Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1897-2810
See all formats and pricing
More options …
Just Accepted

Issues

Distribution patterns, history, and dynamics of peatland vascular plants in Pomerania (NW Poland)

Zofia Sotek
 • Department of Botany and Nature Conservation, University of Szczecin, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2011-07-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-010-0020-4

Distribution patterns, history, and dynamics of peatland vascular plants in Pomerania (NW Poland)

Pomerania is rich in various peatlands (fens, transitional bogs, raised bogs, spring-water mires, etc.), which support many rare and threatened plant species. This study was aimed: (1) to determine the phytogeographic diversity of Pomeranian peatland vascular plants associated with the classes Oxycocco-Sphagnetea and Scheuchzerio-Caricetea nigrae; (2) to attempt a reconstruction of the history of their postglacial migrations; and (3) to assess the dynamic trends of selected species. A database of records of 83 Pomeranian peatland plants was created, and cartograms of their distribution in Pomerania were made. Each taxon was briefly described, considering its distribution, phytocoenotic spectrum, and biological properties (e.g. pollination mode, diaspores dispersal). The phytogeographic analysis took into account geographic and directional elements, as well as mountain species found in Pomeranian peatlands. The plants' potential for colonization of new sites was assessed on the basis of Raunkiaer's life forms, modes of pollination and seed dispersal, and types of life strategies. As a result of numerical analysis and visual comparison of cartograms, 5 regional distributional types were distinguished: western, northern, eastern, all-Pomeranian, and disjunct. Within the eastern and all-Pomeranian types, which showed internal variation, several subtypes were distinguished. Most of the considered climatic variables (growing season length, temperature, and precipitation variables) were found to affect significantly the floristic variation of Pomeranian peatlands. The available palaeobotanical, palaeoclimatic, palaeoecological, and phytogeographic data, as well as original field research on the distribution of the taxa, allowed the formulation of hypotheses on the time and directions of their migration into Pomerania. Moreover, dynamic trends of selected species are analysed, and the decline of many peatland plant species in Pomerania is discussed.

Keywords: flora; Oxycocco-Sphagnetea; Scheuchzerio-Caricetea nigrae; peatland; phytogeographic elements; chorotypes; pollination mode; diaspores dispersal; migration

 • Aapala K., Lindholm T. & Heikkilä R. 1995. Protected mires in Finland. In: A. Moen (ed.). Regional variation and conservation of mire ecosystems. Gunneria 70: 205-220.Google Scholar

 • Abromeit J., Neuhoff W. & Steffen H. 1898-1940. Flora von Ost- und Westpreussen. ix+1248 pp. Kommissionsverlag Gräfe und Unzer, Königsberg.Google Scholar

 • Adamowski W. 2006. Expansion of native Orchids in anthropogenous habitats. Pol. Bot. Stud. 22: 35-44.Google Scholar

 • Adamowski W. & Conti F. 1991. Masowe występowanie storczyków na plantacjach topolowych pod Czeremchą jako przykład apofityzmu. Phytocoenosis 3: 259-267.Google Scholar

 • Alexandrowicz S.W. 1999. Budowa geologiczna. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 221-243. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Bannister P. 1966. Biological flora of the British Isles. Erica tetralix L. J. Ecol. 54: 795-813.Google Scholar

 • Bannister P. & Polwart A. 2001. The frost resistance of ericoid heath plants in the British Isles in relation to their biogeography. J. Biogeogr. 28(5): 589-596.Google Scholar

 • Benkert D., Fukarek F. & Korsch H. (eds.). 1996. Verbreitungsatlas der Farn und Blütenpflanzen Ostdeutschlands (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen). 615 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-Lübeck-Ulm.Google Scholar

 • Białecki T. 2001. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. 845 pp. Wyd. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, Szczecin.Google Scholar

 • Białecki T. (ed.). 2002. Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. 414 pp. Książnica Pomorska, Wydz. Humanistyczny Uniw. Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin.Google Scholar

 • Birks H. J. B. 1986. Late-Quaternary biotic changes in terrestrial and lacustrine environments, with particular reference to north-west Europe. In: B. E. Berglund (ed.). Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeolimnology, pp. 3-65. J. Wiley and Sons Ltd. Chichester-New York.Google Scholar

 • Bloch-Orłowska J. 2007. Carex chordorrhiza (Cyperaceae) w Polsce Północnej - rozmieszczenie i aspekty ochrony. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 75-90.Google Scholar

 • Boińska U. & Boiński M. 2002. Roślinność torfowiskowa Tucholskiego Parku Krajobrazowego. In: M. Ławrynowicz & B. Rózga (eds.). Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000. Stan poznania, pp. 187-244. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Boiński M. 1992. Osobliwości szaty roślinnej Borów Tucholskich (Przewodnik). 83 pp. Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich. Toruń.Google Scholar

 • Bolognini G. & Nimis P.L. 1993. Phytogeography of Italian deciduous oak-woods based on numerical classification of plant distribution ranges. J. Veget. Sci. 4: 847-860.Google Scholar

 • Borówka R. K. 2002. Środowisko geograficzne. In: M. Kaczanowska (ed.). Przyroda Pomorza Zachodniego, pp. 6-105. Oficyna In Plus, Szczecin.Google Scholar

 • Bosiacka B. 2003. O wrzoścu bagiennym w gminach Trzebiatów, Kołobrzeg i Karlino na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(1): 103-106.Google Scholar

 • Bradley R. S., Briffa K. R., Cole J., Hughes M. K. & Osborn T. J. 2003. The Climate of the Last Millennium. In: K. D. Alverson, R. S. Bradley & T. F. Pedersen (eds.). Paleoclimate, Global Change and the Future, pp. 105-141. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.Google Scholar

 • Braun-Blanquet J. 1923. Ľorigine et le développement des flores dans le Massif Central de France. 282 pp. Léon Lhomme, Beer et Cie, Paris, Zürich.Google Scholar

 • Bróż E., Bernacki L. & Przemyski A. 2001. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze - Wątlik błotny. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 578-580. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Google Scholar

 • Budyś A. 2006. Phytogeographic aspects of transformation of the vascular plant glora in coastal mires exemplified by the eastern part of the Kashubian Coastal Region (northern Poland). Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 89-91.Google Scholar

 • Budyś A. 2008. The synanthropisation of vascular plant flora of mires in the coastal zone (Kashubian Coastal Region, N Poland) - range, reasons for, and spatial characteristics. Monogr. Bot. 98: 1-55.Google Scholar

 • Ceynowa-Giełdon M. 1993. Roślinność zarastająca jezioro Zamkowe w okolicy Tucholi. Acta Univ. Nicolai Copernici 42(81): 107-122.Google Scholar

 • Chlebicki A. 2002. Biogeographic relationships between fungi and selscted glacial relict plants. Monogr. Bot. 90: 1-230.Google Scholar

 • Cieszko J. & Kucharczyk M. 1999a. Populacje widłaczka torfowego Lycopodiella inundata (L.) Holub na siedliskach antropogenicznych. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(2): 79-90.Google Scholar

 • Cieszko J. & Kucharczyk M. 1999b. Dynamika populacji widłaczka torfowego nad jeziorem Piaseczno (Polesie Lubelskie) w warunkach silnej antropopresji. Przegląd Przyr. 10(3-4): 141-149.Google Scholar

 • Crovello T. J. 1981. Quantitaitve biogeography: an overwiew. Taxon 30: 563-575.Google Scholar

 • Czarnecka J. 2000. Obszary silnie przekształcone - szansą dla widłaczka torfowego Lycopodiella inundata. Przegląd Przyr. 11(2-3): 65-72.Google Scholar

 • Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2(4): 439-660.Google Scholar

 • Czubiński Z., Borówko Z., Filipszynowa M., Krawiecowa A., Ołtuszewski W., Szweykowski J. & Tobolewski Z. 1954. Bielawskie Błoto, ginące torfowisko atlantyckie Pomorza. Ochr. Przyr. 22: 67-159.Google Scholar

 • Czubiński Z., Gawłowska J. & Zabierowski K. 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce. 528 pp. PWN, Warszawa-Kraków.Google Scholar

 • Czubiński Z. & Urbański J. 1951. Park Narodowy na wyspie Wolin. Chrońmy Przyr. Ojcz. 7-8: 3-56.Google Scholar

 • Czylok A. 1997. Pionierskie zbiorowiska ze skrzypem pstrym Equisetum variegatum Schleich. w wyrobiskach po eksploatacjach piasku. In: S. Wika (ed.). Roślinność obszarów piaszczystych, pp. 61-65. WBiOS, ZJPK, Katowice.Google Scholar

 • Dickson J. H. 1990. Epipactis helleborine in gardens and other urban habitats: an example for apophytism. In: H. Sukopp & S. Hejny (eds). Urban ecology, pp. 245-249. SPB Academic Publishing, The Hague.Google Scholar

 • Dierssen K. 1982. Die wichtigsten Pflanzengesellschaften der Moore NW-Europas. 382 pp. Conservatoire et Jardin botaniques, Genève.Google Scholar

 • Dufręne M. & Legendre P. 1991. Geographic structure and potential ecological factors in Belgium. J. Biogeogr. 18: 257-266.Google Scholar

 • Dynowska I. & Pociask-Karteczka J. 1999. Obieg wody. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 343-373. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Vademecum Geobotanicum. 304 pp. Sorus, Instytut Botaniki UJ, Poznań-Kraków.Google Scholar

 • Dzwonko Z. & Kornaś J. 1994. Patterns of species richness and distribution of pteridophytes in Rwanda (Central Africa): a numerical approach. J. Biogeogr. 21: 491-501.Google Scholar

 • Ehrich D., Alsos I.G. & Brochmann C. 2008. Where did the northern peatland species survive the dry glacials: cloudberry (Rubus chamaemorus) as an example. J. Biogeogr. 35: 801-814.Google Scholar

 • Falińska K. 1982. The biology of Mercurialis perennis l. polycormones. Acta Soc. Bot. Pol. 51: 127-148.Google Scholar

 • Falińska K. 1985. The demography of coenopopulations of forest herbs. In: J. White (ed.). The population structure of vegetation, pp. 241-264. Dr W. Junk Publishers, Dordrecht.Google Scholar

 • Falińska K. 1997. Life history variation in Cirsium palustre and its consequences for the population demography in vegetation succession. Acta Soc. Bot. Pol. 66(2): 207-220.Google Scholar

 • Falińska K. 2004. Ekologia roślin. 511 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Fałtynowicz W. 1991 Porosty Pomorza Zachodniego. Studium ekologiczno-geograficzne. 170 pp. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.Google Scholar

 • Fijałkowski D. 1959. Szata roślinna jezior łęczyńskowłodawskich i przylegających do nich torfowisk. Annales UMCS Sectio B (14)3: 131-206.Google Scholar

 • Filbrand-Czaja A. 2009. Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu Borów Tucholskich. 131 pp. Wyd. Nauk. UMK, Toruń.Google Scholar

 • Fojt W. & Harding M. 1995. Thirty-years of change in the vegetation communities of three valley mires in Suffolk, England. J. Appl. Ecol. 32: 561-577.Google Scholar

 • Frank D. & Klotz S. 1990. Biologisch-ökologische daten zur Flora der DDR. 2 Aufl. Wissenschaftliche Beiträge Martin Luter Universität Halle-Wittenberg 32: 1-167.Google Scholar

 • Gilewska S. 1999. Rzeźba. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 243-288. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Głazek T. 1992. Lipario-Schoenetum ferruginei - a new plant association. Fragm. Flor. Geobot. 37(2): 549-562.Google Scholar

 • Godefroid S. 1995. Epipactis helleborine en extension à Bruxelles. Adoxa 6-7: 13-14.Google Scholar

 • Gos K. & Herbichowa M. 1991. Szata roślinna wybranych torfowisk mszarnych północno-zachodniej części Pojezierza Kaszubskiego. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG. Biol. 9: 27-72.Google Scholar

 • Grime J. P. 1977. Evidence for the existence of three primary strategies in plants and itsrelevance to ecological and evolutionary theory. Am. Nat. 111: 1169-1194.Google Scholar

 • Grime J. P. 1979. Plant strategies and vegetation processes. 222 pp. J. Wiley and Sons, Chichester.Google Scholar

 • Grime J. P. 1988. The C-S-R model of primary plant strategies - origins, implications and tests. In: L. D. Gottlieb & S. K. Jain (eds.). Plant evolutionary biology, pp. 371-393. London.Google Scholar

 • Gugnacka-Fiedor W. 1988. Drosera intermedia Hayne w zbiorowiskach roślinnych Polski. Acta Univ. Nicolai Copernici. Biologia 34(71): 71-88.Google Scholar

 • Gutry-Korycka. M. 1994. Klimatyczny bilans wodny. Średnie parowanie terenowe. II-2. In: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. II-2, C. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Warszawa.Google Scholar

 • Haeupler H. 1974. Statistische Auswertung von Punktrasterkarten der Gefäßpflanzen Süd-Niedersachsens. Scripta Geobot. 8: 1-141.Google Scholar

 • Herbich J. & Ciechanowski M. (eds). 2009. Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. 471 pp. Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.Google Scholar

 • Herbich J. & Herbichowa M. 2002. Szata roślinna torfowisk Polski. In: P. Ilnicki (ed.). Torfowiska i torf, pp. 179-203. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.Google Scholar

 • Herbichowa M. 1976. Zanikanie gatunków na przykładzie atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego. Phytocoenosis 5(3-4): 247-253.Google Scholar

 • Herbichowa M. 1979. Roślinność atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego. Acta Biol. Societ. Scient. Gedanensis 5: 1-50.Google Scholar

 • Herbichowa M. 1988. Rhynchospora fusca (L.) Ait. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 472-482.Google Scholar

 • Herbichowa M. 1997. Rozwój, współczesna Roślinność oraz problemy ochrony torfowisk bałtyckich. In: W. Fałtynowicz, M. Latałowa & J. Szmeja (eds.). Dynamika i ochrona roślinności Pomorza, pp. 125-133. Mater. Symp. 28-30.09.1995, Gdańsk.Google Scholar

 • Herbichowa M. 1998a. Ekologiczne studium rozwoju torfowisk wysokich właściwych na przykładzie wybranych obiektów z środkowej części Pobrzeża Bałtyckiego. 119 pp. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.Google Scholar

 • Herbichowa M. 1998b. Torfowiska Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego. In: J. Herbich & M. Herbichowa (eds.). Szata roślinna Pomorza - zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik Sesji Terenowych 51. Zjazdu PTB 15-19 IX 1998, pp. 199-208. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.Google Scholar

 • Herbichowa M. 1999. Plany ochrony torfowisk wysokich właściwych (typu bałtyckiego) w świetle wiedzy o ich rozwoju i współczesnej szacie roślinnej. Przegląd Przyr. 10(1-2): 41-48.Google Scholar

 • Herbichowa M. 2004a. Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. In: J. Herbich (ed.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 2, pp. 119-124. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Google Scholar

 • Herbichowa M. 2004b. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu. In: J. Herbich (ed.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 2, pp. 150-153. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Google Scholar

 • Herbichowa M. & Jąkalska M. 1985. Szata roślinna torfowisk w krajobrazie rolniczym okolic Miechucina na Pojezierzu Kaszubskim. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG Biol. 6: 59-94.Google Scholar

 • Herbichowa M. & Potocka J. 2004. Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. In: J. Herbich (ed.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 2, pp. 115-139. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Google Scholar

 • Herbichowa M. & Wołejko W. 2004a. Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze łąk, turzycowisk i mechowisk. In: J. Herbich (ed.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 2, pp. 178-195. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Google Scholar

 • Herbichowa M. & Wołejko W. 2004b. Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis). In: J. Herbich (ed.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 2, pp. 163-171. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Google Scholar

 • Hjelmroos-Ericsson M. 1981. Holocene development of Lake Wielkie Gacno area, northwestern Poland. Thesis 10. Department of Quaternary Geology. University of Lund. Lund.Google Scholar

 • Holzfuss E. 1925. Die Familie der Orchideen in Pommern. Abhandl. u. Ber. d. Pom. Naturforsch. Ges. Jg. 6: 9-24. Stettin.Google Scholar

 • Hultén E. 1950. Atlas of the distribution of vascular plants in NW Europe. 512 pp. Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.Google Scholar

 • Hultén E. 1964. The circumpolar plants. I. Vascular cryptogams, conifers, monocotyledons. Kungl. Svenska Vet. Acad. Handl. Fjarde Serien 8(5): 1-280.Google Scholar

 • Hultén E. 1971. The circumpolar plants. II. Dicotyledons. Kungl. Svenska Vet. Acad. Handl. Fjarde Serien 4, 13(1): 1-463.Google Scholar

 • Hultén E. & Fries M. 1986. Atlas of North European Vascular Plants. North of the Tropic of Cancer. I. Introduction, taxonomic index to the maps 1-996. Maps 1-996. xvi+498 pp. Koeltz Scientific Books, Königstein.Google Scholar

 • Huntley B. 1988. Europe. In: B. Huntley & T. Webb III (eds.). Vegetation history, pp. 341-382. Kluwer Academic Publ., Dordrecht-London.Google Scholar

 • Huntley B. & Birks H. J. B. 1983. An atlas of past and present pollen maps for Europe: 0-13 000 years ago. 667 pp. Cambridge University Press, Cambridge.Google Scholar

 • Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf. 606 pp. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.Google Scholar

 • IMUZ. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. 2006. System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski. Falenty. Available from http://www.gis-mokradla.info/html/index.php?page=mokradla

 • IUCN. 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. ii+30 pp. IUCN Species survival Comission, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.Google Scholar

 • Iversen J. 1954. The late-glacial flora of Denmark and its relation to climate and soil. Danm. Geol. Unders. II, Raekke 80: 87-119.Google Scholar

 • Iversen J. 1973. The Development of Denmark's Nature since the Last Glacial, pp. 1-126. Denm. Geol. Und.V, 7-C.Google Scholar

 • Jackowiak B. 1994. Outline of the floristical-ecological method of estimating environmental changes in the zone of town's influence. Memorabilia Zool. 49: 83-92.Google Scholar

 • Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 8: 1-227. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.Google Scholar

 • Jacobsen N. 1984. Soil Map of Denmark according to the FAO-Unesco Legend. Geogr. Tidsskr. 84: 93-98 + plate.Google Scholar

 • Jalas J. & Suominen J. (eds). 1972. Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 1. Pteridophyta (Psilotaceae to Azollaceae), 121 pp. The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.Google Scholar

 • Jalas J. & Suominen J. (eds). 1983. Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 6. Caryophyllaceae (Alsinoideae and Paronychioideae), 176 pp. The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.Google Scholar

 • Jalas J. & Suominen J. (eds). 1989. Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 8. Nymphaeaceae to Ranunculaceae, 261 pp. The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.Google Scholar

 • Jalas J., Suominen J., Lampinen R. & Kurtto A. (eds). 1999. Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 12. Resedeaceae to Platanaceae, 250 pp. The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1977a. Zagrożone gatunki flory torfowisk. Chrońmy Przyr. Ojcz. 33(4): 5-14.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1977b. Storczyki w rezerwacie torfowiskowym "Bagno Chopiny" na Pojezierzu Myśliborskim. Zesz. Nauk. AR Szczecin. Roln. 61: 163-184.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1979. Erica tetralix L. na Pomorzu. Fragm. Flor. Geobot. 25(2): 269-279.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1981. Kotłowe torfowiska mszarne na Pojezierzu Bytowskim. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 134, Roln. 38: 13-37.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1983a. Szata roślinna torfowisk mszarnych na Pojezierzu Bytowskim. Cz. III. Ogólna klasyfikacja fitosocjologiczna zbiorowisk torfowiskowych. Zesz. Nauk. AR Szczecin 99(30): 49-57.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1983b. Szata roślinna torfowisk mszarnych na Pojezierzu Bytowskim. Cz. IV. Zbiorowiska roślinne ze związku Rhynchosporion albae Koch 1926. Zesz. Nauk. AR Szczecin 99(30): 59-67.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1983c. Zbiorowiska roślinne związku Caricion lasiocarpae V.d. Bergh. ap. Lebr. 49. torfowisk mszarnych na Pojezierzu Bytowskim. Zesz. Nauk. AR Szczecin 104(32): 65-80.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1983d. Roślinność rzędu Caricetalia fuscae (=nigrae) Nordh. 36 emend. Preis. ap. Oberd. 49 torfowisk mszarnych na Pojezierzu Bytowskim. Zesz. Nauk. AR Szczecin 104(32): 81-88.Google Scholar

 • Jasnowska J. & Jasnowski M. 1983e. Roślinność mszarnych torfowisk wysokich z rzędu Sphagnetalia magellanici (Pawł. 28) Moore 68 na Pojezierzu Bytowskim. Zesz. Nauk. AR Szczecin 104(32): 89-100.Google Scholar

 • Jasnowska J., Jasnowski M. & Friedrich S. 1993. Badania geobotaniczne w dolinie Rurzycy. Zesz. Nauk. AR Szczecin 54: 73-96.Google Scholar

 • Jasnowski M. 1962. Budowa i Roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego. Szczecin. Tow. Nauk. Wydz. Nauk. Przyr.-Rol. 10, 339 pp. Szczecin.Google Scholar

 • Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis 1(3): 193-209.Google Scholar

 • Jasnowski M. 1975. Torfowiska i tereny bagienne w Polsce. In: N. J. Kac (ed.). Bagna kuli ziemskiej, pp. 356-390. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Jasnowski M. 1977. Aktualny stan i program ochrony torfowisk w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 3: 18-29.Google Scholar

 • Jasnowski M. 1990. Torfowiska województwa słupskiego - stan, zasoby, znaczenie, zasady gospodarowania, ochrona. 84 pp. Ser. Nauka - Praktyce. AR Szczecin.Google Scholar

 • Jasnowski M., Jasnowska J., Kowalski W., Markowski S. & Radomski J. 1972. Warunki siedliskowe i szata roślinna torfowiska nakredowego w rezerwacie Tchórzyno na Pojezierzu Myśliborskim. Ochr. Przyr. 37: 157-232.Google Scholar

 • Jasnowski M., Jasnowska J. & Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim. Ochr. Przyr. 33: 69-124.Google Scholar

 • Jasnowski M., Markowski S. & Wołejko T. 1994. Torfowiska VII-2. In: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Warszawa.Google Scholar

 • Jasnowski M. & Pałczyński A. 1976. Problem of protection of nature and peat resources in Poland. In: Peatlands and their utilization in Poland, pp. 5-28. V Intern. Peat Congress, Poznań.Google Scholar

 • Joosten J. H. J. 1995. The golden flow: the changing world of international peat trade. In: A. Moen (ed.). Regional variation and conservation of mire ecosystems. Gunneria 70: 269-292.Google Scholar

 • Jutrzenka-Trzebiatowski A. & Szarejko T. 2001. Zespół Caricetum buxbaumii w Wigierskim Parku Narodowym. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 149-171.Google Scholar

 • Kaźmierczakowa R. 2001. Primula farinosa L. - Pierwiosnka omączona. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 287-289. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Google Scholar

 • Kaźmierczakowa R. & Zarzycki K. (eds.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, 664 pp. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Google Scholar

 • Kępczyński K. 1960. Zespoły roślinne jezior Skępskich i otaczających je łąk. Stud. Soc. Scient. Torunensis, Suppl. 6: 1-244.Google Scholar

 • Kępczyński K. & Rutkowski L. 1988 (mscr.). Salix myrtilloides L. 5 pp. Zakład Botaniki Ogólnej, Wydz. BiNoZ, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.Google Scholar

 • Kloss M. & Wilpiszewska I. 1999. Ginące stanowisko wątlika błotnego Hammarbya paludosa w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(4): 95.Google Scholar

 • Kloss M. & Żurek S. 2004. Polish mire vegetation of late-glacial period versus contemporary tundra vegetation. In: L. Wołejko & J. Jasnowska (eds.). The future of Polish mires, pp. 19-29. Monogr. AR, Szczecin.Google Scholar

 • Koczur A. 2004. Newly discovered relic population of Rubus chamaemorus L. in the Western Carpathians. Acta Soc. Bot. Pol. 73(2): 129-133.Google Scholar

 • Kondracki J. 1988. Pochodzenie rzeźby. Mapa 1:2 000 000. In: J. Kondracki. Geografia fizyczna Polski. Załączniki. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. 245 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kooijman A.M. 1992. The decrease of rich fen bryophytes in the Netherlands. Biological Conservation 35: 139-143.Google Scholar

 • Kornaś J. 1976. Wymieranie flory europejskiej - fakty, interpretacje, prognozy. Phytocoenosis 5(3-4): 173-185.Google Scholar

 • Kornaś J. 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot. 25(3): 165-182.Google Scholar

 • Kornaś J. & Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. 634 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kostrzewski A. 1999. Procesy abrazji i akumulacji morskiej. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 416-418. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kotowski W. 2002. Fen communities. Ecological Mechanisms and Conservation Strategies. Ph. D. Thesis. University of Groningen, Van Denderen.Google Scholar

 • Kowalewska J. 1995. Stan zachowania i formy zagrożeń Epipactis palustris (L.) Crantz na terenie Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 44: 173-177.Google Scholar

 • Kownas S. 1958. Roślinność Ziemi Szczecińskiej. Miesięcznik Pomorza Zach. 6. Szczecin.Google Scholar

 • Koźmiński C. 2001. Opady atmosferyczne. In: C. Koźmiński & B. Michalska (eds.). Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce, pp. 21. AR Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.Google Scholar

 • Koźmiński C. & Michalska B. 2001. Okresy rolnicze. In: C. Koźmiński & B. Michalska (eds.). Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce, pp. 18. AR Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.Google Scholar

 • Koźmiński C., Michalska B. & Czarnecka M. 2007. Klimat województwazachodniopomorskiego. 147 pp. AR Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.Google Scholar

 • Kruszelnicki J. & Fabiszewski J. 2001. Rubus chamaemorus L. - Malina moroszka. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 192-194. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Google Scholar

 • Kucharczyk M. 2003. Phytogeographical Roles of Lowland Rivers on the Example of the Middle Vistula. 127 pp. Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin.Google Scholar

 • Kucharski L. & Grzyl A. 1993. Rozmieszczenie Carex limosa L. i Scheuchzeria palustris L. w Polsce. Acta Univ. Lodz. Folia bot. 10: 93-107.Google Scholar

 • Kucharski L. & Kopeć D. 2007. Przegląd zespołów torfowiskowych z klasy Oxycocco-Sphagnetea stwierdzonych w Polsce. Wiad. Bot. 51(3/4): 21-28.Google Scholar

 • Kucharski L., Michalska-Hejduk D. & Kołodziejek J. 2001. Przegląd zespołów torfowiskowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae stwierdzonych w Polsce. Wiad. Bot. 45(1/2): 33-44.Google Scholar

 • Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P. & Libor P. 2008. Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. J. Biogeogr. 35: 2223-2236.Google Scholar

 • Kunick W. 1984. Biotopkartierung im Stadtgebiet von Stuttgart. Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slovacae, Ser. A, Supp. 1: 153-165.Google Scholar

 • Kurzac M. & Kucharski L. 1991. Rosiczka długolistna Drosera anglica na torfowisku w Molinie i w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47(5): 80-86.Google Scholar

 • Kuta E. 1991. Biosystematic studies on Viola sect. Plagiostigma: Biometrical analysis of the Polish population of V. epipsila, V. palustris and their spontaneous hybrids. Fragm. Flor. Geobot. 35(1-2): 5-34.Google Scholar

 • Latałowa M. 1982. Postglacial vegetational changes in the eastern Baltic coastal zone of Poland. Acta Paleobot. 22(2): 179-249.Google Scholar

 • Latałowa M. 1992. Man and vegetation in the pollen diagrams from Wolin Island (NW Poland). Acta Paleobot. 32(1): 123-249.Google Scholar

 • Latałowa M. 1999. Late Vistulian vegetation on Wolin Island (NW Poland) - the preliminary results. Quat. Studies in Poland, Special Issue, pp. 147-156.Google Scholar

 • Latałowa M. 2001. Sicienko - History of vegetation. In: M. Latałowa (ed.). 25th Bog Excursion, North-west Poland, Part I: Wolin Island and Drawa National Park (1-4th September 2001), pp. 127-130. Gdańsk, Department of Plant Ecology, University of Gdańsk.Google Scholar

 • Latałowa M. 2003a. Późny Vistulian. In: S. Dybova-Jachowicz & A. Sadowska (eds.). Palinologia, pp. 266-273. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.Google Scholar

 • Latałowa M. 2003b. Holocen. In: S. Dybova-Jachowicz & A. Sadowska (eds.). Palinologia, pp. 273-307. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.Google Scholar

 • Latałowa M. 2004. Late glacial. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright Jr. & C. Turner (eds.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, pp. 385-392. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Latałowa M. & Święta J. 2003. Późnoglacjalna i holoceńska sukcesja roślinności lokalnej na obszarze Zalewu Szczecińskiego. In: R. K. Borówka & A. Witkowski (eds.). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I. Środowisko abiotyczne, pp. 123-129. Uniwersytet Szczeciński, Oficyna, Szczecin.Google Scholar

 • Latałowa M. & Tobolski K. 1989. Type region P-u: Baltic Shore. Acta Paleobot. 29(2): 109-114.Google Scholar

 • Latałowa M., Tobolski K. & Nalepka D. 2004. Cyperaceae - Sedge family. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright Jr. & C. Turner (eds.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, pp. 283-285. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Latałowa M., Witkowski A., Wawrzyniak-Wydrowska B., Święta J., Woziński R. & Borówka R. K. 2003. Ewolucja ekosystemów na obszarze Zalewu Szczecińskiego w późnym glacjale. In: R. K. Borówka & A. Witkowski (eds.). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I. Śodowisko abiotyczne, pp. 119-122. Uniwersytet Szczeciński, Oficyna, Szczecin.Google Scholar

 • Leick E. 1926. Die Pflanzendecke der Provinz Pommern. Das Pommersche Heimatbuch, pp. 95-210. E. Hartmann Verlag, Berlin.Google Scholar

 • Manly B. F. J. 1991. Randomization and Monte Carlo methods in biology. 281 pp. Chapman and Hall, LondonGoogle Scholar

 • Marek S. 1991. Sukcesje roślinności w centrum niewielkiego torfowiska położonego w okolicy Kramarzyn (woj. słupskie). Acta Univ. Wratisl. 1241, Pr. Bot. 47: 24-55.Google Scholar

 • Marek S. 1994. Biostratygrafia czterech torfowisk jeziornego pochodzenia położonych w okolicy Chlebowa i Cieszyna (woj. koszalińskie). Acta Univ. Wratisl. 1619, Pr. Bot. 61: 25-39.Google Scholar

 • Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub. Monogr. 1: 1-75.Google Scholar

 • Marsson T. F. 1869. Flora von Neu-Vorpommern und den Inseln Rügen und Usedom. 698 pp. Verlag von Wilh. Engelmann, Leipzig.Google Scholar

 • Marsz A. A. & Tobolski K. 1993. Osady późnoglacjalne i holoceńskie w klifie między Ustką a ujściem potoku Orzechowskiego, pp. 201-250. WSP, Słupsk.Google Scholar

 • Martin Y. 1980. Ekologija orchidej. In: V. Roost (ed.). Ochrana i kul'tivirovanije orchidej, pp. 16-20. Izd. Estonskoj Akad. Nauk, Tallin.Google Scholar

 • Matuszkiewicz J. M. 2008. Geobotanical regionalization of Poland. IGiPZ PAN, Warszawa, www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/roslinnosc/regiony_mapa/home_pl.htm http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/roslinnosc/regiony_mapa/home_pl.htm

 • Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. 298 pp. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Meusel H. 1943. Vergleichende Arealkunde. Bd. II. Text XII+92 pp., Karten 92 pp. Gebrüder Borntraeger Verlag, Berlin-Zehlendorf.Google Scholar

 • Meusel H. & Jäger E. J. (eds.). 1992. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. III. Text ix+333 pp., Karten, Literatur, Register pp. ix+422-688. Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-New York.Google Scholar

 • Meusel H., Jäger E. & Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. I. Text 583 pp., Karten 258 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena.Google Scholar

 • Meusel H., Jäger E., Rauschert S. & Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. II. Text xi+418 pp., Karten pp. 259-421. Gustav Fischer Verlag, Jena.Google Scholar

 • Michalik S. 1975. Storczyki - ginąca grupa roślin. Wiad. Bot. 19(4): 231-241.Google Scholar

 • Michalik S. 1977. Zagadnienia ochrony zagrożenych gatunków roślin w Polsce. Ochr. Przyr. 42: 11-28.Google Scholar

 • Michalik S. 1988. Zagrożenie flory polskiej, stan obecny, przyczyny i prognozy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44(6): 12-23.Google Scholar

 • Michalska B. 2001. Temperatura powietrza. W: C. Koźmiński & B. Michalska (eds.). Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce, pp. 14. AR Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.Google Scholar

 • Milecka K. 2005. Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej. Wyd. Nauk. UAM, seria Geografia, 71, 249 pp. Poznań.Google Scholar

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Moen A. 1995. Introduction: regionality and conservation of mires. In: A. Moen (ed.). Regional variation and conservation of mire ecosystems. Gunneria 70: 11-22.Google Scholar

 • Müller W. 1911. Flora von Pommern. 376 pp. Johs. Burmeister's Buchhandlung, Stettin.Google Scholar

 • Nowaczyk B. 1986. Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym vistulianie i holocenie. Wyd. Nauk. UAM, seria Geografia, 28, 245 pp. Poznań.Google Scholar

 • Okuniewska-Nowaczyk I. 1992. Roślinność późnoglacjalna stanowiska Żarsko koło Cedyni. In: T. Szczypek (ed.). Wybrane zagadnienia geomorfolgii eolicznej, pp. 106-113. Wydz. Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec.Google Scholar

 • Økland R. 1989. Hydromorphology and phytogeography of mires in inner Østfold. Opera Bot. 97: 1-122.Google Scholar

 • Pacowski R. 1967. Biologia i stratygrafia torfowiska wysokiego Wieliszewo na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 76: 101-196.Google Scholar

 • Pałczyński A. 1975. Bagna Jaćwieskie. Pradolina Biebrzy. Rocz. Nauk Rol., Ser. D, 145: 1-232. PAN, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Pałczyński A. 1983. Fitocenozy i flora torfowisk basenu środkowej Biebrzy i ich waloryprzyrodnicze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 255: 225-241.Google Scholar

 • Paulissen M. P. C. P., van der Ven P. J. M., Dees A. J. & Bobbink R. 2004. Differential effect of nitrate and ammonium on three fen bryophyte species in relation to pollutant nitrogen input. New. Phytol. 164: 451-458.Google Scholar

 • Pawlaczyk P., Wołejko L., Jermaczek A. & Stańko R. 2001. Poradnik ochrony mokradeł. 265 pp. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.Google Scholar

 • Pawlikowski P. 2008. Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe torfowisk w dolinie Kunisianki na Pojezierzu Sejneńskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 205-212.Google Scholar

 • Pawłowska S. 1966. Floristic statistics and the elements of the Polish flora. In: W. Szafer (ed.). The vegetation of Poland, pp. 138-241. Pergamon Pressand PWN. Polish Scientific Publishers, Oxford-London-Edinburgh-New York-Paris-Frankfurt-Warszawa.Google Scholar

 • Pawłowska S. 1977. Charakterystyka statystyczna i elementy flory Polskiej. In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślinna Polski, I, wyd. 3, pp. 129-206. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Pijl L. van der 1969. Principles of Dispersal in Higher Plants. 153 pp. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, New York.Google Scholar

 • Piotrowska H. 1966. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. PTPN Prace Kom. Biol. 30(4): 1-283.Google Scholar

 • Polakowski B. 1962. Ochrona ginących gatunków roślin torfowiskowych na Pomorzu Wschodnim. Ochr. Przyr. 28: 137-158.Google Scholar

 • Polakowski B. 1963. Zabytkowa szata roślinna torfowiska "Sołtysek" na Pojezierzu Mazurskim na tle warunków ekologicznych. Ochr. Przyr. 29: 331-352.Google Scholar

 • Popiela A. 2004. Phytogeographic aspects of the occurrence of forest vascular plant species in Pomerania (northwest Poland). Bot. Jahr. 125(2): 97-228.Google Scholar

 • Prajs B., Sotek Z. & Stasińska M. 2006. Degradation of peatland vegetation on the Reptowo bog and an attempt of its renaturalization. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5d(1): 161-165.Google Scholar

 • Preuss H. 1907. Die Vegetationsverhältnisse der Tuchler Heide. Jahrbuch des Westpreussischen Lehrervereins für Naturkunde 2/3: 54-148.Google Scholar

 • Preuss H. 1910. Neues aus Westpreussens Stromtal- und Küstenflora. Ber. d. Westpr. Bot. Zool. Ver., Danzig. 32: 43-50.Google Scholar

 • Preuss H. 1928. Das Herbarium Klinsmann. Ber. d. Westpr. Bot. Zool. Ver., Danzig. 50: 201-230.Google Scholar

 • Procházka F. & Velisek V. 1983. Orchideje naši pŕirody. 281 pp. Academia, Praha.Google Scholar

 • Prusinkiewicz Z. & Bednarek R. 1999. Gleby. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 373-396. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Ralska-Jasiewiczowa M. 1983. Isopollen maps for Poland: 0-11 000 years B.P. New Phytol. 94: 133-175.Google Scholar

 • Ralska-Jasiewiczowa M. 1999. Ewolucja szaty roślinnej. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 105-127 Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Ralska-Jasiewiczowa M. 2004. Late Holocene. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright Jr., C. Turner (eds.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, pp. 405-409. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.Google Scholar

 • Ralska-Jasiewiczowa M., Demske D. & van Geel B. 1998. Late-Glacial vegetation history recorded in the Lake Gościąż sediments. In: T. Goslar, T. Madeyska & L. Starkel (eds.). Lake Gościąż, central Poland. A monographic study, Part I, pp. 128-143. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.Google Scholar

 • Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H. E. & Turner C. (eds). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 444 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.Google Scholar

 • Ralska-Jasiewiczowa M. & Starkel L. 1999. Zmiany klimatu i stosunków wodnych w holocenie. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 175-180. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Raunkiaer C. 1905. Types biologiquea pour la geographie botanique. Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Madlemmers Arbeider. 5: 347-437.Google Scholar

 • Rospond S. 1951. Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej. Cz. II. niemiecko-polska, pp. 419-793 Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław-Warszawa.Google Scholar

 • Rothmaler W. 1990. Excursionsflora für die Gebiete der DDR und BRD. Kritischer Band, pp. 811. Volk. u. Wissen Verlag GmbH, Berlin.Google Scholar

 • Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. II, popr. i unowocześnione, 814 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Rydin H., Sjörs H. & Löfroth M. 1999. Mires. Acta Phytogeogr. Suec. 84: 91-112.Google Scholar

 • Scholz R. 1968. Przyczynek do biologii maliny moroszki. Chrońmy Przyr. Ojcz. 24(5): 46-47.Google Scholar

 • Schubert R., Hilbig W. & Klotz S. 1995. Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Mittel- und Nordostdeutschlands. 404 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart.Google Scholar

 • Schubert T. 2003. Paleogeografia i paleoekologia Ostrowa Lednickiego. Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM 4: 1-80. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Google Scholar

 • Sienkiewicz J. & Kloss M. 1995. Distribution and conservation of mires in Poland. In: A. Moen (ed.). Regional variation and conservation of mire ecosystems. Gunneria 70: 149-158.Google Scholar

 • Smirnova O.V. 1987. Struktura travjanogo pokrova širokolistvennych lesov. 208 pp. Nauka. Moskwa.Google Scholar

 • Sotek Z. 2006a. The distribution of Carex buxbaumii Wahlenb. in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 75(4): 293-296.Google Scholar

 • Sotek Z. 2006b. Carex buxbaumii Wahlenb. i Carex hartmanii Cajander w Polsce Północnej. In: J. Tarasiuk & J. Kępczyński (eds.). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I Środowisko biotyczne - biologia środowiskowa, eksperymentalna i stosowana, pp. 138-142. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.Google Scholar

 • Sotek Z. (in print). Changes in distribution of endangered of peatland vascular plants in Pomerania. Plant Diversity and Evolution 129 (3-4).Google Scholar

 • Sotek Z. & Stasińska M. 2010. Różnorodność macromycetes na tle przemian roślinności na torfowisku atlantyckim "Stramniczka" IMUZ. Woda-Środowisko-Obszar Wiejski. 10. 3(31): 257-270.Google Scholar

 • Sotek Z., Stasińska M., Prajs B., Gamrat R. & Łysko A. 2004. Torfowiska śródpolne województwa zachodniopomorskiego. IMUZ. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. IV. 2b(12): 211-224.Google Scholar

 • Sotek Z., Stasińska M., Prajs B. & Rogalski M. 2006. The "Cęgi Małe Lake" reserve - the current condition of vegetation cover, threats and protection. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5d(1): 238-242.Google Scholar

 • Starkel L., Goslar T., Ralska-Jasiewiczowa M., Demske D., Różański K. Łącka B., Pelsiak A., Szeroczyńska K., Wicik B. & Więckowski K. 1998. Discussion of the Holocene events recorded in the Lake Gościąż sediments. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska & L. Starkel (eds.). Lake Gościąż Central Poland, pp. 239-246. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Stasińska M. & Sotek Z. 2010. Zróżnicowanie macromycetes mszaru wrzoścowego Erico-Sphagnetum medii (Schwic. 1933) Moore 1968 - wstępne wyniki badań. IMUZ. Woda-Środowisko-Obszar Wiejski. 10, 3(31): 271-282.Google Scholar

 • Succow M. & Joosten H. (eds.). 2001. Landschaftsökologische Moorkunde. 2. völl. bearb. 622 pp. Aufl. E. Schweizerbart'sche Verl., Stuttgart.Google Scholar

 • Summerhayes V. 1985. Wild orchids of Britain. 366 pp. Collins, London.Google Scholar

 • Szafer W. 1930. The mountain element in the flora of the Polish Plain. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Polska Akademia Umiejętności, Ser. 3, Dział B, 69: 83-196.Google Scholar

 • Szafer W. 1935. The significance of isopollen lines for the investigation of the geographical distribution of trees in the Post-Glacial Period. Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Sciences Mathematiques, Ser. B, 1: 235-239.Google Scholar

 • Szafer W. 1964. Ogólna geografia roślin. 433 pp. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Szafer W. & Zarzycki K. (eds.). 1972. Szata roślinna Polski, I, 614 pp. II, 347 pp. PWN. Warszawa.Google Scholar

 • Szafer & Pawłowski 1972. Geobotaniczny podział Polski. In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślinna Polski, II. Mapa. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Szlachetko D. L. 1987. Storczykowate (Orchidaceae) we wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 2: 101-117.Google Scholar

 • Szmeja J. 1987. The seasonal development of Lobelia dortmana L. and annual balance of its population size in an oligotrophic lake. Aquat. Bot. 28: 15-24.Google Scholar

 • Taylor K. 1971. Biological flora of the British Isles: Rubus chamaemorus L. J. Ecol. 59: 93-306.Google Scholar

 • ter Braak C. J. F. 1987. The analysis of vegetation-environment relationships by canonical correspondence analysis. Vegetatio 69: 69-77.Google Scholar

 • ter Braak C. J. F. & Šmilauer P. 2002. CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows User's Guide: Sofware for Canonical Community Ordination (version 4.5). 500 pp. Microcomputer Power, Ithaca NY, USA.Google Scholar

 • ter Braak C. J. F. & Verdonschot P. F. M. 1995. Canonical correspondence analysis and related multivariate methods in aquatic ecology. Aquatic Science 57(3): 153-187.Google Scholar

 • Tobolski K. 1975. Studium palinologiczne gleb kopalnych Mierzei Łebskiej w Słowińskim Parku Narodowym. PTPN, Prace Kom. Biol. 41: 1-76.Google Scholar

 • Tobolski K. 1975/1976. Zarys historii roślinności powiatu chojnickiego w czasie ostatnich 12 tysięcy lat. Zesz. Chojnickie. 7/8: 1-18.Google Scholar

 • Tobolski K. 1981. The Gardno-Łeba Plain. "Palaeohydrology of the temperate zone". IGCP Symposium, Guidebook of excursion, pp. 89-115. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.Google Scholar

 • Tobolski K. 1987. Holocene vegetational development based on the Kluki reference site in the Gardno-Łeba Plain. Acta Paleobot. 27(1): 179-222.Google Scholar

 • Tobolski K. 1997a. Historia roślinności. In: H. Piotrowska (ed.). Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego, pp. 41-75. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk.Google Scholar

 • Tobolski K. 1997b. Współczesna szata roślinna i jej przeszłość. In: K. Tobolski, A. Mocek & W. Dzięciołowski (eds.). Gleby Słowińskiego Parku Narodowego w świetle historii roślinności i podłoża, pp. 71-92. Wyd. Homini, Bydgoszcz-Poznań.Google Scholar

 • Tobolski K. 1998. Late Glacial history of the Imiłki basin. In: K. Tobolski (ed.). Paleoecological studies of the Late Glacial sediments of Lednica Lake at Imiołki. Biblioteka Studiów Lednickich 4: 69-76.Google Scholar

 • Tobolski K. 2003. Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej. 255 pp. Wyd. Tow. Przyj. Dolnej Wisły, Świecie.Google Scholar

 • Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2372: 1-192.Google Scholar

 • Tyszkowski M. 1995. Wątlik błotny Hammarbya paludosa w Puszczy Augustowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51(4): 79-83.Google Scholar

 • Urbanska K. M. 1981. Reproductive strategies in some perennial Angiosperms. Viert. Jahrschr. Naturforsch. Ges. Zürich. 126(4): 269-284.Google Scholar

 • Urbanska K. M. 1984. Plant reproductive strategies. In: W. F. Grant (ed.). Plant biosystematics, pp. 211-228. Academic Press Canada.Google Scholar

 • Urbanska K. M. 1985. Some life history strategies and population structure in asexually reproducing plants. Bot. Helvetica. 95(1): 81-97.Google Scholar

 • Urbisz A. 2008. Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2630: 1-136. pp.Google Scholar

 • Vestergaard P. & Kjeld H. (eds.). 1989. Distribution of vascular plants in Denmark. Opera Bot. 96: 1-163.Google Scholar

 • Wangerin W. 1920. Richtlinien für die pflanzengeographische Kartographie im nordostdeutschen. Ber. d. Westpr. Bot. Zool. Ver., Danzig 43: 10-22.Google Scholar

 • Wangerin W. 1923. Beiträge zur Frage der Verbreitung des Gefässpflanzen im nordostdeutschen Flachlandes. Abb. Naturf. Ges. Danzig. 1.Google Scholar

 • Wassen M. J., Barendregt A., Bootsma M. C. & Schot P. P. 1989. Groundwater chemistry and vegetation of gradient from rich fen to poor fen in the Naardemeer (the Netherlands). Vegetatio 79: 117-132.Google Scholar

 • Wasylikowa K. 1964. Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy. Biul. Perygl. 13: 261-417.Google Scholar

 • Whittaker R. H. 1975. Communities and ecosystems. 2nd. 385 pp. McMillan Publ. Cp., New York.Google Scholar

 • Wildi O. & Orlóci L. 1996. Numerical exploration of community patterns. A guide to the use of Mulva-5. 2nd. 171 pp. SPB Academic Publishing, The Haque.Google Scholar

 • Williams J. W. & Jackson S. T. 2007. Novel climates, no-analog communities, and ecological surprises. Front Ecol. Environ. 5(9): 475-482.Google Scholar

 • Wołejko L. 1983. Turzyca strunowa Carex chordorrhiza i inne osobliwości szaty roślinnej w rezerwacie Morzysław Mały w Drawskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39(4): 5-14.Google Scholar

 • Wołejko L. 2000. Dynamika fitosocjologiczno-ekologiczana ekosystemów źródliskowych Polski północno-zachodniej w warunkach ekstensyfikacji rolnictwa. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Rozprawy 195: 1-112.Google Scholar

 • Wołejko L. 2002. Soligenous wetlands of north-western Poland as an environment for endangered mire species. Acta Soc. Bot. Pol. 71(1): 49-61.Google Scholar

 • Woś A. 1999. Klimat Polski. 302 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Wyrzykiewicz-Raszewska M. 2001. Struktura populacji Epipactis palustris (L.) Crantz - nowego apofita we florze aglomeracji Poznania. Rocz. AR Poznań, 334, Bot. 4: 197-213.Google Scholar

 • Zając A. 1978. Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon 27(5-6): 481-484.Google Scholar

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Google Scholar

 • Zając M. 1992. Index of general distribution maps vascular plants of Poland. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 7: 3-76.Google Scholar

 • Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Polish Bot. Stud. 11: 1-92. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.Google Scholar

 • Zając M. & Zając A. 1999. Gromadne występowanie wybranych gatunków roślin naczyniowych jako podstawa podziału geobotanicznego w byłym województwie krakowskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 127-139.Google Scholar

 • Zając M. & Zając A. 2000. Phytogeographical and syntaxonomical dependence of species reaching their western and northwestern limits of distribution in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 413-422.Google Scholar

 • Zając M. & Zając A. 2001. Zasadność wyróżniania "Działu Północnego" w świetle danych zasięgowych "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce - ATPOL". Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1: 15-24.Google Scholar

 • Zając M. & Zając A. 2006. Western element in the vascular flora of Poland. Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 57-63.Google Scholar

 • Zając M. & Zając A. 2009. The geographical elements of native flora of Poland. 94 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.Google Scholar

 • Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. & Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 2, 183 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Zemanek B. 1991. The phytogeographical division of the Polish East Carpathians. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot. 22: 81-119.Google Scholar

 • Żukowski W. 1965. Rodzaj Eleocharis R. Br. w Polsce. PTPN, Prace Kom. Biol. 30(2): 1-113.Google Scholar

 • Żukowski W. 1969. Studia systematyczne i geograficzne nad podrodziną Cyperoideae w Polsce. PTPN, Prace Kom. Biol. 33(3): 1-127.Google Scholar

 • Żukowski W. 1976. Zanikanie storczyków w Polsce niżowej w świetle analizy obecnego rozmieszczenia wybranych gatunków. Phytocoenosis 5(3-4): 215-226.Google Scholar

 • Żukowski W. 2001. Baeothryon alpinum (L.) T. V. Egorova. - Wełnianeczka alpejska. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 472-474. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Google Scholar

 • Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Google Scholar

 • Żurek S. (ed.). 2001. Rezerwat torfowiskowy "Białe Ługi". 268 pp. Wyd. Domini, Bydgoszcz.Google Scholar

About the article


Published Online: 2011-07-11

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Biodiversity: Research and Conservation, Volume 18, Issue , Pages 1–82, ISSN (Print) 1897-2810, DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-010-0020-4.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Christian Schwarzer, Thilo Heinken, Vera Luthardt, Jasmin Joshi, and Rob Brooker
Journal of Ecology, 2013, Volume 101, Number 6, Page 1484

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in