Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1897-2810
See all formats and pricingSelect Volume and Issue

Issues

Changes in the vegetation of "Wrzosiec" mire in 1991-2009 (Western Pomerania)

Agnieszka Popiela
 • Department of Botany and Nature Conservation, University of Szczecin, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Poland
/ Ewa Fudali
 • Department of Botany and Plant Ecology, Wrocław University of Life and Environmental Sciences, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Poland
/ Andrzej Łysko
 • Department of Environmental Protection and Management, Western Pomeranian University of Technology, Słowackiego 21, 71-434 Szczecin, Poland
Published Online: 2011-10-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-011-0009-7

Changes in the vegetation of "Wrzosiec" mire in 1991-2009 (Western Pomerania)

Changes in the vegetation of a mire developing in forest lake hinterland in 1991-2009 are analysed and documented three times by phytosociological method. Within peat bog "islands", situated in the southern part of the lake, the most visible change is the development of a sparse pine-stand and thick shrubs of Salix species, Frangula alnus as well as increase in the participation of Molinia caerulea and some species of Scheuzerio-Caricetea class (Calamagrostis neglecta, Carex lasiocarpa and Sphagnum fallax). Vegetation of the lag zone shows fluctuating changes in the composition of plant communities depending on the water level that periodically changes. In the north-eastern part of the lake, a consistent slow process of terrestrialization was recognised.

Keywords: peatlands; vegetation of mires; vegetation changes; dynamics of vegetation; terrestralization; Western Pomerania

 • Dyguś K. H. 1997. Impact of starch sewage fertilization on phytocenoses of fresh pine forest and a clearing. I. Vegetational changes as an effect of sewage fertilization. Ekol. Pol. 45(2): 531-553.

 • Falińska K. 1996. Ekologia roślin. 452 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Fudali E. 1991. Zbiorowiska roślinne okrajka i potorfii torfowiska mszarnego "Wrzosiec" (Puszcza Goleniowska). Zesz. Nauk. AR Szczecin 149, Rolnictwo 51: 135-151.

 • Fudali E. & Popiela A. 1994. Przemiany roślinności okrajka i potorfii torfowiska mszarnego "Wrzosiec" (Puszcza Goleniowska). Przegl. Przyr. 5(1): 3-17.

 • Jasnowski M. 1962. Torfowiska wrzosowiskowe typu atlantyckiego na Nizinie Szczecińskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 10: 187-203.

 • Kozłowska T. 2005. Zmiany zbiorowisk łąkowych na tle różnicowania się warunków siedliskowych w charakterystycznych obszarach dolin rzecznych Polski Centralnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie: Rozprawy Naukowe i Monografie 14: 9-208. Wydawnictwo IMUZ, Falenty.

 • Kurowski J. K. 2007. Procesy syndynamiczne w zbiorowiskach leśnych wywołane odwodnieniem siedlisk. Leśne Prace Badawcze 2: 27-44.

 • Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 3, 372 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.

 • Piórkowski H. 2002. Kształtowanie szaty roślinnej, warunków siedliskowych i struktury przestrzennej krajobrazu doliny dolnej Pilicy pod wpływem antropopresji. In: W. Dembek (ed.) Aktualne problemy ochrony mokradeł. Walory przyrodnicze mokradeł a ich rolnicze użytkowanie. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie: Rozprawy Naukowe i Monografie 4: 12-42. Wydawnictwo IMUZ, Falenty.

 • Solon J. 1993. Changes in the vegetation landscape in the Pińczów environs (S Poland). Phytocoenologia 21(4): 387-409.

 • Sugier P. 2005. Changes of floristic diversity of mires under the water conditions transformation in the Łęczna-Włodawa Lakeland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 2: 153-159.

 • Tobolski K. 2003. Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej. 255 pp. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie.


Published Online: 2011-10-20

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Biodiversity: Research and Conservation. Volume 21, Issue , Pages 49–54, ISSN (Print) 1897-2810, DOI: https://doi.org/10.2478/v10119-011-0009-7, October 2011

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.