Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

The Journal of Towarzystwo Chemii i Inzynierii Ekologicznej

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2084-4506
See all formats and pricing
More options …

Atmospheric Chemistry and Climate in the Anthropocene / Chemia Atmosferyczna I Klimat W Antropocenie

Paul J. Crutzen / Stanisław Wacławek
Published Online: 2015-02-06 | DOI: https://doi.org/10.1515/cdem-2014-0001

Abstract

Humankind actions are exerting increasing effect on the environment on all scales, in a lot of ways overcoming natural processes. During the last 100 years human population went up from little more than one to six billion and economic activity increased nearly ten times between 1950 and the present time. In the last few decades of the twentieth century, anthropogenic chlorofluorocarbon release have led to a dramatic decrease in levels of stratospheric ozone, creating ozone hole over the Antarctic, as a result UV-B radiation from the sun increased, leading for example to enhanced risk of skin cancer. Releasing more of a greenhouse gases by mankind, such as CO2, CH4, NOx to the atmosphere increases the greenhouse effect. Even if emission increase has held back, atmospheric greenhouse gas concentrations would continue to raise and remain high for hundreds of years, thus warming Earth’s climate. Warming temperatures contribute to sea level growth by melting mountain glaciers and ice caps, because of these portions of the Greenland and Antarctic ice sheets melt or flow into the ocean. Ice loss from the Greenland and Antarctic ice sheets could contribute an additional 19-58 centimeters of sea level rise, hinge on how the ice sheets react. Taking into account these and many other major and still growing footprints of human activities on earth and atmosphere without any doubt we can conclude that we are living in new geological epoch named by P. Crutzen and E. Stoermer in 2000 - “Anthropocene”. For the benefit of our children and their future, we must do more to struggle climate changes that have had occurred gradually over the last century.

Abstrakt

Człowiek wywiera coraz większy wpływ na środowisko na różne sposoby, w wielu przypadkach ostro ingerując w procesy naturalne. W ciągu ostatnich 100 lat liczebność ludzkiej populacji wzrosła - z nieco ponad 1 mld do 6 mld, a od 1950 roku do chwili obecnej nastąpił dziesięciokrotny rozwój działalności gospodarczej. W ciągu kilku ostatnich dekad XX wieku antropogeniczna emisja freonów doprowadziła do drastycznego spadku poziomu ozonu stratosferycznego, tworząc dziurę ozonową nad Antarktydą. Następstwem tego zjawiska jest wzrost promieniowania UV-B, który pociąga za sobą katastrofalne skutki, m.in. zwiększa ryzyko zachorowań na raka skóry. Uwalniane do atmosfery, przez człowieka, w dużych ilościach gazy cieplarniane, takie jak CO2, CH4, NOx, powodują zwiększenie efektu cieplarnianego. Nawet jeśli wzrost emisji zostanie zatrzymany, stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze będą nadal rosnąć i pozostaną na wysokim poziomie przez setki lat, a to doprowadzi do ocieplenia klimatu na Ziemi. Wzrost temperatury przyczyni się do aprecjacji poziomu wód morskich. Będzie to spowodowane topnieniem lodowców górskich i czap lodowych. Utrata lodu Grenlandii i lądolodów Antarktydy, w zależności od tego, w jaki sposób zareagują na ocieplenie, może przyczynić się do wzrostu poziomu mórz i oceanów nawet o dodatkowych 19-58 centymetrów. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przykłady i wiele innych ważnych, wciąż wzrastających, śladów działalności człowieka na Ziemi bądź w atmosferze, bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że żyjemy w nowej epoce geologicznej nazwanej przez P. Crutzena i E. Stoermera w 2000 roku Antropocenem. Dla dobra naszych dzieci i ich przyszłości musimy intensywniej walczyć ze zmianami klimatycznymi, które miały miejsce w ciągu ostatniego stulecia.

Keywords : greenhouse gases; greenhouse effect; climate changes; ozone hole; Anthropocene

Słowa kluczowe : gazy cieplarniane; efekt cieplarniany; zmiany klimatyczne; dziura ozonowa

References

 • 1. Turner II BL, Clark WC, Kates RW, Richards JF, Mathews JT, Meyer WB. The Earth as Transformed by Human Action: Global and Regional Changes in the Biosphere over the Past 300 Years. Cambridge, New York: Cambridge University Press; 1993. 732 p.Google Scholar

 • 2. McNeill JR. Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth- CenturyWorld. Reprint edition. New York: W. W. Norton & Company; 2001. 448 p.Google Scholar

 • 3. Clark WC, Munn RE, Conway GR. Sustainable Development of the Biosphere. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 1987;29(9):25-7. DOI: 10.1080/00139157.1987.9931360.CrossrefGoogle Scholar

 • 4. Recarbonization of the Biosphere - Ecosystems and the Global Carbon Cycle.Google Scholar

 • 5. Molina MJ, Molina LT. Megacities and atmospheric pollution. J Air Waste Manag Assoc. 2004;54(6):644-80.PubMedGoogle Scholar

 • 6. Crncevic B. New directions in development of city energy systems. Thermal Science. 2012;16(suppl. 1):51-61. DOI: 10.2298/TSCI120127060C.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 7. Crutzen P. Dowsing the human volcano. Nature. 2000;407(6805):674-5. DOI: 10.1038/35037653.CrossrefGoogle Scholar

 • 8. Milesi C, Running SW, Elvidge CD, Dietz JB, Tuttle BT, Nemani RR. Mapping and modeling the biogeochemical cycling of turf grasses in the United States. Environmental Management. 2005;36(3):426-38. DOI: 10.1007/s00267-004-0316-2.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • 9. IPCC Third Assessment Report - Climate Change 2001.PubMedGoogle Scholar

 • 10. Vitousek PM, Mooney HA, Lubchenco J, Melillo JM. Human Domination of Earth’s Ecosystems. Science. 1997;277(5325):494-9. DOI: 10.1126/science.277.5325.494.CrossrefGoogle Scholar

 • 11. Wilson EO. The Diversity of Life. Harvard University Press; 1992. 458 p.Google Scholar

 • 12. World Economic Forum - Annual Meeting 2009.Google Scholar

 • 13. Chapagain AK, Hoekstra AY. Virtual water flows between nations in relation to trade in livestock and livestock products. Value of Water Research Report Series No. 13. 2003. UNESCO-IHE.Google Scholar

 • 14. New Scientist magazine - 2006.Google Scholar

 • 15. Steffen W, Sanderson RA, Tyson PD, Jäger J, Matson PA, Moore III B, et al. Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure. Berlin, New York: Springer; 2005. 336 p.Google Scholar

 • 16. Clark WC, Crutzen PJ, Schellnhuber HJ. Science for Global Sustainability: Toward a New Paradigm. 2005; DOI: 10.2139/ssrn.702501.CrossrefGoogle Scholar

 • 17. Le Bras G, Platt U. A possible mechanism for combined chlorine and bromine catalyzed destruction of tropospheric ozone in the Arctic. Geophys Res Lett. 1995;22(5):599-602. DOI: 10.1029/94GL03334.CrossrefGoogle Scholar

 • 18. Bengtsson LO, Hammer CU. Geosphere-Biosphere Interactions and Climate. 1 edition. Cambridge, New York: Cambridge University Press; 2001. 320 p.Google Scholar

 • 19. http://www.epa.gov/ozone/science/sc_fact.html Google Scholar

 • 20. Palumbi SR. Humans as the world’s greatest evolutionary force. Science. 2001;293(5536):1786-90. DOI: 10.1126/science.293.5536.1786.CrossrefGoogle Scholar

 • 21. Wilkinson BH. Humans as geologic agents: A deep-time perspective. Geology. 2005;33(3):161-4. DOI: 10.1130/G21108.1.CrossrefGoogle Scholar

 • 22. Vitousek PM. Beyond global warming: ecology and global change. Ecology. 1994;75(7):1861-76. DOI: 10.2307/1941591.CrossrefGoogle Scholar

 • 23. Cordell D. The Story of Phosphorus. Lecture presented at the Masters in Science for Sustainable Development Programme. Tema Vatten, Linköping University; 2009.Google Scholar

 • 24. Cordell D, White S. Peak phosphorus: Clarifying the key issues of a vigorous debate about long-term phosphorus security. Sustainability. 2011;3(10):2027-2049. DOI: 10.3390/SU3102027.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • 25. Diaz RJ, Rosenberg R. Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems. Science. 2008;321(5891):926-9. DOI: 10.1126/science.1156401.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • 26. Crutzen PJ, Stoermer EF. The "Anthropocene". Global Change Newsletter. 2000;41:17-18.Google Scholar

 • 27. Goudie A, Cuff DJ. Encyclopedia of Global Change: Environmental Change and Human Society. Oxford University Press; 2002. 1406 p.Google Scholar

 • 28. IPCC FourthAssessment Report (AR4) climate Change 2007: The Physical Science Basis.Google Scholar

 • 29. Rahmstorf S. A semi-empirical approach to projecting future sea-level rise. Science. 2007;315(5810):368-70. DOI: 10.1126/science.1135456. CrossrefGoogle Scholar

 • 30. Dutta K, Schuur EAG, Neff JC, Zimov SA. Potential carbon release from permafrost soils of Northeastern Siberia. Global Change Biology. 2006;12(12):2336-51. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2006.01259.x.CrossrefGoogle Scholar

 • 31. Caldeira K, Wickett ME. Oceanography: Anthropogenic carbon and ocean pH. Nature. 2003;425(6956):365-365. DOI: 10.1038/425365a.CrossrefGoogle Scholar

 • 32. IPCC First Assessment Report (FAR) Climate Change: The IPCC Scientific Assessment, 1990.Google Scholar

 • 33. Spahni R, Chappellaz J, Stocker TF, Loulergue L, Hausammann G, Kawamura K, et al. Atmospheric methane and nitrous oxide of the late pleistocene from Antarctic ice cores. Science. 2005;310(5752):1317-21. DOI: 10.1126/science.1120132.CrossrefGoogle Scholar

 • 34. Levi BG. The decreasing arctic ice cover. Physics Today. 2007;53(1):19-20. DOI: 10.1063/1.882931.CrossrefGoogle Scholar

 • 35. Corell R. Chairman of the Arctic Climate Impact Assessment Reykjavík, 2004.Google Scholar

 • 36. Gray NF. Drinking Water Quality: Problems and Solutions. 2 edition. Cambridge; New York: Cambridge University Press; 2008. 538 p.Google Scholar

 • 37. http://e360.yale.edu/feature/living_in_the_anthropocene_toward_a_new_global_ethos/2363/ Google Scholar

 • 38. Rockström J, Steffen W, Noone K, Persson Å, Chapin FS, Lambin EF, et al. A safe operating space for humanity. Nature. 2009;461(7263):472-5. DOI: 10.1038/461472a.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • 39. Clery D. Greenhouse-power plant hybrid set to make Jordan’s Desert bloom. Science. 2011;331(6014):136-136. DOI: 10.1126/science.331.6014.136 Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2015-02-06

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology, ISSN (Online) 2084-4506, DOI: https://doi.org/10.1515/cdem-2014-0001.

Export Citation

© by Paul J. Crutzen. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Stanisław Wacławek, Holger V. Lutze, Klaudiusz Grübel, Vinod V.T. Padil, Miroslav Černík, and Dionysios.D. Dionysiou
Chemical Engineering Journal, 2017, Volume 330, Page 44

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in