Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Civil And Environmental Engineering Reports

The Journal of University of Zielona Góra

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2450-8594
See all formats and pricing

Examples of Solutions for Steel-Concrete Composite Structures in Bridge Engineering / Przykłady Konstrukcji Zespolonych W Budownictwie Mostowym

Kazimierz Flaga
  • Corresponding author
  • Cracow Uninersity of Technology, Institute of Building Engineering, Poland
  • Email:
/ Kazimierz Furtak
  • Cracow Uninersity of Technology, Institute of Building Engineering, Poland
Published Online: 2015-06-23 | DOI: https://doi.org/10.1515/ceer-2015-0004

Abstract

The aim of the article [1] was to discuss the application of steel-concrete composite structures in bridge engineering in the aspect of structural design, analysis and execution. It was pointed out that the concept of steel-concrete structural composition is far from exhausted and new solutions interesting from the engineering, scientific and aesthetic points of view of are constantly emerging. These latest trends are presented against the background of the solutions executed in Poland and abroad. Particular attention is focused on structures of double composition and steel-concrete structures. Concrete filled steel tubular (CFST) structures are highlighted.

Streszczenie

W artykule [1] omówiono problemy konstrukcyjne, obliczeniowe i realizacyjne, związane z zastosowaniem konstrukcji zespolonych stal-beton w mostownictwie. Wskazano tam, że idea konstrukcyjnego zespolenia stali z betonem jest jeszcze daleka do wyczerpania i że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania interesujące z inżynierskiego, naukowego i estetycznego punktu widzenia. W artykule niniejszym pokazano te nowoczesne trendy na tle rozwiązań zrealizowanych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom podwójnie zespolonym oraz konstrukcjom stalowobetonowym. Wyeksponowano tu szczególnie konstrukcje z rur stalowych wypełnionych betonem, typu CFST. Dają one nadzieję na ich szersze zastosowanie w warunkach polskich.

Keywords: structures of double composition; steel-concrete structures; concrete filled steel tubular members

Słowa kluczowe: konstrukcje podwójnie zespolone; konstrukcje stalowo-betonowe; elementy rurobetonowe

References

  • 1. Flaga K., Furtak K.: Application of Composite Structures in Bridge Engineering. Problems of Construction Process and Strength Analysis. Civil and Environmental Engineering Reports. CEER 2014; 14(3): 57-85.

  • 2. Furtak K.: Mosty zespolone. Wydawnictwo PWN, Warszawa-Kraków 1999.

  • 3. Flaga K., Kumaniecka A., Rudnicki A., Sołowczuk B.: Mosty Świata - Chiny 2009. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 2010.

  • 4. Flaga K., Januszkiewicz K.: Piękno konstrukcji mostowych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 2012 .

About the article

Received: 2014-10-15

Published Online: 2015-06-23

Published in Print: 2015-03-01


Citation Information: Civil And Environmental Engineering Reports, ISSN (Online) 2450-8594, ISSN (Print) 2080-5187, DOI: https://doi.org/10.1515/ceer-2015-0004. Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. (CC BY-NC-ND 3.0)

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in