Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Universitatis Sapientiae, Philologica

The Journal of "Sapientia" Hungarian University of Transylvania

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2391-8179
See all formats and pricing
More options …

‘Transfers’ in Hungarian Literature from Vojvodina

Erika Bence
Published Online: 2015-01-27 | DOI: https://doi.org/10.1515/ausp-2015-0006

Abstract

The study examines the variants of the postmodern phenomena of literary ‘transfer’ (‘trans-correspondence,’ ‘transpass’) and their relationships with Hungarian literature (in Vojvodina) from the beginnings (the creative tradition of Kornél Szenteleky’s oeuvre) up to the events of present-time literary history (e.g., to the publication of Esti by Péter Esterházy). Referential aspects (the literary themes of the railway, the train, the change of trains), specific contexts (e.g., Kornél Esti as a contextual ‘transferring’ literary character) and metaphorical contents (e.g., the meanings of the straight line and the plane in the literature of the region) come into the focus of our research. Another significant aspect of the research is the interpretation of the intricate web of cross-cultural ‘transfers’ (between the works of Dezső Kosztolányi-Danilo Kiš-Péter Esterházy). The dominant motif of Central-Eastern European man’s experience of space is the straight line of the flatlands: lacking the sea-experience of the Southern European or of the more southern regions, as well as the related mythical experience of the world, infinity-experience, or reality perceptions hosting unrealities. The trip in this sense is an intermediate form of life: movement towards other shapes. The direction and extent of this movement has always been defined by the ‘straight line,’ the main road, and later the straight line of the railway

Keywords: Kornél Esti; straight line; transfer; trans-correspondence; travel; train; Hungarian literature; Hungarian literary representation in Vojvodina; Danilo Kiš’s oeuvre

References

 • Dudás Károly. 1996. Esti Kornél utolsó hazalátogatása. [Kornél Esti’s Last Homecoming.] In Királytemetés [Burying the King], 164-166. Subotica: Életjel.Google Scholar

 • Juhász Erzsébet. 1998. Után-utazás Esti Kornél fiumei gyorsán. [Travelling on Kornél Esti’s Track on the Fiume Express Train.] In Úttalan utaim [My Untrodden Paths], 59-65. Novi Sad: Forum. -. 2001. Határregény. [Border Novel.] Postscript by Kornélia Faragó, 91-101. Novi Sad: Forum.Google Scholar

 • Kiš, Danilo. 1986. A holtak enciklopédiája. [Encyclopedia of the Dead.] Translated by János Borbély. Novi Sad: Forum. Google Scholar

 • -. 1994. Kételyek kora. [The Age of Doubts.] Translated by Zita Balázs et al. Selection and postscript by János Bányai. Novi Sad - Bratislava: Forum - Kalligram. Google Scholar

 • -. 1994. Lant és sebhelyek. [The Lute and the Scars.] Translated by Attila Balázs et al. Budapest: Pesti Szalon. -. 2004. Bašta, pepeo. [Garden, Ashes.] Beograd: Biblioteka Novosti. Google Scholar

 • -. 2007. Gorki talog iskustva. [Interviews.] Priredila Mirjana Miočković. Beograd: Prosveta.Google Scholar

 • Kosztolányi Dezső. 2011. Esti Kornél. [Kornél Esti.] Eds. Júlia Tóth-Czifra and András Veres. Chapters on reception by András Veres. Bibliography by Éva Sárközi. Bratislava: Kalligram.Google Scholar

 • Lovas Ildikó. 2005. Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában. [An Exit to the Adriatic: James Bond in Bačka.] Bratislava: Kalligram.Google Scholar

 • Nagy Abonyi Árpád. 2003. Esti Kornél Bácskában. Esti Kornél hazatér. [Kornél Esti in Bačka. Kornél Esti Returns Home.] In Tükörcselek. [Mirror Tricks.], 85-94. Zenta: zEtna. Google Scholar

 • -. 2008. Budapest, retour. Zenta: zEtna. Szenteleky Kornél. 1993. Isola Bella. In Nyári délelőtt. Egybegyűjtött novellák, regény. [Summer Morning. A Collection of Short Stories, a Novel.], 167-259. Postscript by Imre Bori, 271-280. Novi Sad: Forum.Google Scholar

 • Babić, Sava. 2007. Kosztolányi Dezső és Danilo Kiš. [Dezső Kosztolányi and Danilo Kiš.] In Az emlékezés elevensége. Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön. [The Vivacity of Remembrance. Dezső Kosztolányi Days in the Homeland.], eds. Éva Hózsa, Zsuzsanna Arany and Gusztáv Kiss, 163-168. Subotica: Városi Könyvtár.Google Scholar

 • Bence Erika. 2007. A kert árnyéka. [The Shadow of the Garden.] Novi Sad: Forum. -. 2008. Lentség és behatároltság. A vonat jelentésköre a közép-kelet-európai kultúrában [Down- and Boundedness. The Meaning of Trains in Central Eastern European Culture.] In A XX. század metaforái [Metaphors of the 20th Century], 77-88. Zenta: zEtna.Google Scholar

 • Csányi Erzsébet. 1996. Az önfaló szöveg. Danilo Kiš Fövenyóra. [The Self- Gobbling Text. Danilo Kiš Hourglass (1972).] In A regény öntudata. [The Self- Consciousness of the Novel], 61-88. Novi Sad: Forum - Uroboros. Google Scholar

 • -. 2010. Jeans mint stigma - szövet és szöveg. [Jeans as Stigma - Text and Texture.] In Farmernadrágos próza vajdasági tükörben. A vajdasági magyar jeans-próza természetrajza. [Prose wearing Jeans in the Mirror of Vojvodina.Google Scholar

 • A Natural History of Hungarian Jeans-Prose in Vojvodina.], 11-20.Novi Sad: Faculty of Philosophy - Hungarian College for Higher Education in Vojvodina.Google Scholar

 • Juhász Erzsébet. 1996. A tisztánlátás tébolya (Danilo Kiš Fövenyóra című regénye mint a „mitteleurópai groteszk” egyik reprezentatív műve) [The Madness of Clairvoyance (Hourglass by Danilo Kiš as a Representative of the “Central European Grotesque”)]; Passió és emberhecc (Danilo Kiš Fövenyóra című regényének egy fejezetéről) [Passion and Human Bantering (about a chapter from Danilo Kiš’s Hourglass)]; A cauchemar tükörkép-labirintusa (A „mitteleurópai groteszk” Danilo Kiš A holtak enciklopédiája című kötetében) [The Image- Labyrinth of Cauchemar (the “Central European Grotesque” in Danilo Kiš’s volume Encyclopedia of the Dead]; Spirálörvény és burjánzás (A formatudat Mészöly Miklós és Danilo Kiš prózájában) [Vortex and Proliferation (Form Consciousness in the Prose of Miklós Mészöly and Danilo Kiš)] In Tükörképek labirintusa. Tanulmányok a közép-európai irodalmak köréből. [The Labyrinth of Images. Studies on Central European Literatures], 109-140. Novi Sad: Forum.Google Scholar

 • Hózsa Éva. 2009. A novella Vajdaságban. [The Short Story in Vojvodina.] Novi Sad: Hungarian College for Higher Education in Vojvodina. Google Scholar

 • -. 2009a. A félelem álcái és arcai - A bennü(n)k beszélő világ (Danilo Kiš: Korai bánat és Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai) [The Masks and Faces of Fear - The World Speaking within Us/Them (Danilo Kiš: Early Sorrows and Dezső Kosztolányi: The Complaints of the poor Little Child)] In Csáth-allé (és kitérők) [The Csáth-Alley (and other By-passes], 109-117. Subotica: Életjel. Google Scholar

 • -. 2010. Nincs olyan Don Quijote, aki ne maradna egyedül. Kosztolányi Esti Kornéljának intertextuális mozgásai (Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Esti Kornél kalandjai és Esterházy Péter: Esti) [There is No Don Quijote Who Would Not Stay Alone. Intertextual Movements of Kosztolányi’s Kornél Esti (Dezső Kosztolányi: Kornél Esti, The Adventures of Kornél Esti, and Péter Esterházy: Esti]. In Alteregó. Alakmások - hamismások - heteronimák. [Alterego. Counterparts - Fakes - Heteronyms], ed. Erzsébet Csányi, 21-36. Novi Sad: Faculty of Philosophy - Hungarian College for Higher Education in Vojvodina. âGoogle Scholar

 • -. 2011. Esti Kornél „átszállásai” a vajdasági magyar irodalomban (Korának vagy korunk hőse?) [Kornél Esti’s “Transfers” in the Hungarian Literature from Vojvodina]. In Melyik Kosztolányi(m)? Kapcsolatformálódások. [Which Kosztolányi (of Mine)? Connection Formations], 71-79. Subotica: Életjel.Google Scholar

 • Milosevits Péter. 1998. A szerb irodalom története. [The History of Serbian Literature.] Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.Google Scholar

 • Orcsik Roland. 2004. Apokrifek. Esterházy Kiš archeológiájáról [Apocrypha. On the Kiš Archeology of Esterházy]. In Elmélet/Irodalom/Történet. [Theory/ Literature/History], eds. Miklós Sághy and Ákos Tóth, 203-224. Szeged: Tiszatáj Könyvek.Google Scholar

 • Rosić, Tatjana 2008. Mit o savremenoj biografiji - Danilo Kiš i figura pisca u srpskoj kulturi. Beograd: Institut za književnost is umetnost.Google Scholar

 • Rudaš Jutka. 2008. Esterházy versus Kiš. In jelHáló. Összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások [signNet. Research in Comparative Literature, Linguistics and Inter-media], ed. Erzsébet Csányi,149-161. Novi Sad: Faculty of Philosophy - Hungarian College for Higher Education in Vojvodina. Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-01-27

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, Volume 6, Issue 1, Pages 53–61, ISSN (Online) 2391-8179, DOI: https://doi.org/10.1515/ausp-2015-0006.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in