Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Ethnologia Actualis

The Journal of Ethnographical Research

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1339-7877
See all formats and pricing
More options …

The Ukrainian Minority in Brno: A Qualitative Research on Ethnic Identity

Taťána Součková
Published Online: 2015-12-09 | DOI: https://doi.org/10.1515/eas-2015-0017

Abstract

The article focuses on the presentation of the temporary results of the qualitative ethnological research concerning the Ukrainian minority in Brno, Czech Republic. It is aimed on the description of the basic principles of the life of the diaspora in Brno and expressing the ethnic identity of the Ukrainians. After the introductory part author defines the methodological approach as well as the techniques used while carrying out the research. Following part of the article is aimed on characterizing the main attributes of the Ukrainian ethnic identity according to the informants. Moreover, the perception of the presence of the Ukrainian diaspora in Brno is illustrated by the conclusions acquired from the open-ended interviews with the Czech participants.

Keywords: Ukrainians; Brno; migration; ethnic identity; Ukrainian culture; Czech Republic

References

 • BEZOUŠKOVÁ, M. (2012): Východní a západní Ukrajinci v ČR ve vzájemné reflexi. In. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds): Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: FHS UK, pp. 67-77.Google Scholar

 • DRBOHLAV, D. (1999): Imigranti v České republice (s důrazem na ukrajinské pracovníky a „západní“ firmy operující v Praze). Online digitalizovaný zdroj dostupný z http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001009/01/9.pdf.Google Scholar

 • KAĽAVSKÝ, M. (1991): Etnicita alebo etnické vedomie? In. Slovenský národopis 3-4, pp. 354-357.Google Scholar

 • KAĽAVSKÝ, M. (2004): Etnická identita ako etnologická kategória. In. Ethnologia Actualis Slovaca 5.Google Scholar

 • LENOVSKÝ, L. (2006): Kontexty identity. In. Ethnologia Actualis Slovaca 6.Google Scholar

 • LEONTIYEVA, Y. (2004): Ukrajinci. In. Výzkumná zpráva: Integrace cizinců v ČR. Studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji. Praha: IOM, p. 27. Dostupné z http://www.iom.cz/files/IntegraceUkrArmVietn_final_PDF1.pdf.Google Scholar

 • NEKORJAK, M. (2005): Pracovní migrace Ukrajinců do České republiky. In. Duchovní a kulturně společenskápodpora integrace národnostních menšin. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, pp. 21-35.Google Scholar

 • PEŠKOVÁ, M. et al. (2006): Ja-immigrant. Jsem imigrant. Imigranti z bývalých zemí SSSR v České republice. Plzeň: Dryada.Google Scholar

 • RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. (2009): Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha: SLON.Google Scholar

 • SILVERMAN, D. (2006):Interpreting Qualitative Data. Methodsfor Analyzing Talk,Text and Interaction. London: Sage.Google Scholar

 • UHEREK, Z. (2004): K změnám identity v prostředí českých měst: migrační skupina z Jižní Ukrajiny. In. Daniel Luther, Peter Salner (eds): Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí. Bratislava, pp. 133-152.Google Scholar

 • ZILYNSKYJ, B. (2002): Ukrajinci v Čechách a na Moravě. Stručný nástin dějin. Sdružení Čechů Volyně a jejích přátel, pp. 7-35.Google Scholar

 • https://www.facebook.com/prvnidenproukrajinu Google Scholar

 • http://www.chutpomahat.cz/ Google Scholar

 • http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx Google Scholar

 • http://sudaruska.webnode.cz/ Google Scholar

 • http://ukrijm.cz/ Google Scholar

 • http://www.ukrkonzulat.cz/cz/index.html Google Scholar

 • http://www.vetrnemlyny.cz/aktuality/97-Vychod-zapad-Jak-jsem-utikala-z-Ukrajiny-na-Ukrajinu Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-12-09

Published in Print: 2015-12-01


Citation Information: Ethnologia Actualis, Volume 15, Issue 2, Pages 66–80, ISSN (Online) 1339-7877, DOI: https://doi.org/10.1515/eas-2015-0017.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. BY-NC-ND 4.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in