Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Civil and Environmental Engineering Reports

The Journal of University of Zielona Góra

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2450-8594
See all formats and pricing
More options …

Adaptation of the South-West Wing of Collegium Chemicum of Adam Mickiewicz University in Poznań for Storage Facilities/ Adaptacja Południowo-Zachodniego Skrzydła Budynku Collegium Chemicum Uam W Poznaniu Na Cele Magazynowe

Jacek Ścigałło
  • Corresponding author
  • Poznan University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Poznań, Poland
  • Email
  • Other articles by this author:
  • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-07-29 | DOI: https://doi.org/10.1515/ceer-2015-0029

Abstract

The article refers to the problems of adaptation of Collegium Chemicum facilities belonging to Adam Mickiewicz Uniwersity in Poznań to its storage needs. The subject building is situated in Grunwaldzka Street in Poznań. In the introduction part, the building and its structural solutions are described. The results of the materials research and the measurements of the used reinforcement have been presented. The structure diagnostic analyses were performed basing on measurements and research. The analysis allowed the determination of the limit loads. The results of the performed analysis of the current state turned out to be unsatisfactory, not only in terms of the planned storage load but also in terms of the current load state, as was shown by the construction analysis.

Streszczenie

W pracy przedstawiono problemy związane z adaptacją budynku dydaktycznego Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na cele magazynowe Biblioteki Głównej UAM. Na wstępie opisano badany budynek oraz scharakteryzowano zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono wyniki wykonanych badań materiałowych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych zastosowanego zbrojenia. Na podstawie wykonanych pomiarów i badań przeprowadzono analizę diagnostyczną konstrukcji, która pozwoliła na wyznaczenie dopuszczalnych wartości obciążeń powierzchni stropowych. Wyniki wykonanej analizy konstrukcji w stanie istniejącym okazały się dalece niezadowalające nie tylko z punktu widzenia planowanych, znacznych obciążeń magazynowych. Analiza wykazała bowiem, że konstrukcja jest już znacznie przeciążona w aktualnym stanie jej obciążenia

Keywords: adaptation; reinforced concrete structures diagnostics; strengthen

Słowa kluczowe: adaptacja; diagnostyka konstrukcji żelbetowych; wzmocnienie

References

  • 1. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Warszawa, PWN 2010.Google Scholar

  • 2. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.Google Scholar

  • 3. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.Google Scholar

About the article

Received: 2014-12-30

Published Online: 2015-07-29

Published in Print: 2015-06-01


Citation Information: Civil And Environmental Engineering Reports, Volume 17, Issue 2, Pages 137–145, ISSN (Online) 2450-8594, ISSN (Print) 2080-5187, DOI: https://doi.org/10.1515/ceer-2015-0029.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in