mięsa. Ze względu na mniejszą zawartość tłuszczu w piersi indyków spełnienie unijnych wymagań niezbędnych do oznaczenia zdrowotnego tego produktu jest znaczniej trudniejsze.

Keywords : poultry nutrition; functional food; n-3 PUFA; turkey meat

 • Al-Khalifa H., Givens D.I., Rymer C., Yaqoob P. (2012). Effect of n-3 fatty acids on immune function in broiler chickens. Poultry Sci., 91: 74-88.CrossrefGoogle Scholar

 • Arihara K. (2006). Strategies for designing novel functional meat products. Meat Sci., 74: 219-229.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Barroeta A.C. (2007). Nutritive value of poultry meat: relationsip between vitamin Eand PUFA. World Poultry Sci. J., 63: 277-284.CrossrefGoogle Scholar

 • Bech - Larsen T., Grunert K.G. (2003). The perceived healthiness of functional foods - Aconjoint study of Danish, Finnish and American consumers perception of functional food. Appetite, 40: 9-14.Google Scholar

 • Betti M., Schneider B.L., Wismer W.V., Carney V.L., Zuidhof M.J., Renema R.A. (2009 a). Omega-3-enriched broiler meat: 2. Functional properties, oxidative stability, and consumer acceptance. Poultry Sci., 88: 1085-1095.CrossrefGoogle Scholar

 • Betti M., Perez T.I., Zuidhof M.J., Renema R.A. (2009 b). Omega-3-enriched broiler meat: 3. Fatty acid distribution between triacylglycerol and phospholipid classes. Poultry Sci., 88: 1740-1754.Google Scholar

 • Bosma-den Boer M.M.,van Wetten M.L., Pruimboom L. (2012). Chronic inflammatory diseases are stimulated by current lifestyle: how diet, stress levels and medication prevent our body from recovering. Nutr. Metab., 9, p. 32.Google Scholar

 • Botsoglou E., Govaris A., Fletouris D., Botsoglou N. (2012). Lipid oxidation of stored eggs enriched with very long chain n-3 fatty acids, as affected by dietary olive leaves (Oleaeuropea L.) or α-tocopheryl acetate supplementation. Food Chem., 134: 1059-1068.CrossrefGoogle Scholar

 • Calder P.C. (2004). n-3 fatty acids and cardiovascular disease: evidence explained and mechanisms explored. Clin. Sci., 107: 1-11.Google Scholar

 • Carpentier Y.A., Portois L, Malaisse W.J. (2006). n-3 fatty acids and the metabolic syndrome. Am. J. Clin. Nutr., 83: 1499S-1504S.Google Scholar

 • Chamruspollert M., Sell J.L. (1999). Transfer of dietary conjugated linoleic acid to egg yolks of chickens. Poultry Sci., 78:1138-1150.Google Scholar

 • Coppens P., Fernandesda Silva F., Pettman S. (2006). European regulation on nutraceuticals, dietary supplements and functional foods: Aframework based on safety. Toxicology, 221: 59-74.CrossrefGoogle Scholar

 • Cortinas L., Barroeta A., Villaverde C., Galobart J., Guardiola F., Bau-cells M.D. (2005). Influence of dietary polyunsaturation level on chicken meat quality: lipid oxidation. Poultry Sci., 84: 48-55.Google Scholar

 • Decker E.A., Park Y. (2010). Healthier meat products as functional foods. Meat Sci., 86: 49-55.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Delezie E., Aerts J.M., Maertens L., Huyghebaert G. (2010). The efficiency of long chain n-3 fatty acid deposition of different dietary oils in turkeys at different ages. Arch. Geflügelk., 74: 51-57.Google Scholar

 • Diplock A.T., Aggett P.J., Ashwell M., Bornet F, Fern E.B., Roberfroid M.B. (1999). Scientific Concepts of Functional Foods in Europe: Consensus Document. Br. J. Nutr., 81: S1-S27.Google Scholar

 • Elswykvan M.E. (1997). Comparison of n-3 fatty acid sources in laying hen rations for improvement of whole egg nutritional quality:areview. Brit. J. Nutr., 78(1): S61-S69.CrossrefGoogle Scholar

 • Farrell D.J. (1998). Enrichment of hen eggs with n-3 long-chain fatty acids and evaluation of enriched eggs in humans. Am. J. Clin. Nutr., 68: 538-544.Google Scholar

 • Fisinin V.I., Papazyan T.T., Surai P.F. (2008). Producing specialist poultry products to meet human nutrition requirements: Selenium enriched eggs. World Poultry Sci. J., 64: 85-97.Google Scholar

 • Franczyk - Żar ów M., Kostogrys R.B., Szymczyk B., Jawień J., Gajda M., Cichocki T., Wojnar L., Chlopicki S., Pisulewski P.M. (2008). Functional effects of eggs, naturally enriched with conjugated linoleic acid, on the blood lipid profile, development of atherosclerosis and composition at atherosclerotic plaque in apolipoprotein Eand low-density lipoprotein receptor double-knockout mice (apo E/LDLR-/-). Br. J. Nutr., 99: 49-58.Google Scholar

 • Ganesan B., Brothersen C., Mc Mahon D. (2012). Fortification of foods with omega-3 polyunsaturated fatty acids. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. (in press), DOI: 10.1080/10408398.2011.578221CrossrefGoogle Scholar

 • Gibbs R.A., Rymer C., Givens D.I. (2010). Long-chain n-3 PUFA: intakes in the UKand the potential ofachicken meat prototype to increase them. Proc. Nutr. Soc., 69: 144-155.CrossrefGoogle Scholar

 • Givens D.I. (2005). The role of animal nutrition in improving the nutritive value of animal-derived foods in relation to chronic diseases. Proc. Nutr. Soc., 64: 395-402.PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • Givens D.I. (2009). Animal nutrition and lipids in animal products and their contribution to human intake and health. Nutrients, 1: 71-82.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Givens D.I., Gibbs R.A. (2006). Very long chain n-3 polyunsaturated fatty acids in the food chain in the UKand the potential of animal-derived foods to increase them. Nutr. Bull., 31: 104-110.CrossrefGoogle Scholar

 • Goldberg I. (1994). Functional Foods: Designer Foods, Pharmafoods and Nutraceuticals, An Aspen Publication, Chapman and Hall, London, UK.Google Scholar

 • Gonzalez E., Tejeda J.F. (2007). Effect of dietary incorporation of different antioxidant extracts and free-range rearing on fatty acid composition and lipid oxidation of Iberian pig meat. Animal, 1: 1060-1067.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Gornowicz E., Lewko L. (2010). Effectiveness of broiler meat production in the light of ecological farming system. In: Migdał W., Cilev G., Zivković B., Jukna V. Poultry, Rabbits, Nutria, Fish Meat (in Polish). Polish Soc. Food Technol. Małopolska Branch, Kraków, pp. 15-21.Google Scholar

 • Granato D., Branco G.F., Cruz A.G., Faria J.A.F., Shah N.P. (2010). Probiotic dairy products as functional foods. Compr. Rev. Food Sci. Food Safety, 9 (5): 455-470.CrossrefGoogle Scholar

 • Grashorn M.A. (2007). Functionality of poultry meat. J. Appl. Poult. Res.,16: 99-106.Google Scholar

 • Grobas S., Mendez J., Lazaros R., Blas C.D., Mateos G.G., De B.C. (2001). Influence of source and percentage of fat added to diet on performance and fatty acid composition of egg yolks of two strains of laying hens. Poultry Sci., 80: 1171-1179.Google Scholar

 • Guschina I.R., Harwood J.L. (2006). Lipids and lipid metabolism in eukaryotic algae. Prog. Lipid Res., 45: 160-186.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Harris W.S., Poston W.C., Haddock C.K. (2007). Tissue n-3 and n-6 fatty acids and risk for coronary heart disease events. Atherosclerosis, 193: 1-10.CrossrefGoogle Scholar

 • Has- Schön E., Skrtic Z., Kralik G. (2008). Beneficial effects of different dietary oils on cholesterol level and fatty acids profile of turkey pectoral muscle. Ital. J. Anim. Sci., 7: 161-171.Google Scholar

 • Haug A., Eich - Greatorex S., Bernhoft A., Wold J.P., Hetland H., Christopher-sen O.A., Sogn T. (2007). Effect of dietary selenium and omega-3 fatty acids on muscle composition and quality in broilers. Lipids and Health Disease, 6, p. 29.Google Scholar

 • Herath D., Cranfield J., Henson S. (2008). Who consumes functional foods and nutraceuticals in Canada? Results of cluster analysis of the 2006 survey of Canadians’, demand for food product’s supporting health and wellness. Appetite, 51: 256-265.CrossrefGoogle Scholar

 • Hibbeln J.R., Nieminen L.R., Blasbalg T.L., Riggs J.A., Lands W.E. (2006). Healthy intakes of n-3 and n-6 fatty acids: Estimations considering worldwide diversity. Am. J. Clin. Nutr., 83 (6 Suppl): 1483S-1493S.Google Scholar

 • Hite A.H., Berstein L.H. (2012). Functional foods: Needs, claims, and benefits. Nutrition, 28: 338-339.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Horska E., Sparke K. (2007). Marketing attitudes towards the functional food and implications for market segmentation. J. Eur. Consum. Behav., 53: 349-353.Google Scholar

 • Howe P., Meyer B., Record S., Baghurst K. (2006). Dietary intake of long-chain [omega]-3 polyunsaturated fatty acids: contribution of meat sources. Nutrition, 22: 47-53.CrossrefGoogle Scholar

 • Hulbert A.J., Faulks S., Buttemer W.A., Else P.L. (2002). Acyl composition of muscle membranes varies with body size in birds. J. Exp. Biol., 205: 3561-3569.Google Scholar

 • Jankowski J., Zduńczyk P., Mikulski D., Ju śkiewicz J., Mikulska M., Zduń -czyk Z. (2012 a). Effects of dietary soyabean, rapeseed and linseed oils on performance, slaughter yield and fatty acid profile of breast meat in turkeys. J. Anim. Feed Sci., 21: 715-727.Google Scholar

 • Jankowski. J., Zduńczyk Z., Mikulski D., Ju śkiewicz J., Naczma ński J., Pomi -anowski J.F., Zduńczyk P. (2012 b). Fatty acid profile, oxidative stability, and sensory properties of breast meat from turkeys fed diets withadifferent n-6/n-3 PUFAratio. Europ. J. Lipids Sci. Technol., 114: 1025-1035.Google Scholar

 • Jenkins D.J.A., Jones P.J.H., Lamarche B., Kendall C.W.C., Faulkner D., Cerma-kowa L., Gigleux I., Ramprasath V.,de Souza R., Ireland C., Patel D., Sri-chaitkul K., Abdulnour S., Bashyam B., Collier C., Hoshizaki S., Josse R.G., Leiter L.A., Connelly P.W., Frolich J. (2011). Effect ofadietary portfolio of cholesterollowering foods given at 2 levels of intensity of dietary advice on serum lipids in hyperlipidemia:arandomized controlled trial. Jama. J. Am. Med. Assoc., 306 (8): 831-839.Google Scholar

 • Jia W., Rogiewicz A., Bruce H.L., Slominski B.A. (2010). Feeding flaxseed enhances deposition of omega-3 fatty acid in broiler meat portions in different manner. Can. J. Anim. Sci., 90: 203-206.Google Scholar

 • Jimenez- Colmenero F. (2007). Healthier lipids formulation approaches in meat-based functional foods. Technological options for replacement of meat fats by non-meat fats. Food Sci. Technol., 18: 567-578.CrossrefGoogle Scholar

 • Kassis N.M., Drake S.R., Beamer S.K., Matak K.E., Jaczynski J. (2010 a). Development of nutraceutical egg products with omega-3-rich oils. LWT - Food Sci. Technol., 43: 777-783.CrossrefGoogle Scholar

 • Kassis N., Beamer S.K., Matak K.E., Tou J.C., Jaczynski J. (2010 b). Nutritional composition of novel nutraceutical egg product development with omega-3-rich oils. LWT - Food Sci. Technol., 43: 1204-1212.CrossrefGoogle Scholar

 • Kaur S., Das M. (2011). Functional foods: An overview. Food Sci. Biotechnol., 20: 861-875.CrossrefGoogle Scholar

 • Kitessa S.M., Young. P. (2009). Echium oil is better than rapeseed oil in enriching poultry meat with n-3 polyunsaturated fatty acids, including eicosapentaenoic acid and decosapentaenoic acid. Brit. J. Nutr., 101: 709-715.CrossrefGoogle Scholar

 • Komprda T., Zelenka J., Bakaj P., Kladroba D., Blazkova E., Fajmonova E. (2002). Cholesterol and fatty acid content in meat of turkeys fed diets with sunflower, linseed or fish oil. Arch. Geflügelk., 67: 65-75.Google Scholar

 • Komprda T., Zelenka J., Fajmonov á E., Bakaj P., Pechova P. (2003). Cholesterol con tents in meat of some poultry and fish as influenced by live weight and total lipid content. J. Agr. Food Chem., 51: 7692-7697.CrossrefGoogle Scholar

 • Komprda T., Zelenka J., Fajmonov á E., Fialov á M., Kladroba D. (2005). Arachidonic acid and long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid contents in meat of selected poultry and fish species in relation to dietary fat sources. J. Agr. Food Chem., 53: 6804-6812.CrossrefGoogle Scholar

 • Konieczka P., Kostyra E., Świderski F., Czerwi ński J., Smulikowska S. (2012). Sensory characteristics of meat from broiler chickens fed diets containing rapeseed, linseed and fish oil. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA: Science for poultry practice - poultry practice for science, 12-14.09.2012, Kołobrzeg, p. 29.Google Scholar

 • Koreleski J., Świ ątkiewicz S. (2006). The influence of dietary fish oil and vitamin Eon the fatty acids profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. J. Anim. Feed Sci., 15: 631-640.Google Scholar

 • Kouba M., Mourot J. (2011). Areview of nutritional effect on fat composition of animal products with special emphasis on n-3 polyunsaturated fatty acids. Biochimie, 93: 13-17.CrossrefGoogle Scholar

 • Lands W.E. (2005). Dietary fat and health. The evidence and the politics of prevention: careful use of dietary fats can improve life and prevent diseases. Ann. N.Y, Acad. Sci., 1055: 179-192.Google Scholar

 • Lands B., Lamoreaux E. (2012). Using 3-6 differences in essential fatty acids rather than 3/6 ratios gives useful food balance scores. Nutrition & Metabolism, 9, p. 46.Google Scholar

 • Landström E., Hursti U-K. K., Beker W. Magnusson M. (2007). Use of functional foods among Swedish consumers is related to health-consciousness and perceived effect. Brit. J. Nutr., 98: 1058-1069.Google Scholar

 • Leatherhead Food Research (2011). Future directions for the global functional foods market. www. leatherheadfood.com/market. Available at April 2011.Google Scholar

 • L ópez- Ferrer S., Baucells M.D., Barroeta A.C., Grashorn M.A. (2001). n-3 enrichment of chicken meat. 1. Use of very long-chain fatty acids in chicken diets and their influence on meat quality: fish oil. Poultry Sci., 80: 741-52.Google Scholar

 • Menrad K. (2003). Market and marketing of functional food in Europe. J. Food. Eng., 56: 181-188.CrossrefGoogle Scholar

 • Mikulski D., Jankowski J., Zduńczyk Z., Wr óblewska M., Sartrowska K., Ma -jewska T. (2009). The effect of selenium source on growth performance, carcass traits, plasma glutathione peroxidase activity, breast muscle Se concentrations and meat quality in turkeys. J. Anim. Feed Sci., 18, 518-530.Google Scholar

 • Moran J. (2007). The Spanish functional food market: present and future perspectives. Functional Food Net (FFNet) network meeting, IATA-CSIC. Valencia, Spain, 22-23 October 2007 (www.functionalfoodnet.eu/images/site/assets/new/3.pdf)Google Scholar

 • Ni Y.D., Wu J., Tong H.Y., Haung Y.B., Lu L.Z., Grossmann R., Zhao R.Q. (2012). Effect of dietary daidzein supplementation on egg laying rate was associated with the change of hepatic VTG-IIm RNAexpression and higher antioxidant activities during the post-peak egg laying period of broiler breeders. Anim. Feed Sci. Technol., 177: 116-123.CrossrefGoogle Scholar

 • Pisulewski P.M. (2005). Nutritional potential for improving meat quality in poultry. Anim. Sci. Pap. Rep., 23: 303-315.Google Scholar

 • Pottala J.V., Talley J.A., Churchill S.W., Lynch D.A.,von Schacky C., Harris W.S. (2012). Red blood cell fatty acids are associated with depression inacase-control study of adolescents. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids, 86: 161-165.CrossrefGoogle Scholar

 • Poureslami R., Reas K., Turchini G.M., Huyghebaert G., De Smet S. (2010). Effect of diet, sex and age on fatty acid metabolism in broiler chickens: n-3 and n-6 PUFA. Brit. J. Nutr., 104: 189-197.CrossrefGoogle Scholar

 • Qi K.K., Chen J.L., Zhao G.P., Zheng M.Q., Wen J. (2010). Effect of dietary ω6/ω3 on growth performance, carcass traits, meat quality and fatty acid profiles of Beijing-you chicken. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 64: 474-485.Google Scholar

 • Rahimi S., Kamran Azad S., Karimi Torshizi M.A. (2011). Omega-3 enrichment of broiler meat by using two oil seeds. Agr. Sci. Tech., 13: 353-365.Google Scholar

 • Ratnayake W.M.N., Ackman R.G., Hulan H.W. (1989). Effect of redfish meal enriched diets on the taste and n-3 PUFAof 42-day-old broiler chickens, J. Sci. Food Agric., 49: 59-74.CrossrefGoogle Scholar

 • Regulation EC No 1924/200 of the EUROPEAN Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made in foods, 2006. Available from: http://eur-lex.europa.eu/Lex-Uri Serv/siet/en/oj/2007/l_012/l_01220070118en00030018.pdf Google Scholar

 • Robinson LE., Buchholz AC., Mazurak V.C. (2007). Inflammation, obesity, and fatty acid metabolism: influence of n-3 polyunsaturated fatty acids on factors contributing to metabolic syndrome. Appl. Physiol. Nutr. Metab., 32: 1008-1024.CrossrefGoogle Scholar

 • Rozbicka - Wieczorek A.J., Szarpak E., Brzóska F., Śliwi ński B., Kowalczyk J. Czauderna M. (2012). Dietary lycopenes, selenium compounds and fish oil affect the profile of fatty acids and oxidative stress in chicken breast muscle. J. Anim. Feed Sci., 21: 705-724.Google Scholar

 • Russo G.L. (2009). Dietary n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids: From biochemistry to clinical implications in cardiovascular prevention. Biochemical Pharmacology, 77: 937-946.CrossrefGoogle Scholar

 • Rymer C., Givens D.J. (2005). n-3 fatty acid enrichment of edible tissue of poultry: Areview. Lipids, 40: 121-130.CrossrefGoogle Scholar

 • Salamatdoustnobar R., Nazerad K., Shahriyar H.A., Ghorbani A., Fouladi P. (2010). Influence of canola oil in broiler diets and its effects of MUFAs and PUFAs contents in selected tissues. J. Anim. Vet. Adv., 9: 474-477.Google Scholar

 • Shapira N. (2009). Modified egg asanutritional supplement during peak brain development:anew target for fortification. Nutr. Health., 20: 107-118.CrossrefGoogle Scholar

 • Silva W.A. da, Elias A.H.N., Aricetti J.A., Sakamoto M.I., Murakami A.E., Go -mes S.T.M., Visentainer J.V., Souza N.E. de, Matsushita M. (2009). Quail egg yolk (Coturnix coturnix japonica) enriched with omega-3 fatty acids. Journal LWT-- Food Sci. Technol., 42: 660-663.CrossrefGoogle Scholar

 • Simopoulos A.P. (1999). New products from agri-food industry: The return of the n-3 fatty acid into food supply. Lipids, 34: S297-S301.CrossrefGoogle Scholar

 • Simopoulos A.P. (2009). The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid balance in health and disease: evolutionary aspect of diet. World Rev. Nutr. Diet., 102: 10-21.Google Scholar

 • Simopoulos A.P. (2011). Importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Exp. Biol. Mol., 233: 674-688.Google Scholar

 • Singh V.P., Pathak V., Akhilesh V. (2012). Modified or enriched eggs: Asmart approach in egg industry: Areview. Am. J. Food Technol., 7: 266-277.CrossrefGoogle Scholar

 • Siro I., Kapolna E., Kapolna B., Lugasi A. (2008). Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance - Areview. Appetite, 51: 456-467.CrossrefGoogle Scholar

 • Sosin- Bzducha E., Krawczyk J. (2012). The effect of feeding linseed to conservation breed hens on the fatty acid profile of yolk and the biological value of eggs. J. Anim. Feed Sci., 21: 122-132.Google Scholar

 • Spence J.T. (2006). Challenges related to the composition of functional foods. J. Food Comp. Anal., 19: 4-6.CrossrefGoogle Scholar

 • Szymczyk B., Pisulewski P. (2003). Effect of dietary conjugated linoleic acid on fatty acid composition and cholesterol content of hen egg yolks. Brit. J. Nutr., 90: 93-99.CrossrefGoogle Scholar

 • Tan Z.S., Harris W.S., Beiser A.S., Au R., Himali J.J., Debette S., Pikula A., De Car-li C., Wolf P.A., Vasan R.S., Robins S.J., Seshadri S. (2012). Red blood cell omega-3 fatty acid levels and markers of accelerated brain aging. Neurology, 78: 658-664.CrossrefGoogle Scholar

 • Ting S., Yeh H.S., Lien T.F. (2011). Effect of supplemental levels of hesperetin and naringenin on egg quality, serum traits and antioxidant activity of laying hens. Anim. Feed Sci. Technol., 163: 59-66.CrossrefGoogle Scholar

 • Verhagen H., Vos E., Francl S., Heinonen M.,van Loveren H. (2010). Status of nutritional and health claims in Europe. Arch. Biochem. Biphys., 5001: 6-15.Google Scholar

 • WHO/FAO. (2003). Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases - Report ofa Joint FAO/ WHO Expert Consultation. Technical Report Series 916, WHO: Geneva, Switzerland, p. 148.Google Scholar

 • Yannakopulos A.L. (2007). Egg enrichment in omega-3 fatty acids. In: Bioactive Egg Compounds, R. Huopalahti, R. López-Fandiño, M. Anton, R.Schade (eds), Springer Berlin Heidelberg, Chapter 20: pp. 159-170.Google Scholar

 • Zduńczyk Z., Gruzauskas R., Semaskeite A., Juskiewicz J. Raceviciute A. Wr óblewska M. (2011). Fatty acid profile of breast muscle of broiler chickens fed diets with different levels of selenium and vitamin C. Archiv Geflügelk., 75: 264-267.Google Scholar

 • Zelenka J. Schneiderova D., Mrkvicova E., Dolezal P. (2008). The effect of dietary linseed oils with different fatty acids pattern on the content of fatty acids in chicken meat. Vet. Med., 53: 77-85.Google Scholar

 • Zhang W., Xiao S., Samaraweera H., Lee E.J., Ahn D.U. (2010). Improving functional value of meat products. Meat Sci., 86: 15-31.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Zuidhof M.J., Betti M., Korver D.R., Hernandez F.I.L., Schneider B.L., Car-ney V.L., Renema R.A. (2009). Omega-3-enriched broiler meat: 1. Optimization ofaproduction system. Poult. Sci., 88: 1108-1120.Google Scholar

About the article

This study was supported by the project BIOFOOD - Innovative, Functional Products of Animal Origin No. POIG.01.01.02-014-090/09 co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the Innovative Economy Operational Programme 2007-2013


Published Online: 2013-08-01

Published in Print: 2013-07-01


Citation Information: Annals of Animal Science, Volume 13, Issue 3, Pages 463–480, ISSN (Print) 1642-3402, DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2013-0039.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[2]
Cornelia W. Twining, J. Thomas Brenna, Nelson G. Hairston, and Alexander S. Flecker
Oikos, 2016, Volume 125, Number 6, Page 749
[3]
A. I. Rey, J. Segura, A. Olivares, A. Cerisuelo, C. Piñeiro, and C. J. López-Bote
Poultry Science, 2015, Volume 94, Number 6, Page 1259
[4]
S. Swiatkiewicz, A. Arczewska-Wlosek, and D. Jozefiak
Livestock Science, 2015, Volume 180, Page 237
[5]
Jan Jankowski, Zenon Zdunczyk, Dariusz Mikulski, Jakub Naczmanski, Jerzy Juskiewicz, Agnieszka Troszynska, and Bogdan A. Slominski
European Journal of Lipid Science and Technology, 2015, Volume 117, Number 6, Page 797

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in