Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

3 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2336-3207
See all formats and pricing
More options …

Distribution of the antlion Dendroleon pantherinus (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the Czech Republic

Tomáš Kuras / Monika Mazalová
Published Online: 2018-09-19 | DOI: https://doi.org/10.2478/cszma-2018-0001

Abstract

This paper summarizes the records of Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787), a European species of antlion belonging to rare and threatened taxa, in the Czech Republic. The species is associated with an ancient xerothermic broadleave forest habitat. So far, D. pantherinus was recorded only a few times in the Czech Republic − always in the southernmost part of Moravia. Several new records of the species from Moravia and Silesia are given. These are Nivnice, Mohelno, Mašovice (in southeast Moravia) and Bukovec (near the Czech-Polish border, in Silesia), where several specimens were sampled, mostly in the dwellings. Therefore, we presume at least partially synanthropic life history of the species.

Keywords: Dendroleon; faunistics; Moravia; Silesia; Czech Republic

References

 • Acevedo F., Badano D. & Monserrat V.J. (2014): The larva of Tricholeon relictus Hölzel & Monserrat, 2002 a synanthropic antlion (Neuroptera, Myrmeleontidae). − Zootaxa 3835(3): 364-370.Google Scholar

 • Aspöck H., Aspöck U. & Hölzel H. (1980): Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas. Goecke and Evers, Krefeld, Germany, 495 + 355 pp.Google Scholar

 • Badano D. & Pantaleoni R.A. (2014): The larvae of European Myrmeleontidae. − Zootaxa 3762(1): 1-71.Google Scholar

 • Colombo R., Bruand Y. & Danflous S. (2013): Contribution à la connaissance de Dendroleon pantherinus (Fabricius 1787) (Neuroptera: Myrmeleontidae). − Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie 22(2): 47-53.Google Scholar

 • Čížek L. & Procházka J. (2010): Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. − Živa 58(3): 131-133.Google Scholar

 • Gepp J. & Hölzel H. (1989): Ameisenlöwen und Ameisenjungfern. Myrmeleonidae. Die Neue Brehm-Bücherei 589. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 108 pp.Google Scholar

 • Gepp J. (2010): Ameisenlöwen und Ameisenjungfern. Myrmeleontidae. Eine weltweite Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung Mitteleuropas. 3., neubearbeitete Auflage. Die Neue Brehm-Bücherei 589. Westarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaft, Hohenwarsleben, Germany, 168 pp.Google Scholar

 • Holuša J. (1997): Výskyt mravkolvů Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) a Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) na Moravě (Myrmeleontidae, Neuroptera). − Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 2: 109-110.Google Scholar

 • Kačírek A. (1995): Nové a zajímavé nálezy mravkolvů v České republice (Neuroptera, Myrmeleontidae). − Acta Musei Reginaehradecensis, Ser. A 24: 67-70Google Scholar

 • Laštůvka Z., Barták M., Bezděk J., Bílý S., Čelechovský A., Dolný A., Hula V., Chládek F., Ježek J., Kment P., Malenovský I., Řezníčková P., Říha M., Skuhravá M., Stejskal R., Šefrová H., Tkoč M., Trnka F. & Vašátko J. (2016): Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 260 pp.Google Scholar

 • Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. − Klapalekiana 32(Suppl.): 1-175.Google Scholar

 • Rotermund W. (1837): Myrmeleon formicarius und Myrmeleon pantherinus in Heidewilxen, Kr. Trebnitz, Übers. − Arbeiten Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur (1836): 86.Google Scholar

 • Roubal J. (1936): Dendroleon pantherinus F. − Časopis České Společnosti Entomologické 33: 172-173Google Scholar

 • Ševčík J. (2010): Neuroptera, Raphidioptera and Mecoptera of the Podyjí National Park (Czech Republic). − Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 103-112Google Scholar

 • Šumpich J. (2015): Records of three rare ant-lion (Neuroptera: Myrmeleontidae) species from the Czech Republic. − Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 100(1): 17-22.Google Scholar

 • Zelený J. (1977): Planipennia (Neuroptera). Pp. 129-131. In: Dlabola J. (ed.): Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae. − Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae Suppl. 4: 1-158.Google Scholar

 • Zelený J. (1992): Mravkolev okatý Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) a mravkolev Myrmeleon bore (Tjeder, 1941). Pp. 81-82. In: Škapec L. (ed.): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. Díl 3, Bezobratlí. Príroda, Bratislava, 157 pp.Google Scholar

 • Zelený J. (1995): Planipennia. Pp. 221-226. In: Rozkošný R. & Vaňhara J.: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO II. − Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia 93: 1-406.Google Scholar

 • Zelený J. (2005): Neuroptera (síťokřídlí). Pp. 163-165. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.Google Scholar

About the article

Published Online: 2018-09-19

Published in Print: 2018-09-01


Citation Information: Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, Volume 67, Issue 1, Pages 1–6, ISSN (Online) 2336-3207, DOI: https://doi.org/10.2478/cszma-2018-0001.

Export Citation

© 2018 Tomáš Kuras et al., published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. BY-NC-ND 4.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in