Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1897-2810
See all formats and pricing
More options …
Just Accepted

Issues

Invasion of synanthropic plants into the forest vegetation of the Cedynia Landscape Park (NW Poland)

Edyta Stępień
 • Department of Plant Taxonomy and Phytogeography, University of Szczecin, Wpska 13, 71-415_Szczecin, Poland
Published Online: 2010-10-25 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-009-0020-4

Invasion of synanthropic plants into the forest vegetation of the Cedynia Landscape Park (NW Poland)

The distribution of synanthropic plants was studied in the Cedynia Landscape Park (Cedyński Park Krajobrazowy), with particular reference to alien species and their capability to penetrate into forest ecosystems. The research was conducted by the cartogram method in the Atpol system (1-km grid squares). The Park is situated within the Western Pomeranian Province and includes two large woodland complexes: the Piasek Forest (Puszcza Piaskowa) and the Mieszkowice Forest (Lasy Mieszkowickie). The forest vegetation is exposed to various forms of human pressure. Results of this study show that the vascular flora of forests of the Park is composed of 609 species: 506_native taxa (277_non-synanthropic spontaneophytes and 229_apophytes) and 107_anthropophytes (49_archaeophytes, 48_kenophytes, and 9_diaphytes). Most synanthropic plants in the studied forests occur near roads, cottages, and river banks. Contributions of various historical-geographic groups to the total number of species varied between forest types, but apophyte species were usually most numerous. In contrast to some earlier reports, not only alien but also native species were found to be more diverse near forest roads than in the forest interior. Spontaneophytes are equally diverse, while apophytes are much more diverse near roads.

Keywords: synanthropization; Cedynia Landscape Park; human pressure; forest complex; forest roads

 • Celiński F. & Filipek M. 1958. Flora i zespoły roślinne leśnostepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 4: 5-198.Google Scholar

 • Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX, cz. 1 i 2. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 1; 1: 1-202, 2: 1-212. Wyd. Sorus, Poznań.Google Scholar

 • Chmiel J. 2000. Chosen Aspects of Synanthropisation and Protection of the flora of Nadgoplański Park Tysiąclecia. In: B. Jackowiak & W. Żukowski (eds.). Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10: 201-216. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Google Scholar

 • Faliński J. B. 1966. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. Rozpr. UW 13: 1-256.Google Scholar

 • Faliński J. B. 1998. Invasive alien plants and vegetation dynamics. In: U. Starfinger, K. Edwards, I. Kowarik & M. Williamson (eds.). Plant invasions: ecological mechanisms and human responses, pp. 3-21. Backhuys Publishers, Leiden.Google Scholar

 • Friedrich S. 1976 (mscr.). Rezerwat leśny "Krzymowski Las" (Puszcza Piaskowa). Urząd Wojewódzki, Szczecin.Google Scholar

 • Jackowiak B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Wyd. Nauk. UAM. Seria Biologia 42: 1-232, Poznań.Google Scholar

 • Jakubowska-Gabara J. & Zielińska K. 2003. Synanthropic plants in the forest vegetation of Bolimów Nature Park. In: A. Zając, M. Zając & B. Zemanek (eds.). Phytogeographical problems of synanthropic plants, pp. 219-225. Institute of Botany. Jagiellonian University, Kraków.Google Scholar

 • Jasnowski M. & Markowski S. 1977 (mscr.). Cedyński Park Krajobrazowy. Dokumentacja podstawowa. 106 pp. Wydz. Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej. Urząd Wojewódzki, Szczecin.Google Scholar

 • Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. 441 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kowarik I. 1988. Zum menschlichen Einfluss auf Flora und Vegetation: theoretische Konzepte und ein Quantifizierungsansatz am Beispiel von Berlin (West). Landschaftsentwiclung und Umweltforschung TU Berlin 56: 1-280.Google Scholar

 • Matuszkiewicz W. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Orczewska A. 2000. Anthropogenic changes in the vegetation of woodland islands on the Głubczyce Plateau (Opole Voivodship). In: B. Jackowiak & W. Żukowski (eds.). Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10: 225-234. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Google Scholar

 • Parendes L. & Jones J. A. 2000. Role of light availability and dispersal in exotic plantinvasion along roads and streams in the H. J. Andrews Experimental Forest, Oregon. Conservation Biology 14(1): 64-75.CrossrefGoogle Scholar

 • Paszek I. & Załuski T. 2000. Forest roads in the synanthropisation process (Case study: Górzno-Lidzbark Land-scape Park). In: B. Jackowiak & W. Żukowski (eds.). Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10: 249-257. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Google Scholar

 • Pysěk P, Prach Karel & Mandák B. 1998. Invasions of alien plants into habitats of Central European landscape: an historical pattern. In: U. Starfinger, K. Edwards, I. Kowarik & M. Williamson (ed.). Plant invasions: ecological mechanisms and human responses, pp. 23-32. Backhuys Publishers, Leiden.Google Scholar

 • Ratyńska H. 2003. Szata roślinna jako wyraz antropogenicznych przekształceń krajobrazu na przykładzie zlewni rzeki Głównej (środkowa Wielkopolska). 392 pp. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Stępień E. 2004. Flora roślin naczyniowych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i jej antropogeniczne przeobrażenia. 1: 1-280, 2: 1-283. Ph. D. Thesis, Department of Plant Taxonomy and Phytogeography, University of Szczecin, Poland.Google Scholar

 • Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2372: 1-192.Google Scholar

 • Trombulak, S. C. & Frissell C. A. 2000. Review of ecological effects of roads on terrestrial and aquatic communities. Conservation Biology 14(1): 18-30.CrossrefGoogle Scholar

 • Watkins R. Z., Chen J., Pickens J & Brosofske K. D. 2003. Effects of forest roads on understory plants in a managed hardwood landscape. Conservation Biology 17(2): 411-419.CrossrefGoogle Scholar

 • Zając A. 1978. Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon 27: 481-484.CrossrefGoogle Scholar

 • Zając A. 1979. The origin of archaeophytes occuring in Poland. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersyetu Jagiellońskiego (Cracow) 29: 1-219.Google Scholar

 • Zając A. 1983. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part I. Methodical consideration. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Bot. (Cracow) 11: 87-107.Google Scholar

 • Zając A. 1987a. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part II. Taxa of Mediterranean and Atlantic-Mediterranean origin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Bot. (Cracow) 14: 1-50.Google Scholar

 • Zając A. 1987b. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part III. Taxa of Irano-Turanian, Euro-Siberian-Irano-Turanian and Mediterranean-Irano-Turanian origin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Bot. (Cracow) 15: 93-129.Google Scholar

 • Zając A. 1988. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part IV. Taxa of Pontic-Pannonian, Mediterraneo-South Asiatic, South Asiatic and Middle European origin, archaeophyta anthropogena, Archaeophyta resistentia, Archaeophytes of unknown origin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Bot. (Cracow) 11: 23-51.Google Scholar

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Google Scholar

 • Zając A., Zając M. & Tokarska-Guzik B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. In: J. B. Faliński, W. Adamowski & B. Jackowiak (eds.). Synantropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N. S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 107-116.Google Scholar

 • Zając E. U. & Zając A. 1975. Lista archeofitów występujących w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Bot. (Cracow) 3: 7-16.Google Scholar

 • Załuski T. & Paszek I. 2003. Anthropophytes in flora of the forest complex of the Górzno- Lidzbark Landscape Park. In: A. Zając, M. Zając & B. Zemanek (eds.). Phytogeographical problems of synanthropic plants, pp. 347-353. Institute of Botany. Jagiellonian University, Kraków.Google Scholar

 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 4: 1-229. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań.Google Scholar

About the article


Published Online: 2010-10-25

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Biodiversity: Research and Conservation, ISSN (Print) 1897-2810, DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-009-0020-4.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in