Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Technologica Agriculturae

The Scientific Journal for Agricultural Engineering The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1338-5267
See all formats and pricing
More options …

Corrosion Resistance of Zinc Coatings With Aluminium Additive

Jiří Votava
Published Online: 2014-08-15 | DOI: https://doi.org/10.2478/ata-2014-0011

Abstract

This paper is focused on evaluation of anticorrosion protection of inorganic metal coatings such as hot-dipped zinc and zinc-galvanized coatings. The thickness and weight of coatings were tested. Further, the evaluation of ductile characteristics in compliance with the norm ČSN EN ISO 20482 was processed. Based on the scratch tests, there was evaluated undercorrosion in the area of artificially made cut. Corrosion resistance was evaluated in compliance with the norm ČSN EN ISO 9227 (salt-spray test). Based on the results of the anticorrosion test, there can be stated corrosion resistance of each individual protective coating. Tests were processed under laboratory conditions and may vary from tests processed under conditions of normal atmosphere.

Key words:: corrosion; zinc coating; steel

References

 • ČIČO, P. - TOLNAI, R. - KOTUS, M. 2006. Kvalita návaru pri impulznom a bezimpulznom naváraní synergickým zváracím zdrojom. In Acta Technologica Agriculturae, vol. 9, 2006. no. 1, pp. 3-6.Google Scholar

 • ČSN EN ISO 20482: 2004. Zkouška hloubením podle Erichsena: Kovové materiály - plechy a pásy.Google Scholar

 • ČSN EN ISO 3892: 2002. Konverzní povlaky na kovových materiálech. Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážková metoda.Google Scholar

 • ČSN ISO 9227: 1994. Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkouška solnou mlhou.Google Scholar

 • DILLINGER, J. 2007. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Europa sobotáles, 2007. 612 pp. ISBN 978-80-86706-19-1.Google Scholar

 • KOTUS, M. - ANDRÁSSYOVÁ, Z. - VEVERKA, J. - KROČKO, V. - FRIES, J. 2012. Porovnanie obsahu škodlivých emisií vybraných motorov značiek Škoda a Seat. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení „DIAGO 2012“. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. pp. 103-107.Google Scholar

 • PEJČOCH, M. - CHRÁST, V. - ČERNÝ, M. 2006. Aspekty protikorozní ochrany automobile. In Kvalita a spoľahlivosť technických systémov. Nitra: SUA in Nitra, 2006. pp. 157-160. ISBN 80-8069-707-8.Google Scholar

 • ŠČERBEJOVÁ, M. 1993. Strojírenská technologie. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1993. 132 pp. ISBN 80-7157-083-4.Google Scholar

 • SVOBODA, M. 1985. Protikorozní ochrana kovů galvanickými povlaky. Praha: SNTL, 1985. 235 pp. ISBN 04-603-85.Google Scholar

 • TRETHEWEY, K.R. - CHAMBERLAIN, J. 1995. Corrosion: for science and engineering. Addison: Wesley Longman, 1995. 466 pp. ISBN 0-582-238692.Google Scholar

 • VEVERKA, J. - KOTUS, M. - ANDRÁSSYOVÁ, Z. - HUJO, Ľ. 2011. Vplyv teploty motora na zloženie výfukových plynov. In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: SUA in Nitra, 2011. pp. 222-227. ISBN 978-80-552-0588-5.Google Scholar

 • VOTAVA, J. - BEDNÁŘ, R. - FAJMAN, M. - CHRÁST, V. 2011. Combined systems of anticorrosion protection. In Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: University of Defence Brno, 2011. pp. 249-256. ISBN 978-80-260-0633-6.Google Scholar

 • ŽARNOVSKÝ, J. - BERNÁT, R. - KOVÁČ, I. - KOTUS, M. 2009. Sledovanie pracovného priestoru motora pri používaní bioplynu. In Nové trendy v prevádzke technických systémov '09. Prešov: Technical University in Košice, 2009. pp. 104-106. ISBN 978-80-553-0311-6.Google Scholar

 • ŽARNOVSKÝ, J. - KOTUS, M. - ŽITŇANSKÝ, J. - DRLIČKA, R. - RUTTKAY, L. 2012. Využiti termovízie v diagnostike vozidiel. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení „DIAGO 2012“. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. pp. 376-380. ISSN 1210-311X.Google Scholar

About the article

*Votava, Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Department of Technology and Automobile Transport, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic


Published Online: 2014-08-15


Citation Information: Acta Technologica Agriculturae, Volume 17, Issue 2, Pages 49–52, ISSN (Online) 1338-5267, DOI: https://doi.org/10.2478/ata-2014-0011.

Export Citation

© 2014 Slovak University of Agriculture in Nitra. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in