Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Parasitologica


IMPACT FACTOR 2017: 1.039
5-year IMPACT FACTOR: 1.121

CiteScore 2017: 1.17

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.641
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.738

More options …
Volume 62, Issue 4

Issues

Expansion of Ashworthius sidemi in red deer and roe deer from the Lower Silesian Wilderness and its impact on infection with other gastrointestinal nematodes

Aleksander W. Demiaszkiewicz / Dorota Merta / Janusz Kobielski / Katarzyna J. Filip / Anna M. Pyziel
Published Online: 2017-10-15 | DOI: https://doi.org/10.1515/ap-2017-0103

Abstract

Nematodes Ashworthius sidemi are typical parasites of Asiatic cervids, mostly sika deer (Cervus nippon). Migrating red deer have probably introduced this parasite to the area of Poland from neighbouring countries. The aim of the study was to determine prevalence and intensity of infection of red deer and roe deer from the Lower Silesian Wilderness with A. sidemi after one year from previous studies and to examine the influence of these parasites on other species of gastrointestinal nematodes. 31 abomasa of red deer and 3 abomasa of roe deer from Forest Dictrict of Ruszów have been examined on the presence of parasites. In comparison with previous studies, red deer showed significant, over triple increase of prevalence of A. sidemi and over fivefold increase of mean intensity of infection. Maximum intensity of infection has increased over 24 times. These results indicate on dynamic spread of this new aswortiosis foci. Apart from previously registered parasite species, four new nematodes have been found in examined red deer and roe deer during this year studies. Red deer have been infected with Spiculopteragia assymmetrica, typical for fallow deer and Haemonchus placei – typical for bovine, whereas roe deer have been infected with Trichostrongylus axei and Trichostrongylus capricola, parasites of sheep, goats and bovine. Prevalence of red deer infection with nematodes S. boehmi and Ostertagia leptospicularis was lower than two years ago while prevalence of infection with S. mathevossiani and O. kolchida was higher. Intensity of infection with these nematodes has increased.

Keywords: Ashworthius sidemi; nematodes; Cervidae; Lower Silesian Wilderness

References

 • Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 2007. Wzrost zarażenia żubrów helmintami w Puszczy Białowieskiej. W: Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra. (Ed. W. Olech). Lasy Państwowe, Gołuchów, 12–16. (In Polish)Google Scholar

 • Demiaszkiewicz A.W. Lachowicz J., Osińska B. 2008. Ustalenie zasięgu ognisk aswortiozy dzikich i domowych przeżuwaczy we wschodniej i południowej Polsce. Wiadomości Parazytologiczne, 54, 217–119. (In Polish)Google Scholar

 • Demiaszkiewicz A.W. Lachowicz J., Osińska B. 2009a. Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) in wild ruminants in Białowieża Forest. Polish Journal of Veterinary Sciences, 12, 385–388Google Scholar

 • Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M., Lachowicz J., Kuligowska I. 2009b. Nowe ognisko aswortiozy żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Streszczenia referatów Międzynarodowej Konferencji “80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”, Białowieża, 28-29.09.2009 r, 12–13. (In Polish)Google Scholar

 • Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M. 2010. Forming of European bison helminthfauna in Białowieża Forest. In: (Eds) R. Kowalczyk, D. Ławreszuk, J.M. Wójcik. European bison conservation in the BiaBowieża Forest. Threats and prospects of the population development. Zakład Badania Ssaków PAN, BiaBowieża, 63–74. (In Polish)Google Scholar

 • Demiaszkiewicz A.W., Kuligowska I., Lachowicz J., Pyziel A.M., Moskwa B. 2013. The first detection of nematodes Ashworthius sidemi in elk Alces alces (L) in Poland and remarks of ashworthiosis foci limitations. Acta Parasitologica, 58, 515–518. CrossrefPubMedWeb of ScienceGoogle Scholar

 • Demiaszkiewicz A.W., Merta D., Kobielski J. 2016. Zarażenie jeleni pasożytami w południowo-zachodniej Polsce (Bory Dolnośląskie). Medycyna Weterynaryjna, 72, 317–321. (In Polish)Google Scholar

 • Demiaszkiewicz A.W., Bielecki W., Rodo A., Pyziel A.M., Filip K.J. 2017. Parazytofauna żubrów Bison bonasus (L.) w Puszczy Boreckiej. Medycyna Weterynaryjna. (In press)Google Scholar

 • Dróżdż J. 1966. Studies on helminths and helminthiases in Cervidae. II The helminth fauna in Cervidae in Poland. Acta Parasitologica, 14, 1–13Google Scholar

 • Dróżdż J., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 1998. Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) a new parasite of the European bison Bison bonasus (L.) and the question of independence of A. gagarini. Acta Parasitologica, 43, 75–80Google Scholar

 • Dróżdż J., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 2000. Aswortioza – nowa parazytoza dzikich przeżuwaczy. Medycyna Weterynaryjna, 56, 32–35Google Scholar

 • Dróżdż J., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 2003. Expansion of the Asiatic parasite Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) in wild ruminants territory. Parasitology Research, 89, 94–97. (In Polish)CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Ferte H., Durette-Deset M.C. 1989. Redescription d’ Ashworthius sidemi Schulz, 1933 et d’ A. gagarini Kostyaev, 1996, (Nematoda, Trichostrongylidea) parasites de Cervidae. Bulletin Museum National d’ Histoire Naturelle, Sect. A, 11, 69–77. (In French)Google Scholar

 • Kobielski, J., Jędrzejczak M., Moskaluk W., Nowak W., Piechota W. 2007. Charakterystyka I Łowieckiego Rejonu Hodowlanego “Bory Dolnośląskie Południowo-Zachodnie”. (Eds) Bobek B., Płaksej A., Frąckowiak W., Merta D. Gospodarka łowiecka i ochrona populacji dzikich zwierząt na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Tom II. Wrocław, pp. 73. (In Polish)Google Scholar

 • Kotrla B., Kotrly A. 1973. The first finding of the nematode Ash worthius sidemi Schulz, 1933 in Sika nippon from Czechoslovakia. Folia Parasitologica, 24, 377–378Google Scholar

 • Kotrla B., Kotrly A. 1977. Helminths of wild ruminants introduced in Czechoslovakia Folia Parasitologica, 24, 35–40PubMedGoogle Scholar

 • Kotrla B., Kotrly A., Kozdon O. 1976. Studies on the specifity of the nematode Ashworthius sidemi Schulz, 1933. Acta Veterinaria Brno, 45, 123–126Google Scholar

 • Kowal J., Nosal P., Bonczar Z., Wajdzik M. 2012. Parasites of captive fallow deer (Dama dama L.) from southern Poland with special emphasis on Ashworthius sidemi. Annals of Parasitology, 58, 23–26PubMedGoogle Scholar

 • Kowal J. 2013. Parazytofauna wybranych gatunków dzikich i udomowionych zwierząt parzystokopytnych (Artiodactyla) z obszaru Małopolski. Praca doktorska. Kraków. (In Polish)Google Scholar

 • Kołodziej-Sobocińska M., Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M., Marczuk B., Kowalczyk R. 2016. Does the blood–sucking nematode Ashworthius sidemi (Trichostrongylidae) cause deterioration of blood parameters in European bison (Bison bonasus)? European Journal of Wild Research, 62, 781–785. CrossrefGoogle Scholar

 • Osińska B., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 2010. Pathological lesions in European bison (Bison bonasus) with infestation by Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae). Polish Journal of Veterinary Sciences, 13, 63–67PubMedGoogle Scholar

 • Ovcharenko D.A. 1968. Seasonal dynamics and development of Ashworthius sidemi (Trichostrongylidae), Oesophagostomum radiatum, and O. venulosum (Strongylidae) of Cervus nippon hortulorum, Parazitologija, 2, 470–474. (In Russian)Google Scholar

About the article

Received: 2017-08-01

Revised: 2017-08-21

Accepted: 2017-08-23

Published Online: 2017-10-15

Published in Print: 2017-12-20


Citation Information: Acta Parasitologica, Volume 62, Issue 4, Pages 853–857, ISSN (Online) 1896-1851, ISSN (Print) 1230-2821, DOI: https://doi.org/10.1515/ap-2017-0103.

Export Citation

© 2017 W. Stefański Institute of Parasitology, PAS.Get Permission

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Dmitry Kuznetsov, Natalya Romashova, and Boris Romashov
Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, 2018, Volume 14, Page 200

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in