Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

3 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2336-3207
See all formats and pricing
More options …

Interesting locality of medicinal plant Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) in Silesia Province (Poland)

Adam Stebel
 • Corresponding author
 • Department of Pharmaceutical Botany, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Barbara Bacler-Żbikowska
 • Corresponding author
 • Department of Pharmaceutical Botany, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Jacek Drobnik
 • Corresponding author
 • Department of Pharmaceutical Botany, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-12-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/cszma-2013-0020

Abstract

The paper presents description of a new, abundant locality of rare in Silesia Province medicinal plant Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Its distribution and threats in this area are briefly discussed.

Keywords: Arctostaphylos uva-ursi; Ericaceae; threatened plant; medicinal plant; Silesia Province; Poland

 • Anonymus (2012a): Farmakopea Polska IX. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wydanie 9. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa. Google Scholar

 • - (2012b): Community herbal monograph on Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., folium. European Medicines Agency, Committee on Herbal Medicinal Products. (HMPC). EMA/HMPC/573460/2009, rev. 1. January 24, 2012. - (2012c): Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 0 (2012), 81. Google Scholar

 • - (2013): The European Pharmacopeia 7th edition, vol. 7.8. Council of Europe, Strasbourg.Google Scholar

 • Bacler B. (2009): Zasoby gatunkowe cennych roślin leczniczych powiatu włoszczowskiego. 1. mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Annales Academiae Medicae Silesiensis 63(3): 33-37.Google Scholar

 • Frohne D. (2010): Leksykon roślin leczniczych. Przewodnik naukowy. MedPharm, Wrocław.Google Scholar

 • Kabath H. (1846): Flora der Umgegend von Gleiwitz, mit Berücksichtigung der geognostischen, Boden- und Höhen-Verhältnisse, Verlag von Landsberger, Gleiwitz.Google Scholar

 • Kowalczyk B. (2003): Rośliny naczyniowe „Lasu Łabędzkiego” koło Gliwic (Wyżyna Śląska). - Rocznik Muzeum w Gliwicach 18: 209-240.Google Scholar

 • Kurek P. (2011): Arctostaphylos uva-ursi (Ericaeae) na skałach wapiennych w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej - stan po 50 latach. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1): 189-192.Google Scholar

 • Lamer -Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J. (2012): Fitoterapia i leki roślinne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.Google Scholar

 • Marinelli J. [ed.] (2006): Wielka encyklopedia roślin. Dorling Kindersley Limited, London, Świat Książki, Warszawa Google Scholar

 • Parusel J. B. & Urbisz A. [eds] (2012): Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. In: J. B. Parusel [ed.]. Raporty Opinie 6. Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego 2. Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego. ss. 103-177.Google Scholar

 • Podlewski J. K., Chwalibogowska-Podlewska [eds] (2005): Leki współczesnej terapii. Wydanie 17. Spilit Trading Sp. z o. o., Warszawa.Google Scholar

 • Schube T. 1915. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1914. - Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur 92: 43-61.Google Scholar

 • Szeląg Z. (2000): Materiały do flory Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 93-103.Google Scholar

 • Upton R. [ed] (2008): Uva Ursi Leaf, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, Standards of Analysis, Quality Control, and Therapeutics. American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium, Scotts Valley, USA.Google Scholar

 • Urbisz A. (1996): Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru. - Scripta Rudensia 6: 1-174.`Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-13

Published in Print: 2013-06-01


Citation Information: Casopis slezskeho zemskeho muzea (A), Volume 62, Issue 2, Pages 190–192, ISSN (Print) 1211-3026, DOI: https://doi.org/10.2478/cszma-2013-0020.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in