Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Civil and Environmental Engineering Reports

The Journal of University of Zielona Góra

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2450-8594
See all formats and pricing
More options …

Results of Microbiological Research in the Polish Part of the Muskau Arch - The Largest Amd Environment in Poland - Final Report

Piotr Bożęcki / Grzegorz Rzepa / Tadeusz Ratajczak
Published Online: 2014-06-26 | DOI: https://doi.org/10.2478/ceer-2014-0002

Abstract

This work presents the results of microbiological investigations carried out in the Polish part of the Muskau Arch. In this abandoned lignite mining area highly acidified Fe-rich waters have been formed as a result of sulphide oxidation. Microbiological tests have shown that all studied groups of microorganisms exhibit both time and spatial variability. The most common group of microorganisms are bacteria Galionella sp.

Keywords: AMD environment; the Muskau Arch; microbiological variability

References

  • 1. Bożęcki P., Kotulska M., Rzepa G.:, Variability of water composition in the AMD-type environment: the Łęknica region case study, Mineralia Slovaca 43, 2, 2011 172-173.Google Scholar

  • 2. Bożęcki P., Rzepa G.:, Variability of chemical composition in reservoirs in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland) and attempt to set the relation between this variation and the microbiological activity, Goldschmidt 2011, August 14-19, 2011 in Prague, Czech Republic, Coference Meterials.Google Scholar

  • 3. Bożęcki P., Rzepa G.:, Wstępne wyniki badań mineralogiczno-hydrogeochemicznych prowadzonych w rejonie zlikwidowanej kopalni węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów” szyb „Babina” w rejonie Łęknicy (SW Polska). Górnictwo Odkrywkowe, Wrocław 2 (2010), 66-69.Google Scholar

  • 4. Bożęcki P., Rzepa R.:, Wstępne wyniki badań zmienności chemizmu kwaśnych wód kopalnianych z rejonu Łęknicy (SW Polska), [in:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii (eds. W. Ciężkowski, J. Drzymała), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 2010, 113-121,.Google Scholar

  • 5. Kupetz A., Kupetz M., Der Muskauer Faltenbogen, Munechen, Verlag DR. Friedrich Pfeil, 2009.Google Scholar

  • 6. Macioszczyk A., Dobrzański D.: Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Warszawa, Wyd. PWN, 2007.Google Scholar

  • 7. Mrozowska J.:, Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 1999.Google Scholar

  • 8. POLSKA NORMA PN-C-04615-21:1980 - Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie bakterii Thiobacillus ferrooxidans metodą hodowli na pożywce płynnej.Google Scholar

  • 9. Schlegel H. G.:, Mikrobiologia ogólna, Warszawa, PWN, 2003.Google Scholar

About the article

*Corresponding author: AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Geology, Geo-physics and Environmental Protection, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland; tel. +48 126172373


Published Online: 2014-06-26


Citation Information: Civil And Environmental Engineering Reports, Volume 12, Issue 1, Pages 17–26, ISSN (Online) 2450-8594, ISSN (Print) 2080-5187, DOI: https://doi.org/10.2478/ceer-2014-0002.

Export Citation

© 2014 Piotr Bożęcki et al.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in