Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

3 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2336-3207
See all formats and pricing
More options …

Changes in the occurrence of mosquitos in the recent period

Jan Minář
Published Online: 2013-12-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/cszma-2013-0025

Abstract

The mosquito fauna was observed in mountain and lowland regions of Bohemia for 50, respective 40 years. As has been proven by the long term research of this medically significant family of the dipteran and its occurrence on the territory of both the Czech and Slovak republic, changes in species composition of mosquito fauna and ecology in central Europe are indicators of contemporary ongoing climatic change and climate warming.

Resumé

Fauna komárů byla sledována v horské a nížinné oblasti Čech 50, resp. 40 let. Změny druhového složení fauny komárů a jejich ekologie ve střední Evropě jsou ukazatelem v současnosti probíhajících změn podnebí a jeho oteplování, jak bylo prokázáno dlouhodobým výzkumem této zdravotně významné čeledi dvoukřídlých na území Československa (současné České a Slovenské republiky).

Keywords : Diptera; mosquitoes; Culicidae; Šumava mountains; Polabí region; climatic change

 • Božkov D.K. (1966): Krovososuščie komary (Diptera, Culicidae) Bolgarii. - Ent. Obozrenie, XLI : 570-571.Google Scholar

 • Breindl V. & Komárek J. (1940): Anofelismus Čech a Moravy. - Věstník čs. Zool. společnosti v Praze 8: 177-193. Google Scholar

 • - (1941) : Rozšíření malarických komárů a otázka malárie u nás. - Praktický lékař 21: 45.Google Scholar

 • Carpenter S. J. & La Casse W. J. (1955): Mosquitoes of North America. Univ. of California Press, Berkeley & Los Angeles, 353 pp.Google Scholar

 • Cockerell T. D. A. (1914): The oldest mosquitoes. - Letters to the Editor, Nature, London 103: 43-46.Google Scholar

 • Dahl Ch. (1970): Taxonomy and geographic distribution of Swedish Culicidae (Diptera, Nematocera). - Ent. Scand. 8: 59-69.Google Scholar

 • Darsie R. F. Jr. & Ward R. A. (1981) : Identification and geographical distribution of the mosquitoes of North America, North of Mexico. Supplements to Mosquito systematics, 1, Amer. Mosq. Control Assoc., Fresno, Kalifornia, 313 pp.Google Scholar

 • Dubickij A. M. (1970): Krovososuščie komary (Diptera, Culicidae) Kazachstana. Izd. „Nauka“, Kazach. SSR, Alma-Ata, 220 pp.Google Scholar

 • Edwards F. W. (1923): Oligocene mosquitoes in the British Museum, with a summary of our present knowledge concerning fosil Culicidae. - J. Geol. Soc. London (1923): 139-155.CrossrefGoogle Scholar

 • Gelb ič I., Chmela J., Minář J. & Olejníče k J. (2000): Změny v populacích komárů v zaplavovaných oblastech střední a jižní Moravy. IV. Konference DDT, Přívorovy dny, Poděbrady, 23.-25.5.2000. Sborník referátů, pp. 245 - 263.Google Scholar

 • Gillet J. D. (1970): Mosquitoes. Weidenfeld and Nicolson, London, 274 pp.Google Scholar

 • Gucevič A. V., Mončadskij A. S. & Štakelberg A. A. (1970): Komary. Semejstvo Culicidae. Fauna SSSR, Nasekomye dvukrylye, Tom III., vyp. 4, Izd. „Nauka“, Leningrad, 384 pp.Google Scholar

 • Halgoš J. & Benková J. (2004): First record of Anopheles hyrcanus Diptera, Culicidae) from Slovakia. - Biologia, (Bratislava) 59: 15-68.Google Scholar

 • Halgoš J. & Petrus O. (1996): First record of Culex theileri in Slovakia. - Biologia (Bratislava) 51: 190.Google Scholar

 • Hubálek Z., Halouzka J., Juřicová J., Příkazský Z., Žáková J. & Šebesta O. (1999): Surveillance virů přenášených komáry na Břeclavsku v povodňovém roce 1997. - Epidemiol., Mikrobiol., Imunol. 48 : 91-96.Google Scholar

 • Chmela J. (1999): Výskyt jarních kalamitních komárů v záplavové zoně řeky Moravy po povodni v r. 1997. - Desinfekce, Desinsekce, Deratisace 7: 94-101. Google Scholar

 • - (2000): Výskyt jarních kalamitních komárů na Olomoucku v r. 2000. - Desinfekce, Desinsekce, Deratisace 9: 82-83.Google Scholar

 • Jalili N., Halgoš J., Ondriska F. & Brestovský J. (1999): Mosquito communities of the Morava flood plain area during floods in 1997. Dipterologica bohemoslovaca.Google Scholar

 • Jansta P., Vrabec V., Stránský J. & Mikát B. (2008): Výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa) (Mantodea, Mantidae) ve středních Čechách a její rozšíření v České republice. - Klapalekiana 44: 21-25.Google Scholar

 • Knight J. & Stone A. (1977-1978): A catalog of the mosquitoes of the World (Diptera : Culicidae). The Thomas Say Foundation, vi, Baltimore, Maryland, 611 pp.Google Scholar

 • Kramář J. (1955): Komáři rodu Aedes v ČSR. - Rozpravy ČSAV 9: 67. - (1958): Komáři bodaví - Culicinae. (Řád: dvoukřídlí - Diptera). Fauna ČSR, sv. 13, Nakl. ČSAV, Praha, 285 pp.Google Scholar

 • Kramář J. & Weiser J. (1951): Komáří calamity v jižní Moravě. - Zool. a Ent. Listy XIV(2): 180-183.Google Scholar

 • Kolman J.M., Kopecký K., Minář J. & Hausenblasová M. (1972): Výskyt protilátek proti viru Ťahyňa, Čalovo a klíštěcí encefalitidy u obyvatelstva na území Čech. I. Polabí. - Čs. EMI 21(2): 79-85.Google Scholar

 • Kowarz F. (1894): Seznam hmyzu českého - hmyz dvojkřídlý. Spol. Pro fysiokr., Praha.Google Scholar

 • Kucharčuk Z.P. (1980): Krovososuščie komary (Diptera, Culicidae) Sibiri. Sistematika. Izd. “Nauka”, Novosibirsk, 221 pp.Google Scholar

 • Kůrka A. (1991): První nález křižáka pruhovaného Agriope bruennichi v Čechách (Araneida: Araneidae). - Čas. Nár. Mus., ř. Přír. 163: 25-27.Google Scholar

 • Labuda M. (1997): Komáre Diptera, Culicidae na Záhorskej nížine (západné Slovensko). - Entomol. Problem, 14: 123-173.Google Scholar

 • Lauterer P. & Chmela J. (1977): Komáři kalamitních oblastí horní Moravy a dolní Bečvy (Diptera, Culicidae). - Čas. Mor. Musea, Brno, 62: 99-118.Google Scholar

 • Málková D., Danielová V., Minář J. & Ryba J. (1974): Virological investigations in some biotopes of Southern Moravia in summer season 1972. - Fólia parasitol. (Praha) 21: 363-372.Google Scholar

 • Martini E. (1929-1931): Culicidae. In Lindner: Die Fliegen der Palearkt. Region 3. Stuttgart: 398 pp.Google Scholar

 • Martynov A. (1959): Filogenetičeskie vzajmootnošenia nasekomych mekopteroidnigo kompleksa. - Tr. Inst. Morf. Životn. 27: 221-320.Google Scholar

 • Marshall J.F. (1938): The British Moskquites. British Museum, London, 341 pp.Google Scholar

 • Mihalyi F. & Guyiás M. (1963): Magyarorszag czunyogjai. Akademiai Kiadó, Budapešť, 229 pp.Google Scholar

 • Minář J. (1964): Změny vodního a pobřežního rozstlinstva na Lipenské nádrži. Sborník veg. problem. při bud. vod. děl. Nakl. ČSAV, Praha, pp. 233-246. Google Scholar

 • - (1965) : Tabanidae, Ceratopogonidae, Simuliidae oblasti Lipenské vodní nádrže. - Čs. parasitol. 12: 192-206. Google Scholar

 • - (1970): Přírodní poměry oblasti Lipenské vodní nádrže. - Ochrana přírody 25(6): 122-127. Google Scholar

 • - (1975): Vliv hydrotechnických změn při výstavbě Lipenské vodní nádrže na výskyt komárů. - Sb. Jihočes. mus. v Č. Budějovicích, Přírodní vědy, XV, Suppl. 1: 74. Google Scholar

 • - (1976): Culiciden aus der Mongolei (Diptera). Ergebnise der zologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolai Nr. 380. - Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 22(3-4): 335-350. Google Scholar

 • - (1978): Zoogeography of mosquito fauna in Mongolia. Dipterologia bohemoslovaca (Bratislava) 1: 175-180. Google Scholar

 • - (1986): Zoogeografie čeledi Culicidae v palearktické oblasti. - Dipterologia bohemoslovaca, IV., Jihočeské museum v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy (1986): 21-26. Google Scholar

 • - (1987): Světové rozšíření komárů podčeledi Anophelinae a jeho vztah k přenosu malaria. - Čs. epid., mikrobiol., imunol. 36(4): 244-251. Google Scholar

 • - (1990): Family Culicidae. In: Soos A. & Papp L. (eds) : Catalogue of Palearctic Diptera. Volume 2. Akadémiai Kiadó, Budapešť, pp. 74-113. Google Scholar

 • - (2000): Family Culicidae. In : Papp L. & Darvas B. (eds): Contribution to the Manual of Palearctic Diptera. Appendix. Science Herald, Budapest: pp. 83-111.Google Scholar

 • Minář J., Gelb ič I. & Olejníče k J. (2001): The effect of floods on the development of mosquito populations in the middle and lower river Morava Regions. - Acta Univ. Carol., Biol. 45: 139-146. Google Scholar

 • - (2004): Influence of climatic changes on biodiversity of mosquitoes. -Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 109: 215-223.Google Scholar

 • Minář J. & Halgoš J. (1997a): Culicidae (Komárocití). In: Chvála M. (ed.): Check List of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics., Karolinum, Charles University Press, Pratur, p. 34. Google Scholar

 • - (1997b): Zoogeographically significant mosquitoes in the territory of Bohemia and Slovakia. - Dipterologica bohemoslovaca, 95: 129-132.Google Scholar

 • Minář J., Halgoš J., Bartalová A. & Jalili N. (2007): Current climatic change and its impact on mosquito fauna in conditions of Slovakia and Czech Republic. - Acta Zool. Univ.Comenianae 47(2): 177-182.Google Scholar

 • Minář J. & Kr a mář J. (1987): Culicidae. Check list. Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. - Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 18: 39-40.Google Scholar

 • Minář J. & Rosický B. (1975): Vývoj anofelismu na jižní Moravě. - Čs. Epid., mikrobiol., imunol. 24(1): 40-46.Google Scholar

 • Mohrig W. (1969): Die Culiciden Deutschlands. Parasitologische Schriftenreihe. Heft 18. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 260 pp.Google Scholar

 • Mončadskij A. S. (1951): Ličinki krovososuščich komarov SSSR i sopredelnych stran (podsem. Culicinae). Izd. AN SSSR, Moskva - Leningrad, 288 pp.Google Scholar

 • Montchadsky A. S. & Garcia Avila J. (1993): Las lasvas de los mosquitos (Diptera, Culicidae) de Cuba. Su biologia y determination. Poeyana. Instituto de biologia, Seria A. La Habana, Cuba, No 28 : 92 pp.Google Scholar

 • Natvig L. R. (1948): Culicini. Contribution to the knowledge of the Danish and Fennoscandian mosquitoes. Norsk Entomologisk Tidsskrift, Suppl. 1, Oslo, 567 pp.Google Scholar

 • Obenberger J. (1955): Entomologie II. Nakl. ČSAV, Praha, 725 pp.Google Scholar

 • Olejníče k J., Minář J. & Gelbič I. (2004): Changes in biodiversity of mosquitoes in the years 2002-2003 caused by climatic changes in tžhe Morava river basin. - Acta Fac. Ecologiae 12 (Suppl. 1): 115-121.Google Scholar

 • Ország I., Miná ř J. & Halgoš J. (2009): Culicidae, Meigen 1818. In: Jedlička L., Kúdela M., Stloukalová V. (eds) : Check list of Diptera of Czech Republic and Slovakia. Electronic version: http://zoology.fas.mba.sk.Google Scholar

 • Pakalnikis S., Rumšaité J., Sprangauskaité-Bernotiené R., Butautaité R. & Podénas S. (2000): Check - list of Lithuanian Diptera. - Acta Zool. Lithuanica 10(1): 3-96.Google Scholar

 • Rageau J., Mouchet J. & Abonnenc F. (1970): Répartition geographigue des moustigues (Diptera: Culicidae) en France. Cah. O. R. S. T. O. M., sér. Ent. Med. Parasitol.VIII. 3: 289-316.Google Scholar

 • Rettich F. (1998): Kalamitní výskyt komárů v jihomoravském kraji po katastrofálních záplavách v roce 1997 a způsoby jejich hubení. 3. Conference DDD 1998, Poděbrady. Sborník referátů, pp. 219 - 234. Google Scholar

 • - (2000): Revize fauny komárů Poděbradska. IV. Conference DDD, Poděbrady. Sborník referátů, pp. 219 - 234.Google Scholar

 • Rettich F., Alber t J. & Kadlč ík K. (1978): A study on the mosquitoes (Diptera, Culicidae) of the Třeboň basin. - Dipterologia bohemoslovaca Bratislava 1: 229-241.Google Scholar

 • Rettich F. & Ryba J. (1998): Kalamitní výskyt komárů v Jihomoravském kaji po katastrofálních záplavách v roce 1997 a způsoby jejich hubení. In: Davidová P. & Rupeš V. (eds): Nové poznatky v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci při ostraňování následků záplav 1997. Sborník referátů III. Conference DDD, Poděbrady, pp. 179-192.Google Scholar

 • Rioux J.A. (1958): Les Culicidae du “Midi”Mediterraneén. - Encycl. Ent. (A) 35: 303.Google Scholar

 • Rodendorf B.B. (1964): Istoričeskoe razvitie dvukrylych nasekomych. Izd. Nauka, Moskva, Tr. paleontolog. inst., T 1000, AN SSSR, 310 pp.Google Scholar

 • Rosický B., Málková D., Danielová V., Hájková Z., Holubová J., Kolman J., Marhoul Z., Minář J. & Šimková A. (1980): Ťahyňa virus. Natural focus in Southern Moravia. - Rozpravy ČSAV 90(7): 107.Google Scholar

 • Rosický B. & Weiser J. (1952): Škůdci lidského zdraví.(Boj s hmyzem II). Přír. Nakl., Praha, 836 pp.Google Scholar

 • Ryba J. (1979): Faunistic record from Czechoslovakia. Diptera, Culicidae. -Acta ent. Bohemoslov76: 143.Google Scholar

 • Ryba J., Hájková Z. & Kaftan M. (1974): Occurrence of Uranotaenia unquiculata Edwards, 1913 (Diptera, Culicidae) in Czechoslovakia. - Folia parasitol. Praha 21 : 142.Google Scholar

 • Samanidou-Voyadjoglou A. & Darsie R. F. (1993): An annotated checklist and bibliography of the mosquitoes of Greece (Diptera, Culicidae). - Mosquito systematics 25(3) : 176-180. Service M. W. (1993): Mosquito ecology. Chapman and Hall, London, 954 pp.Google Scholar

 • Skierska B. (1971): Komary - Culicidae. Larwy i poczwarki (z uwzglednieniem jaj niektorych gatunków). Klucze do oznaczania owadów Polski, Warszawa, 138 pp. Google Scholar

 • - (1977): Culicidae. Part 28: Diptera, 9b. Klucze do oznaczania owadóv Polski, Warszawa, 120 pp. Google Scholar

 • Staatz G. (1944): Neue Diptera (Nematocera) aus dem Oberoligocene von Rott. V. Familie Culicidae (Stechmucken). - Paleontographica 95: 106-121.Google Scholar

 • Šebesta O., Rettich F., Minář J., Halouzka J., Hubálek Z., Juřicová Z., Rudolf J., Šikutová S., Gelbič I. & Reiter P. (2009): Presence of the mosquito Anopheles hyrcanus in South Moravia, Czech Republic. - Medical and Veterinary Entomology 23 : 284-286.Google Scholar

 • Šeremet V.P. (1998): Krovosisni komari Ukraini. Redakcijno vydavničij centr, Kiiv. Universitet, Kiiv, pp. 11-33.Google Scholar

 • Štakelberg A. A. (1937): Semejstvo Culicidae. Fauna SSSR, Nasekomye dvukrylye, Tom III.,vyp. 4., Izd. AN SSSR, Moskva - Leningrad, 257 pp.Google Scholar

 • Tanaka K., Mizusava K. & Saugstad E. S. (1979): A revision of the adult and larvae mosquitoes of Japan (including the Ryzkyu archipelago and the Ogasawara islands) and Korea (Diptera, Cilicidae). Contribution of the American Entomological Institute, 987 pp.Google Scholar

 • Trpiš M. (1962): Okologische Analyse der Stechmucken-populationen in der Donautiefebene in der Tschechoslowakei. - Biol. Práce 8(3): 132.Google Scholar

 • Vaňhar a J. (1981): Diptera, Culicidae. Faunistic records from Czechoslovakia. - Acta Ent. Bohemoslov. 79: 317.Google Scholar

 • Vaňhar a J. & Rettich F. (1998): Culicidae. In: Rozkošný R., Va ňhar a J. (eds): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, 1. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 99: 97-105.Google Scholar

 • Vimmer A. (1913): Seznam českého hmyzu dvojkřídlého. Entomol. příručky. Čes. Spol.. entom., Praha, 98 pp.Google Scholar

 • Wood D.M., Dang P.T. & Ellis R.A. (1979): The mosquitoes of Canada. Diptera : Culicidae. The insects and arachnids of Canada, Part 6. Biosystematics Research Institute, Ottawa, Ontario, 390 pp. Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-31

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Casopis slezskeho zemskeho muzea (A), Volume 62, Issue 3, Pages 267–273, ISSN (Print) 1211-3026, DOI: https://doi.org/10.2478/cszma-2013-0025.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in