Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

3 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2336-3207
See all formats and pricing
More options …

Desmid flora of mires in Central and Northern Moravia (Czech Republic)

Petra Mazalová
 • Corresponding author
 • Department of Botany, Faculty of Science, Palacký University, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Jana Štěpánková
 • Department of Biology, Faculty of Education, Palacký University, Purkrabská 2, CZ-779 00 Olomouc, Czech Republic
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Aloisie Poulíčková
 • Department of Botany, Faculty of Science, Palacký University, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, Czech Republic
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-08-14 | DOI: https://doi.org/10.2478/cszma-2013-0001

Abstract

In contrast to higher plants, diversity and distribution of microalgae is not very well understood and floristic data is incomplete for many regions. This study focuses on filling this gap in case of desmids in the region, Moravia (Czech Republic). During the years 2008-2012, desmid flora of nine Moravian (Czech Republic) peat bogs and wetlands were studied. One hundred and nine taxa belonging to 14 genera have been found, 42 of them are new records for Moravia, and five of them are new for the Czech Republic (Closterium cf. costatum var. westii, Cosmarium asphaerosporum var. strigosum, C. exiguum var. pressum, C. incertum, C. transitorium). Species which have been found are briefly discussed with regard to their previous records for Moravia or for the whole Czech Republic. Line drawings of 66 taxa are included. Character and origin of the unique locality Slavkov mire is discussed.

Keywords: Conjugatophyceae; Desmidiales; diversity; Moravia; mires

 • Brook A. J. (1981): The biology of desmids. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.Google Scholar

 • Coesel P. F. M. (1975): The relevance of desmids in the biological typology and evaluation of fresh waters. - Hydrobiological Bulletin 9: 93-101. - (1982): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 1 Fam. Mesotaeniaceae, Gonatozygaceae, Peniaceae. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1983): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 2 Fam. Closteriaceae. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1985): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 3 Fam. Desmidiaceae 1. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1997): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 6 Fam. Desmidiaceae 4. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1998): Sieralgen en Natuurwaarden. Stichting Uitgeverij K. N. N. V., Utrecht. - (2001): Biology and diversity of desmids. Compendium from training course, September 14-17, 2001. Dept. of Environm. Assesm., Swedish Univ. of Agricul. Sci., Uppsala.Google Scholar

 • Coesel P. F. M. & Meesters K. J. (2007): Desmids of the Lowlands. Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European Lowlands. KNNV Publishing, Zeist.Google Scholar

 • Chattová B. (2007): Algologická studie rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve. (Bachelor thesis). Masaryk University in Brno.Google Scholar

 • Dočkal P. & Sládeček V. (1974): Znečištění řeky Jihlavy u Třebíče. - Bulletin metod. střed. vodoh. laboratoří 25: 111-125.Google Scholar

 • Fischer R. (1924): Ökologische Skizzen zur Algenflora des mährisch-schlesischen Gesenkes. - Schriften f.Google Scholar

 • Süsswasser u. Meereskunde, Heft. 7: 1-20. - (1925): Ökologische Skizzen zur Algenflora des mährisch-schlesischen Gesenkes. - Verhandl. d. Naturf. in Brünn 59: 3-11.Google Scholar

 • Guiry M. D. & Guiry G. M. (2012): AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 15 November 2012. - (2013): AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 11 February 2013.Google Scholar

 • Hašler P., Štěpánková J., Špačková J., Neustupa J., Kitner M., Hekera P., Veselá J., Burian J. & Poulíčková A. (2008): Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. - Fottea 8 (2): 133-146.CrossrefGoogle Scholar

 • Hindák F., Hindáková A., Marvan P., Heteša J. & Hašler P. (2006): Diversity, abundance and volume biomass of the phytoplankton of the Morava River (Czech Republic, Slovakia) and Dyje River (Czech Rapublic) in November 2005. Diverzita, abundancia a objemová biomasa fytoplanktónu rieky Moravy (Česká republika, Slovensko) a rieky Dyje (Česká republika) v novembri 2005. - Czech Phycology 6: 77-97.Google Scholar

 • Kitner M., Poulíčková A., Novotný R. & Hájek M. (2004): Desmids (Zygnematophyceae) of the spring fens of a part of West Carpathians [Krásivky pramenišť části západních Karpat]. - Czech Phycology 4: 43-61.Google Scholar

 • Kočárková A. & Poulíčková A. (2001): Algal species composition of pools in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area [Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví]. - Czech Phycology 1: 37-44.Google Scholar

 • Kotlaba F. [ed.] (1995): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR, 4. díl (Sinice, řasy, houby, lišejníky, mechorosty). - Príroda, Bratislava.Google Scholar

 • Kouwet s F. A. C. (1997): Contributions to the knowledge of the French desmid flora I. New and noteworthy taxa from the Central and Eastern Pyrenees. - Arch. Protistenk. 148: 33-51. - (1999): A check-list of desmids (Chlorophyta, Zygnemaphyceae) of France. -Patrimoines Natureles 41: 1-148.Google Scholar

 • Lelková E., Kočárková A. & Poulíčková A. (2004): Phytoplankton ecology of two floodplain pools near Olomouc [Ekologie fytoplanktonu dvou tůní u Olomouce]. - Czech Phycology 4: 111-121. Lenzenweger R. (1996): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 1. J. Crammer, Stuttgart. - (1997): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 2. J. Crammer, Stuttgart. - (1999): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 3. J. Crammer, Stuttgart. - (2003): Desmidiaceenflora von Österreich. - In: Crammer, J. (ed.): Bibliotheca Phycologica 111/4: 1-87 pp. Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart.Google Scholar

 • Lhotský O. (1949): Poznámka k flóře Desmidiaceí Hrubého Jeseníku. - Časopis Vlast. spolku mus. v Olomouci 58: 149-155.Google Scholar

 • Losos B. & Heteša J. (1972): Plankton plůdkových rybníků. UJEP, Brno.Google Scholar

 • Losos B. & Marvan P. (1957): Hydrobiologické poměry řeky Moravice a jejích přítoků Podolského a Černého potoka. - Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně, řada A: Spisy fakulty agronomické a zootechnické 1: 41-69.Google Scholar

 • Lukavský J. (2009): Algae, Cyanobacteria and Chytridiales of Černé Lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic). - Silva Gabreta 15 (1): 1-48.Google Scholar

 • Marvan P. (1998): Řasová flóra stojatých vod, mokřadů a toků širší oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 34: 1-136. Mix M. (1972): Die Feinstruktur der Zellwände bei Mesotaeniaceae und Gonatozygaceae mit einer vergleichenden Betrachtung der verschiedenen Wandtypen der Conjugatophyceae und über deren systematischen Wert. - Archiv für Mikrobiologie 81: 197-220.Google Scholar

 • Neustupa J., Černá K. & Šťastný J. (2009): Diversity and morphological disparity of desmid assemblages in Central European peatlands. - Hydrobiologia 630 (1): 243-256.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Nováková S. (2002): Algal flora of subalpine peat bog pools the Krkonoše Mts. - Preslia 74: 45-56.Google Scholar

 • Pascher A. (1906): Neuer Beitrag zur Algenflora des südlichen Böhmerwaldes. - Lotos 54: 1-36.Google Scholar

 • Poulíčková A. (l987): Algae in ground water below the active stream of a river (Basin of the Morava River, Czechoslovakia). - Arch.Hydrobiol. / Suppl. 78, Algological Studies 46: 65-88. - (l998): Významné algologické lokality po padesáti letech I. Prameny Střední Opavy [Important algological localities after the period of 50 years]. - In: Poulíčková, A. and Palochová, A. eds. (1998): Sborník referátů 38. prac. konf. AS ČBS. - (2011): Základy ekologie sinic a řas. UP Olomouc, Olomouc.Google Scholar

 • Poulíčková A., Bergová K., Hnilica R. & Neustupa J. (2013): Epibryic diatoms from ombrotrophic mires: diversity, gradients and indicating options. - Nova Hedwigia (In press).Google Scholar

 • Poulíčková A., Lhotský O. & Dřímalová D. (2004): Prodromus sinic a řas České Republiky. - Czech Phycology 4: 19-33.Google Scholar

 • Reichholf J. (1998): Pevninské vody a mokřady. Ekologie evropských sladkých vod, luhů a bažin. Ikar, Praha.Google Scholar

 • Rosa K. (1951): Algenflora von Südböhmen I. Die Algen der Umgebung von Blatná. - Studia Botanica Cechoslovaca 12: 173-232. - (1957): Výzkum mikroedafonu ve smrkovém porostu na Pradědu. - Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 18 (1):17-73. - (1969): Příspěvek k výzkumu řasové flory v okolí Vlašimi II. - Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Benešov 10: 32-75.Google Scholar

 • Roubal J. (1938): Flora desmidiaceí rašelinných jam u Příbraze. - Čas. Nár. Mus. 112: 83-95. - (1958): Desmidiologické poznámky. - Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni, biologie-chemie 1: 71-124.Google Scholar

 • Růžička J. (1954): Krásivky (Desmidiaceae) řeky Moravice a jejích přítoků. - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 15: 290-303. - (1956): Krásivky pramenů Moravice (Velká Kotlina, Jeseníky). - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 17: 38-58. - (1957): Krásivky z pramenišť na Malém Dědu (Hrubý Jeseník). - Časopis Slezského muzea 6: 108-121. - (1973): Die Zieralgen des Naturschutzgebietes „Řežabinec” (Südböhmen). - Preslia 45: 193-241. - (1977): Die Desmidiaceen Mitteleuropas. Band 1, 1. Lieferung. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. - (1981): Die Desmidiaceen Mitteleuropas. Band 1, 2. Lieferung. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Google Scholar

 • Rybníček K. (1958): Krásivky pramenné oblasti Branné v Hrubém Jeseníku. - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 19: 97-122.Google Scholar

 • Sládečková A., Sládeček V. & Musilová J. (1985): Jakost vody ve vodárenských nádržích Fryšták, Ludkovice a Slušovice. - Vodní Hosp. B 35 (2): 39-42.Google Scholar

 • Šťastný J. (2005): Diverzita a ekologie krásivek ve vybraných oblastech České republiky. (Master's thesis). Charles University in Prague. - (2007): Die Desmidiaceenflora von Pískovny Cep (Südböhmen). - Novit. Bot. Univ. Carol. 18: 53-62. - (2008a): Desmids from ephemeral pools and aerophytic habitats from the Czech Republic. - Biologia 63 (6): 888-894. - (2008b): Krásivky Přírodních rezervací „Chvojnov“ a „Na Oklice“. [Desmids of the Nature Reserves „Chvojnov“ and „Na Oklice“]. - Acta rerum naturalium 4: 13-16. - (2009): The desmids of the Swamp Nature Reserve (North Bohemia, Czech Republic) and a small neighbouring bog: species composition and ecological condition of both sites. - Fottea 9 (1): 135-148. - (2010): Desmids (Conjugatophyceae, Viridiplantae) from the Czech Republic; new and rare taxa, distribution, ecology. - Fottea 10 (1): 1-74.Google Scholar

 • Šťastný J. & Kouwets F. A. C. (2012): New and remarkable desmids (Zygnematophyceae, Streptophyta) from Europe: taxonomical notes based on LM and SEM observations. Fottea 12: 293-313.Google Scholar

 • Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P. & Poul íčková A. (2008): Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts. - Biologia 63: 891-896.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • Štěpánková J., Hašler P., Hladká M. & Poulíčková A. (2012): Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jeseníky Mts.: Spatial distribution, remarkable finds. - Fottea 12 (1): 111-126.CrossrefGoogle Scholar

 • Trojánková K. (2006): Krásivková flóra CHKO Slavkovský les. - Erica 13: 3-15.Google Scholar

 • Wes t W. & Wes t G. S. (1905): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. II. - The Ray Society, London. - (1908): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. III. - The Ray Society, London. - (1912): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. IV. - The Ray Society, London.Google Scholar

 • Woelker l ing W. J. & Gough S. B.: (1976): Wisconsin desmids, III. Desmid community composition and distribution in relation to lake type and water chemistry. - Hydrobiologia 51 (1): 3-31. CrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-08-14

Published in Print: 2013-03-01


Citation Information: Casopis slezskeho zemskeho muzea (A), Volume 62, Issue 1, Pages 1–22, ISSN (Print) 1211-3026, DOI: https://doi.org/10.2478/cszma-2013-0001.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in