Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Universitatis Sapientiae, Philologica

The Journal of "Sapientia" Hungarian University of Transylvania

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2391-8179
See all formats and pricing
More options …

The Population of Fejér County in the 18th Century Through the Eyes of Foreign Travellers

Adrienn Sztana-Kovács
Published Online: 2014-07-16 | DOI: https://doi.org/10.2478/ausp-2014-0013

Abstract

Lack of source material makes it difficult to examine the population history of the times of the Ottoman domination in Fejér county. Therefore it is inevitable to use memoirs, travel diaries, travel books and country descriptions penned by foreign travellers. In our study we are following the change of the image of the Hungarians, and the images of other ethnic groups as they appear in the memoirs of foreign visitors.

In this paper we compare the descriptions of different ethnic groups inhabiting the county in the 18th century. We are interested in the following questions: first, how much of these descriptions are based on personal experience; secondly, to what extent these books reflect their authors’ experiences or they are rather influenced by stereotypes of their age or earlier periods

Keywords : Hungary; 18th century; ethnic groups; stereotypes

References

 • Ablonczyné Nádor, Zsuzsánna. 2005. Ungarn - Das gesegneteste Land Europas. Das Ungarnbild der niederländischen Reisbeschreibungen in der Periode 1555-1774. Eine vergleichende Analyse im Spiegel der retorisch-apodemischen Traditionen dargestellt an Werken der niederländischen, deutschen und englischen Reisbeschreibungen. [Hungary the most blessed land of Europe. The image of Hungary in the Dutch travel guides between 1555-1774. A comparative analysis in the mirror of rhetoric-apodemic traditions shown through Dutch, German and English travel guides.] Debrecen. Web. 12. April 2010. ganymedes. lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/3129/1/de_2635.PDF Google Scholar

 • Birkás, Géza. 1932. Egy elzászi francia nemes dunántúli utazása a 18. század második felében. [The voyage of an Alsace noble in Transdanubia in the second half of the 18th century.] Különlenyomat [Offprint] Győri Szemle III (3), numbered from 1 to 15.Google Scholar

 • Csukovits, Enikő. 2009. Források, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarországkép elemei. [Sources, genres, possibilities: elements of the medieval image of Hungary.] Korall 38: 5-29.Google Scholar

 • Doba, Dóra. 1999. Német utazók Magyarországon a XVIII. században. [German travellers in Hungary in the 18th century.] Világtörténet 21: 28-41.Google Scholar

 • Éder, Zoltán. 1993. Egy olasz utazó Vácott 1780-ban Migazzi püspök udvarában. [An Italian traveller in the court of bishop Migazzi at Vac in 1780.] In: Békési, Imre et als. (eds.), Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon [Old and new peregrination. Hungarians abroad, foreigners in Hungary] Vol. II., 1020-1032. Budapest: Scriptum Kft.Google Scholar

 • Feller, François Xavier de. 1820. Itinéraire ou voyage de M. l’abbé de Feller en diverses parties de l’Europe. [The itinerary of the travels of the noble abbot de Feller in different parts of Europe.] Paris: Delalain. Web. 12. May 2011. http://books.google.ie/books/about/Itin%C3%A9raire_ou_voyages_de_Mr_l_Abb%C3%A9_de.html?id=VphCAAAAcAAJ&redir_esc=y Google Scholar

 • G. Etényi, Nóra. 2009. Toposzok és újítások a kora újkori Magyarország képben a 17. századi német nyomtatványok tükrében. [Topoi and inventions in the image of Hungary in the early modern era through the 17th century German prints.] Korall 38: 112-139.G. Google Scholar

 • Györffy, Katalin. 1991. Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon, Idegen utazók megfi gyelései, Művészettörténeti füzetek 20. [Culture and lifestyle in the 18th century Hungary, Observations of foreign travellers, Booklets of art-history 20.] Budapest: Akadémiai.Google Scholar

 • Gömöri, György. 1994. Angol és skót utazók a régi Magyarországon (1542-1737). Válogatta, fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Gömöri György. [English and Scottish travellers in Hungary of old (1542-1737). Selected and translated, preface and notes written by: György Gömöri]. Budapest: Argumentum.Google Scholar

 • Gróf Hofmannsegg utazásai Magyarországon 1793-94-ben. [The travels of Baron Hofmannsegg in Hungary in 1793-94.] Translation and preface by István Berkeszi. 1887. Budapest: Franklin.Google Scholar

 • Harbsmeier, Michael. 2006. Az útleírások mint a mentalitástörténet forrásai. [Travel descriptions as sources of mentality history.] Translated by Gábor Kármán and Judit Klement. Korall, 26: 25-53.Google Scholar

 • Kármán, Gábor. 2002. Fatányér és kőkorsó. Magyarok és havasalföldiek egy 17. századi svéd diplomata szemével. [Wooden plate and stone jar. Hungarians and Wallachians through the eyes of a 17th century Swedish diplomat.] Korall 9: 107-136.Google Scholar

 • Kulcsár, Krisztina. 1996. 18. századi német utazók Magyarországon (1740-1785). [18th century German travellers in Hungary (1740-1785)]. Sic Itur ad Astar, 1-3: 83-113. Google Scholar

 • ---. 2006. A politikai és társadalmi elit utazásai, 18. századi utazások vizsgálatáról németországi kutatások kapcsán. [The travels of the elite of society and politics, about the 18th century travels in the context of research in Germany.] Korall 26: 99-127.Google Scholar

 • Lehmann, Johann. 1785. Reise von Preßburg nach Hermannstadt in Siebenbürgen. [The voyage from Pozsony to Nagyszeben in Transylvania.] Dinkelsbühl- Leipzig: Christian Gottlib Hertel.Google Scholar

 • Montag, Johann Leopold. 1760. Die Donau-Reise, das ist kurzverfasste Nachricht von denen Ströhmen, Flüssen und Bächen, welche der Donau zugerbacht. [The Danube voyage, these are news in short about the flows, rivers and streams flowing into the Danube.] Regensburg: von J. F. F.Google Scholar

 • Ötvös, Péter. 1999. Aktualisierung alter Klischees. Die Ungarn auf der Völkertafel. [Reviving old clichés. Hungary on the “volkerntafel”.] In: Franz K. Stanzel et al. (Hrsg.): Europäischer Völkerspiegel, Imagologisch-ethnographische Studien zu den Völkerntafeln des frühen 18. Jahrhunderts [European nationimages, imagologic-ethnographic studies of the “Völkerntafeln” of the early 18th century], 265-282. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.Google Scholar

 • Papp, Júlia. 2001. A hazai és külföldi tudósítások beszámolója Peter Kraft I. Ferencet ábrázoló festményéről 1818-ból. [Foreign and domestic accountson the 1818 portrait of Franz I. by Peter Kraft.] Magyar Könyvszemle 117(2): 220-232.Google Scholar

 • Pococke, Richard. 1745. A description of the East and some other countries. Vol. II. Part. II. London: X. Bowyer. Web. 12. May 2011. http://books.google.hu/books?id=94hMAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Google Scholar

 • Radek, Tünde. 2009. A középkori német nyelvű historiográfi a magyarságképéről egy imagológiai kutatás nyomán (1150-1534). [About the Hungarian image of the medieval German historiography through an imagologic research (1150-1534)]. Korall 38: 47-78.Google Scholar

 • Seidler, Andrea. 2009. Üzleti úton a színigazgató: Christop Seipp 18. századi útleírása Magyarországról. [The theatre director on a business-trip: 18th century travel guide to Hungary by Christop Seipp.] Trans. Lilla Krász. Korall 38: 140-155.Google Scholar

 • Tarnai, Andor. 1969. Extra Hungariam non est vita…egy szállóige története [History of a paraphrase]. Budapest: Akadémia. Web. 23. April. 2010. http://mek.oszk.hu/05400/05453/05453.rtf.Google Scholar

 • Townson, Robert. 1979. Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793. London: G. G. and J. Robinson. Web. 12. May 2011. http://books.google.ie/books?id=SNEBAAAAYAAJ&pg=PA182&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false Google Scholar

 • Windisch, Carl Gottlieb. 1772. Politisch-geograpische- und historische Beschreibung des Königreichs Ungarn 1772. [Political, geographical and historical description of the Hungarian Kingdom 1772.] [S.I][s.n Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-07-16

Published in Print: 2014-07-01


Citation Information: Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, Volume 5, Issue 2, Pages 169–183, ISSN (Online) 2068-2956, DOI: https://doi.org/10.2478/ausp-2014-0013.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in