Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Civil And Environmental Engineering Reports

The Journal of University of Zielona Góra

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2450-8594
See all formats and pricing

Internal Rot Detection with the Use of Low-Frequency Flaw Detector

Marek Proskórnicki
 • Opole University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Department of Environmental Engineering, Poland
/ Grzegorz Ligus
 • Opole University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Department of Environmental Engineering, Poland
 • Email:
Published Online: 2014-12-10 | DOI: https://doi.org/10.2478/ceer-2014-0016

Abstract

The issue of rot detection in standing timber or stocked wood is very important in forest management. Rot flaw detection used for that purpose is represented by invasive and non-invasive devices. Non-invasive devices are very accurate, but due to the cost and complicated operation they have not been applied on a large scale in forest management. Taking into account the practical needs of foresters a prototype of low-frequency flaw was developed. The principle of its operation is based on the difference in acoustic wave propagation in sound wood and wood with rot.

Keywords: internal rot; flaw detection methods; quality of the forests biotopes

References

 • 1. Chômiez E.: Bezinwazyjne metody wykrywania defektów wewnętrznych pni drzew stojących, Leśne Prace Badawcze, 2007/03, 117-121.

 • 2. Dzbeński W., Wiktorski T.: Wykrywanie zgnilizny wewnątrz pni sosnowych drzew żywych za pomocą techniki ultradźwiękowej, monografia, „Technologia drewna - wczoraj i dziś”, SGGW, Warszawa, 2008.

 • 3. Flaum H.: Użytkowanie lasu, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1987.

 • 4. Gawrońska G.: Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na lasy Krainy Karpackiej, Rocznik Ochrony Środowiska, tom 2, 2000, 197-198.

 • 5. Habermehl A. et al.: Zerstörungsfreier Nachweis von Kern-und Wundfäulen im Stamm stehender Bäume mit der Computer - Tomographie, Forstarchiv. 60, 1989, 239-245.

 • 6. Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2007 roku na podstawie badań monitoringowych, Instytut Badawczy Leśnictwa, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Sękocin Stary, 2008.

 • 7. Laurow Z., Kubiak M.: Surowiec drzewny, Fundacja Rozwój SGGW Warszawa, 1994, 356-377.

 • 8. Wady Drewna PN 66/D-01000, norma polska, Polski Komitet Normalizacyjny.

 • 9. Weyna S.: Rozpływ energii akustycznych źródeł rzeczywistych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.

About the article

* Opole University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Department of Environmental Engineering, tel. tel. +48774498390


Published Online: 2014-12-10


Citation Information: Civil And Environmental Engineering Reports, ISSN (Online) 2450-8594, ISSN (Print) 2080-5187, DOI: https://doi.org/10.2478/ceer-2014-0016. Export Citation

© 2014 Marek Proskórnicki and Grzegorz Ligus. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. (CC BY-NC-ND 3.0)

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in