Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1897-2810
See all formats and pricing
More options …
Just Accepted

Issues

Invasive alien plant species of the southern part of the Nowogard Plain (NW Poland)

Karolina Konopska
 • Department of Botany and Nature Conservation, University of Szczecin, Felczaka 3a, 71-412 Szczecin, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2011-10-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-011-0007-9

Invasive alien plant species of the southern part of the Nowogard Plain (NW Poland)

Investigations on the distribution of selected invasive plant species in southern part of the Nowogard Plain were conducted in the vegetation seasons of years 2008-2010. Field studies were based on the cartogram method. The article shows the distribution of twelve selected invasive plant species: Echinocystis lobata, Heracleum sosnowskyi, Impatiens glandulifera, Impatiens parvifora, Padus serotina, Reynoutria japonica, Robinia pseudacacia, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Quercus rubra, Rosa rugosa and Acer negundo in the study area.

Keywords: kenophytes; neophytes; vascular plants; maps

 • Borówka R. (ed.) 2003. Przyroda Pomorza Zachodniego. 458 pp. Wydawnictwo Oficyna InPlus, Szczecin.Google Scholar

 • Celiński F. 1964. Rośliny naczyniowe Puszczy Bukowej pod Szczecinem. PTPN, Prace Kom. Biol. 29(2): 1-190.Google Scholar

 • Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX, cz. 1 i 2. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 1; 1: 1-202, 2: 1-212. Wyd. Sorus, Poznań.Google Scholar

 • Ćwikliński E. 1988. Rośliny naczyniowe Wyspy Chrząszczewskiej. Monografie 6, 84 pp. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce.Google Scholar

 • Dajdok Z., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M. & Śliwiński M. 2007. Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym. 24 pp. Wigierski Park Narodowy, Krzywe.Google Scholar

 • Faliński J. B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocenosis (N. S.), 16 Sem. Geobot. 10: 1-31.Google Scholar

 • Fudali E. 2009. Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności. 78 pp. Wyd. Uniw. Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.Google Scholar

 • Gniazdowska A. 2005. Oddziaływania alleopatyczne - "Nowa broń" roślin inwazyjnych. Kosmos 54: 221-226.Google Scholar

 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. 450 pp. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kowarik I. 2003. Human agency in biological invasions: secondary releases foster naturalisation and population expansion of alien plant species. Biological Invasions 5: 293-312.Google Scholar

 • Krăl'ovă K. & Masarovičovă E. 2006. Plant for the future. Ecological Chemistry and Engineering 13(11): 1179-1207.Google Scholar

 • Lambdon P. W., Pyšek P., Basnou C., Arianoutsou M., Essl F., Hejda M., Jarošík V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu G., Celesti-Grapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglová I., Pino J., Vilŕ M., Zikos A., Roy David & Hulme P. E. 2008 Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia 80(2): 101-149.Google Scholar

 • Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • McNeely J. 2001. Invasive species: a costly catastrophe for native biodiversity. Land Use and Water Resources Research 1(2): 1-10.Google Scholar

 • Miklaszewska K. & Pągowska E. 2007. Problem roślinnych gatunków inwazyjnych w Polsce. Progress in Plant Protection 47(1): 84-87.Google Scholar

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Google Scholar

 • Nawrot J. 2009. Problem obcych gatunków inwazyjnych dla ochrony roślin. Postępy w Ochronie Roślin 49(3): 1150-1154.Google Scholar

 • Piotrowska H. 1966. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. PTPN, Prace Kom. Biol. 30(4): 1-283.Google Scholar

 • Piotrowska H., Żukowski W. & Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 6: 1-216. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Google Scholar

 • Pyšek P. Richardson D. M., Rejmanek M., Webster G. L., Williamson M. & Kirschner J. 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53: 131-143.CrossrefGoogle Scholar

 • Rejmánek M., Richardson D. M. & Pyšek P. 2005. Plant invasions and invasibility of plant communities. In: E. van der Maarel (ed.). Vegetation Ecology, pp. 332-355. Blackwell, Oxford.Google Scholar

 • Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. II, popr. i unowocześnione, 814 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Sharma G. P., Singh J. S. & Raghubanshi A. S. 2005. Plant invasions: emerging trends and future implications. Current Science 88(5): 726-734.Google Scholar

 • Sobisz Z. 2007. Phytocenoses with Heracleum sosnowskyi Manden. in Central Pomerania. Rocz. AR w Poznaniu, 386, Bot.-Stec. 11: 53-56.Google Scholar

 • Sobisz Z. & Truchan M. 2008. Materials concerting the distribution of invasive species in Central Pomerania. Rocz. AR w Poznaniu 387, Bot.-Stec. 12: 79-85.Google Scholar

 • Solarz W. 2007. Inwazje biologiczna jako zagrożenie dla przyrody. Progress in Plant Protection 47: 1.Google Scholar

 • Sykora K. V. 1990. History of the impact of man on the distribution of plant species. In: F. di Castri, A. J. Hansen & G. Debussche (eds.). Biological Invasions in Europe and the Mediterranean Basin, pp. 37-50. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.Google Scholar

 • Tokarska-Guzik B. 2002. "Zielone Widmo" i "Natrętny Mongoł" - czyli o przybyszach i przybłędach we florze. In: M. Nakonieczny & P. Migula (eds.). Problemy środowiska i jego ochrony 10: 101-127. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice.Google Scholar

 • Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2372: 1-192.Google Scholar

 • Vila M. & Weiner J. 2004. Are invasive plant species better competitors than native plant species? - evidence from pair-wise experiments. Oikos 105: 229-238.CrossrefGoogle Scholar

 • Więcław H. 2006a. Flora roślin naczyniowych Ińskiego Parku Krajobrazowego i jej antropogeniczne przeobrażenia. Cz. I. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia 590: 1-209.Google Scholar

 • Więcław H. 2006b. Flora roślin naczyniowych Ińskiego Parku Krajobrazowego i jej antropogeniczne przeobrażenia. Cz. II Atlas rozmieszczenia roślin. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia 591: 1-226.Google Scholar

 • Wojtkowiak R., Kawalec H. & Dubowski A. P. 2008. Barszcz sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Mandel L.). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53(4): 137-142.Google Scholar

 • Woś A. 1999. Klimat Polski. 302 pp. PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce". Wiad. Bot. 22(3): 145-155.Google Scholar

 • Zając A., Ciaciura M. & Zając M. 1993. Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina). Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 142(216): 1-153.Google Scholar

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Google Scholar

 • Zając A., Zając M. & Tokarska-Guzik B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. In: J. B. Faliński, W. Adamowski & B. Jackowiak (eds.). Synantropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N. S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 107-116.Google Scholar

About the article


Published Online: 2011-10-20

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Biodiversity: Research and Conservation, Volume 21, Issue , Pages 31–38, ISSN (Print) 1897-2810, DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-011-0007-9.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in