Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

3 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2336-3207
See all formats and pricing
A large proportion of Micromys minutus in winter diet of the Long-eared Owl Asio otus

Published Online: 2012-10-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10210-012-0009-z

Abstract

A large proportion of Micromys minutus in winter diet of the Long-eared Owl Asio otus is discussed.

Keywords: Long-eared Owl; Asio otus; Micromys minutus

  • Cichocki J., Gabrys G. 2008. Drobne ssaki (Mammali: Insectivora et Rodentia) Raciborza i okolic. Zesz. Nauk. UP Wroclaw, Biol. Hod. Zwierz., 56: 17-24.

  • Cichocki J., Gabrys G., Wazna A. 2008. Pokarm zimowy plomykowki Tyto alba (Scopoli, 1769), puszczyka Strix aluco Linneaus, 1758 i uszatki Asio otus (Linnaeus, 1758) wspolwystepujacych na Nizinie Slaskiej. Zesz. Nauk. UP Wroclaw, Biol. Hod. Zwierz., 57: 19-30.

  • Dyrcz A., Gr abinski W., St awar czyk T., Wi tkowski J. 1991. Ptaki Slaska - monografia faunistyczna. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski.

  • Kopij G. 1992. Pokarm płomykowki Tyto alba na Śląsku Opolskim. Ptaki Śląska, 9: 71-77.

  • - 1998. Pokarm uszatki Asio otus w okolicach Korfantowa na Śląsku Opolskim. Przegląd Przyrodniczy, 9 (3): 124-127.

  • Kramer H. 1932. Die Ernährung der Waldohreule in der Umgebung Striegaus im Winter 1929/30. Berichte des Verein der schlesische Ornithologie, 17: 1-6.

  • Pawlowska-Ind yk A., Bar tman ska J., Ind yk F. 1998. Sklad pokarmu sowy uszatej Asio otus. Ptaki Slaska, 12: 145-154.

  • Pucek Z. (ed.) 1984. Klucz do oznaczania ssakow Polski. Warszawa, PWN.

  • Rachel M., Grz e s iak W., Ma r t ini K., Mar t ini M. 2002. Sowy Strigiformes miasta Wroclawia. Ptaki Slaska, 14: 119-142.


Received:

Accepted:

Published Online: 2012-10-31

Published in Print: 2012-10-01


Citation Information: Casopis slezskeho zemskeho muzea (A). Volume 61, Issue 1, Pages 91–92, ISSN (Online) , ISSN (Print) 1211-3026, DOI: https://doi.org/10.2478/v10210-012-0009-z, October 2012

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.