Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Ethnologia Actualis

The Journal of Ethnographical Research

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1339-7877
See all formats and pricing
More options …

Ethnic and Regional Identity in Polish Part of Spiš Region (On the Example of Jurgów Village)

Vojtech Bagín
Published Online: 2014-12-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/eas-2014-0005

ABSTRACT

In my study I am focusing on the issue of national and regional identity of Spiš region inhabitants. The researched Jurgów village belongs to territory situated on the frontier between two states and at the same time between two regions. In the study I analyze the question of stereotypes present in the locality concerning gorals from the neighbouring Podhale region and Slovak part of Spiš region. In addition to that I deal with analysis of importance and understanding of space and border for the identity of local population. On the basis of the empirical data analysis results I observe that the identity of the researched village population is shaped by the fact that it belongs to the frontier territory where crossborder cultural and social interaction occurs.

KEYWORDS : ethnic identity; stereotypes; space; Jurgów; Spiš region

References

 • BARTH, F. (1969): Ethnic groups and boundaries. London.Google Scholar

 • BARTH, F. (2004): Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych. In. Badania kultury, Kontynuacje, (eds. Kempny M., Nowicka E.), Warszawa. pp.348-377.Google Scholar

 • BAUMAN, Z. (2001): Tożsamość-jaka była, jest i po co? In. Wokól problemów tożsamości (ed. Jawlowska A.), Warszawa, pp.8-25.Google Scholar

 • BENEDYKTOWICZ, Z., MARKOWSKA D. (1979): O niektórych problemach identyfikacji kulturowej w procese porozumiewania się. In. Etnografia Polska, vol. 23, pp. 205-236.Google Scholar

 • BOHANNAN, P. (1967): Introduction. In. Beyond The Frontier: Social Process and Cultural Change (eds. Bohannan P., Plog F.), New York.Google Scholar

 • BUŃDA, A. (2005): Pogranicze mniej formalne, czyli nielegalne przekraczanie granic na Podhalu. In. Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polskoslowackiego.Historia (eds. Rozskowski J. and Kowalski R.), Nowy Targ. pp.127-134.Google Scholar

 • DONNAN H. and WILSON T. (2007): Granice tożsamości, narodu, państwa. Kraków.Google Scholar

 • FERENCOVÁ, M. (2005): Konštruktivistické a esencialistické prístupy k etnickej identite. Prehľad teórií a problém konceptu identity. In. Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie (eds. J. Marušiak and M. Ferencová). Bratislava, pp.31-42.Google Scholar

 • GŁADYSZ, M. (1972): Z zagadnień procesów kulturowych pogranicza etnicznego. In.Prace Etnograficzne 6, pp.7-41.Google Scholar

 • HASTRUP, K. (1998): Poza antropologią: Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego. In. Polska sztuka ludowa - Konteksty, vol. 52, pp. 20-28.Google Scholar

 • JAWLOWSKA, A. (2001): Tożsamość na sprzedaż. In. Wokól problemów tożsamości. (ed. Jawlowska A.), Warszawa. pp.51-78.Google Scholar

 • KANTOR, R., (1977): Przekonanie Orawców o odrębnych cechach własnej twórczości a ich stosunek do grup sąsiednich. In. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.Prace etnograficzne 10. Kraków, pp.67-85.Google Scholar

 • KOSOWSKA, E. (2012): Polowanie na tradycję. In. Kultura: pamięć i zapomnienie. (ed. Jastrzębski B.), Wrocław. pp.199-206.Google Scholar

 • KREKOVIČOVÁ, E. (2001): Medzi autoobrazom a heteroobrazom. In. Etnické stereotypy z pohledu různych vědních oborů (ed. Toncrová M.), Brno, pp.17-34.Google Scholar

 • KREKOVIČOVÁ, E. 2005 Sociálna/kolektívna pamäť a stereotypy: K niektorým metodologickým a terminologickým problémom. In. Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie (eds. J. Marušiak and M. Ferencová), Bratislava, pp.51-65.Google Scholar

 • KRZYWDA-JANICKA, U. (2012): Kultura ludowa Górali Spiskich. Kraków. O'BRIEN, M. (2001): Esej o płynnej tożsamości. In. Wokól problemów tożsamości. (ed.Jawlowska A.), Warszawa, pp.26-37.Google Scholar

 • PIETRZAK, H. (1997): Struktura stereotypów narodowościowych Słowaków i Polaków na obsarze euro-regionu karpackiego. In. Tożsamość narodowa mlodzieży na pograniczach (eds. Jasiński Z., Kozlowska A.), Opole, pp.203-211.Google Scholar

 • SCHMIDT, P. (1998): Tacy sami, ale inny. Potoczna interpretacja rzeczywistości pogranicza, In. Etnografia Polska, vol. 42, pp.161-172.Google Scholar

 • SCHMIDT, P. (2002): „Centralność“ i „pograniczność“. Dwa modele tożsamości. In.Lud, vol. 86, pp.173-194.Google Scholar

 • SMOLICZ, J. (1990): Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym.Warszawa.Google Scholar

 • STASZCZAK, Z. (1975): Etnograficzne przesłanky wyznaczania pogranicz etnicznych.In. Lud, vol. 59, pp.63-74. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-12-30

Published in Print: 2014-06-01


Citation Information: Ethnologia Actualis, Volume 14, Issue 1, Pages 78–94, ISSN (Online) 1339-7877, DOI: https://doi.org/10.2478/eas-2014-0005.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in