Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Ecological Chemistry and Engineering S

The Journal of Society of Ecological Chemistry and Engineering

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 0.717
5-year IMPACT FACTOR: 0.842

CiteScore 2016: 0.74

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.231
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.628

Open Access
Online
ISSN
1898-6196
See all formats and pricing
More options …

Pollutants present in different components of the Svalbard archipelago environment / Zanieczyszczenia obecne w różnych komponentach środowiska archipelagu Svalbard

Marek Ruman
 • Corresponding author
 • Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, ul. Będzińska 60, Sosnowiec 41-200, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Katarzyna Kozak
 • Corresponding author
 • Department of Analytical Chemistry, The Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland, phone +48 58 347 21 10, fax +48 58 347 26 94
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Sara Lehmann
 • Department of Analytical Chemistry, The Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland, phone +48 58 347 21 10, fax +48 58 347 26 94
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Krystyna Kozioł / Żaneta Polkowska
 • Corresponding author
 • Department of Analytical Chemistry, The Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland, phone +48 58 347 21 10, fax +48 58 347 26 94
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-11-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10216-011-0040-9

Abstract

During last years an interest in the processes of transport and fate of pollutants to the polar regions located distantly from industrial centers, has significantly increased. The current analytical techniques enabling conducting studies prove that the Arctic regions (in the past considered as a pollution free area) have become an area of highly intensive anthropopresion. Svalbard archipelago stands out from the other polar regions due to its specific environmental conditions and geographic location, which results in becoming a reservoir of contamination in this area. Systematic environmental monitoring of arctic regions is extremely important due to an unique opportunity of observing a direct impact of pollution on the ongoing processes in the area of interest. In this way measurement data obtained are a valuable source of information, not only on changes occurring in the Arctic ecosystem, but also on estimated global impact of certain xenobiotics present in the environment. Furthermore, qualitative and quantitative studies on particular chemicals deposited in different regions of the Arctic ecosystem may constitute the basis for undertaking actions aimed at preventing negative effects caused by these pollutants.

Abstrakt

Na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrosło zainteresowanie procesami transportu i losem trwałych zanieczyszczeń w miejscach odległych od centrów przemysłowych, takich jak obszary polarne. Nowoczesne techniki analityczne pozwoliły na przeprowadzenie badań, które dowiodły, że również Arktyka, która w przeszłości była uważana za teren pozbawiony zanieczyszczeń, stała się obszarem o dużej intensywności antropopresji. Archipelag Svalbard wyróżnia się na tle innych rejonów polarnych ze względu na specyficzne warunki środowiskowe oraz położenie geograficzne, które czynią ten obszar rezerwuarem zanieczyszczeń. Monitorowanie stanu środowiska rejonów arktycznych jest niezwykle ważne ze względu na unikatową możliwość obserwacji bezpośredniego wpływu zanieczyszczeń na procesy zachodzące w badanym obszarze. Uzyskane w ten sposób dane pomiarowe stanowią cenne źródło informacji nie tylko o zmianach zachodzących w ekosystemie Arktyki, ale również pozwalają na oszacowanie wpływu określonych ksenobiotyków na środowisko w skali globalnej. Ponadto badania rodzaju i ilości substancji chemicznych zdeponowanych w różnych elementach ekosystemu stanowią podstawę do podejmowania działań, które mają na celu zapobieganie negatywnym oddziaływaniom zanieczyszczeń.

Keywords : long-range transport of pollutants; persistent organic pollutant

Słowa kluczowe : transport zanieczyszczeń na duże odległości; trwałe zanieczyszczenia organiczne

 • [l] Shaw G. Arctic haze. In: Encyclopedia of Atmospheric Sciences. Elsevier Science. 2003;155-159.Google Scholar

 • [2] Borysiak J, Ratyńska H, The state of floral research on Spitsbergen with emphasis on Bellsund, Hornsund and Kaffiøyra [in Polish]. In: Glaciological Workshop 2004. Polish Geomorphologists Association, Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen 2004, VI-248-VI-260.Google Scholar

 • [3] Machowski J. Polish Polar Res. 1995;16:13-35.Google Scholar

 • [4] Lydersen C, Steen H, Alsos IG. Svalbard. In: Environmental conditions and impacts for Red List species. Norwegian Biodiversity Information Centre. 2010;119-134.Google Scholar

 • [5] Reimann S, Kallenborn R, Schmidbauer N. Environ Sci Technol. 2008;43:4791-4795.Google Scholar

 • [6] Butt CM, Berger U, Bossi R, Tomy GT. Sci Total Environ. 2010;408:2936-2965.Google Scholar

 • [7] Burkov IC, Kallenborn R. Toxicol Lett. 2000;112-113:87-92.Google Scholar

 • [8] Jiao L, Zheng GJ, Minh TB, Richardson B, Chen L, Zhang Y, Yeung LW, et al. Environ Pollut. 2009;157:1342-1351.Google Scholar

 • [9] Walker CH, Hopkin SP, Sibly RM, Peakall DB. Podstawy ekotoksykologii. Warszawa: WN PWN; 2002.Google Scholar

 • [10] Brunström B, Halldin K. Toxicol Lett. 2000;112-113:111-118.Google Scholar

 • [11] Simoões JC, Zagorodnov V S. Atmos Environ. 2001;35:403-413.Google Scholar

 • [12] Palm A, Cousins I, Gustafsson Ö, Axelman J, Grunder K, Broman D, et al. Environ Pollut. 2004;128:85-97.CrossrefGoogle Scholar

 • [13] Ingólffson O. no date: https://notendur.hi.is/oi/svalbard_geology.htm. Google Scholar

 • [14] Fookes PG. Geology Today. 2008;24:146-152.Google Scholar

 • [15] Schildberg U. Coal in the ice-mining in Spitsbergen [Kohle im Eis - Bergbau auf Spitzbergen], Gluckauf: Die Fachzeitschrift fur Rohstoff, Bergbau und Energie. 2007;143:352-355.Google Scholar

 • [16] Yoon JR, Kim Y. Ocean and Polar Res. 2001;23:51-62.Google Scholar

 • [17] Spencer AM, Briskeby PI., Christensen LD, Foyn R, Kjølleberg M, Kvadsheim E, et al. Episodes. 2008;31:115-124.Google Scholar

 • [18] Hagen JO, Kohler J, Melvold K, Winther JG. Polar Res. 2003;22:145-159.Google Scholar

 • [19] Jania J, Głowacki P, Bukowska-Jania E, Kolondra L, Perski Z, Pulina M, et al. The glaciers in the vicinity of Hornsund fiord [in Polish]. In: Glaciological Workshop 2004, Polish Geomorphologists Association, Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen 2004, VI-48-VI-97.Google Scholar

 • [20] Lønne I., Lyså A. Geomorphology. 2005;72:300-319.Google Scholar

 • [21] Hanáček M, Flašar J, Nývlt D. Czech Polar Reports. 2011;1:11-33.Google Scholar

 • [22] Zagórski P. The influence of glaciers on transformation of the coast of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen) in late Pleistocene and Holocene [in Polish]. Słupskie Prace Geograf; 2007.Google Scholar

 • [23] Humlum O, Instanes A, Sollid JL. Polar Res. 2003;22:191-215.Google Scholar

 • [24] Pulina M. Karstic phenomena of south Spitsbergen [in Polish]. In: Glaciological Workshop 2004. Polish Geomorphologists Association, Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen 2004, VI-124-VI-147.Google Scholar

 • [25] Przybylak R. Annals of Glaciology. 2007;46:316-324.Google Scholar

 • [26] Araźny A. Bulletin of Geography - physical geography series. 2010;3:47-64.Google Scholar

 • [27] Araźny A. Problemy Klimatologii Polarnej. 2003;13:107-115.Google Scholar

 • [28] Kruszewski G. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2004;14:79-86.Google Scholar

 • [29] Niedźwiedź T. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 1992;2:77-84.Google Scholar

 • [30] Niedźwiedź T. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2006;16:91-105.Google Scholar

 • [31] Niedźwiedź T. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2003;13:79-92.Google Scholar

 • [32] Niedźwiedź T. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2002;12:65-75.Google Scholar

 • [33] Leszkiewicz J, Głowacki P. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2001;11:41-54.Google Scholar

 • [34] Kejna M. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2001;11:55-65.Google Scholar

 • [35] Førland EJ, Hanssen-Bauer I, Nordli PØ. DNMI Rapport, Oslo: Norwegian Meteorological Institute; 1997;1-72.Google Scholar

 • [36] Budzik T, Sikora S, Araźny A. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2009;19:233-246.Google Scholar

 • [37] Kwaśniewska E, Pereyma J. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2004;14:157-169.Google Scholar

 • [38] Angiel M. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 1992;2:121-129.Google Scholar

 • [39] Coulson S, Hodgkinson ID, Strathdee A, Bale JS, Block W, Worland MR, et al. Polar Biol. 1993;13:67-70.Google Scholar

 • [40] Bartoszewski S, Gluza A, Pękala K, Repelewska-Pękalowa J, Siwek K, Zagórski P. The natural environment of Bellsund [in Polish]. In: Bellsund. Elements of natural environment. Field guide. Polish Geomorphologists Association, Spitsbergen: Glaciological Workshop; 2004:1-10.Google Scholar

 • [41] Sobota I, Ćmielewski M, Nowak M. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2010;20:161-170.Google Scholar

 • [42] Hodson A, Gurnell A, Tranter M, Bogen J, Hagen JO, Clark M. Hydrol Process. 1998;12:73-86.Google Scholar

 • [43] Hodson A, Tranter M, Gurnell A, Clark M, Hagen JO. J Hydrol. 2002;257:91-114.Google Scholar

 • [44] Krawczyk WE, Bartoszewski SA. J Hydrol. 2008;362:206-219.Google Scholar

 • [45] Hodgkins R, Cooper R, Wadham J, Tranter M. J Hydrol. 2009;378:150-160.Google Scholar

 • [46] Chmiel S, Bartoszewski S, Gluza A, Siwek K, Zagórski P. Landform Analys. 2007;5:13-15.Google Scholar

 • [47] Dragon K, Marciniak M. J Hydrol. 2010;386:160-172.Google Scholar

 • [48] Krawczyk WE, Lefauconnier B, Pettersson LE. Phys Chem Earth. 2003;28:1257-1271.Google Scholar

 • [49] Krawczyk WE, Pettersson LE. Permafrost Periglac. 2007;18:337350.Google Scholar

 • [50] Święs F. Aktualny stan badań geobotanicznych na południowo-zachodnim wybrzeżu Bellsundu (Ziemia Wedela Jarlsberga, Spitsbergen) [in Polish: Current state of geobotanical research on south-western Bellsund coast (Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen)]. XX lat badań polarnych Instytutu Nauk o Ziemi UMCS na Spitsbergenie. 2006;85-89.Google Scholar

 • [51] Cooper E, Alsos IG, Hagen D, Smith FM, Coulson SJ, Hodgkinson ID. J Veg Sci. 2004;15:115-224.Google Scholar

 • [52] Yurtsev BA. J Veg Sci. 1994;5:765-776.Google Scholar

 • [53] Konoreva L. The study of Lichens of Spitsbergen. In: Study of flora, vegetation and productivity of Arctic plant communities in Spitsbergen, The Polar-Alpine Botanical Garden-Institute KSC RAS, Apatity; 2010.Google Scholar

 • [54] Engelskjøn T, Lund L, Alsos IG. Polar Res. 2003;22:317-339Google Scholar

 • [55] Ávila-Jiménez ML, Coulson SJ, Solhøy T, Sjöblom A. Polar Res. 2010;29:127-137.Google Scholar

 • [56] Vanderpuye AW, Elvebakk A, Nilsen L. J Veg Sci. 2002;13:875-884.Google Scholar

 • [57] Prach K, Košnar J, Klimešová J, Hais M. Polar Biol. 2010;33: 635-639.Google Scholar

 • [58] Forbes BC, Ebersole JJ, Strandberg B. Conserv Biol. 2001;15:954-969.Google Scholar

 • [59] Hop H, Pearson T, Hegseth EN, Kovacs KM, Wiencke C, Kwasniewski S, et al. Polar Research. 2002;21:67-208.Google Scholar

 • [60] Cecinato A, Mabilia R, Marino F. Atmos Envion. 2000;34:5061-5066.Google Scholar

 • [61] De Wit CA, Alaee M, Muir DCG. Chemosphere. 2005;64:209-233.Google Scholar

 • [62] Su Y, Hung H, Blanchard P, Patton GW, Kallenborn R, Konoplev A, et al. Environ Sci Technol. 2006;40:6601-6607.CrossrefGoogle Scholar

 • [63] Kawamura K, Imai Y, Barrie LA. Atmos Environ. 2005;39:599-614.Google Scholar

 • [64] Hung H, Kallenborn R, Breivik K, Su Y, Brorström-Lundén E, Olafsdottir K, Thorlacius JM, et al. Sci Total Environ. 2010;408:2854-2873.Google Scholar

 • [65] Choi SD, Baek SY, Chang YS, Wania F, Ikonomou MG, Yoon YJ, et al. Environ Sci Technol. 2008;42:7125-7131.CrossrefGoogle Scholar

 • [66] Hermanson M, Isaksson E, Teixeira C, Muir DCG, Compher KM, Li YF, et al. Environ Sci Technol. 2005;9:163-8169.Google Scholar

 • [67] Bryś T. Problemy Klimatologii Polarnej [in Polish]. 2002;12:89-106.Google Scholar

 • [68] De Caritat P, Hall G, Gìslason S, Belsey W, Braun M, Goloubeva NI, et al. Sci Total Environ. 2005;336:183-199.Google Scholar

 • [69] Krawczyk WE, Skręt U. Polish Polar Res. 2005;26:65-76.Google Scholar

 • [70] Brunström B, Halldin K. Toxicol Lett. 2000;112-113:111-118.Google Scholar

 • [71] Verreault J, Muir DCG, Norstrom RJ, Stirling I, Fisk AT, Gabrielsen GW, et al. Sci Total Environ. 2005;351-352:369-390.Google Scholar

 • [72] Muir DCG, de Wit CA. Sci Total Environ. 2010;408:3044-3051.Google Scholar

 • [73] Daelemans FF, Mehlum F, Lydersen C, Schepens PJC. Chemosphere. 1993:27:429-437.Google Scholar

 • [74] Wolkers H, Lydersen C, Kovacs KM. Sci Total Environ. 2004;319:137-146.Google Scholar

 • [75] Pusch K, Schlabach M, Prinzinger R, Gabrielsen GW. J Environ Monit. 2005;7:635-639.Google Scholar

 • [76] Norstrom RJ, Belikov SE, Born EW, Garner GW, Malone B, Olpinski S, et al. Arch Environ Contam Toxicol. 1998;35:354-367.CrossrefGoogle Scholar

 • [77] Muir DCG, Norstrom RJ. Toxicol Lett. 2000;112-113:93-101.Google Scholar

 • [78] McKinney MA, Letcher RJ, Aars J, Born EW, Branigan M, Dietz R, et al. Environ Int. 2011;37:365-374.CrossrefGoogle Scholar

 • [79] Lie E, Bernhofta A, Rigetb F, Belikovc SE, Boltunovc AN, Derocherd AE, et al. Sci Total Environ. 2003;306;159-170.Google Scholar

 • [80] Dietz R, Riget FF, Sonne C, Letcher R, Born EW, Muir DCG. Sci Total Environ. 2004;331:107-124.Google Scholar

 • [81] Polkowska Ż, Cichała-Kamrowska K, Ruman M, Kozioł K, Krawczyk WE, Namieśnik J. Sensors. 2011;11:8910-8929.Google Scholar

 • [82] Wang Z, Ma X, Na G, Lin Z, Ding Q, Yao Z. Environ Pollut. 2009;157:3132-3136.Google Scholar

 • [83] Sagerup K, Savinov V, Savinova T, Kuklin V, Muir DCG, Gabrielsen GW. Environ Pollut. 2009;157:2282-2290.Google Scholar

 • [84] Evenset A, Christensen GN, Skotvold T, Fjeld E, Schlabach M, Wartena E, et al. Sci Total Environ. 2004;318:125-141.CrossrefGoogle Scholar

 • [85] Sagerup K, Helgason LB, Polder A, Strømb H, Josefsen TD, Skåre JU, et al. Sci Total Environ. 2009;407:6009-6016.Google Scholar

 • [86] Evenset A, Christensen GN, Carroll J, Zaborska A, Berger U, Herzke D, et al. Environ Pollut. 2007;146:196-205.CrossrefGoogle Scholar

 • [87] Evenset A, Christensena GN, Kallenbornb R. Environ Pollut. 2005;136:419-430.Google Scholar

 • [88] Boitsov S, Jensen HKB, Klungsøyr J. Mar Environ Res. 2009;68:236-245.Google Scholar

 • [89] Cecinato A, Mabilia R, Marino F. Atmos Environ. 2000;34:506-5066.Google Scholar

 • [90] Fuglei E, Bustnes JO, Hop H, Mørk T, Bjornfoth H, Van Bavel B. Environ Pollut. 2007;146:128-138.Google Scholar

 • [91] Villanger GD, Lydersen C, Kovacs KM, LieE, Skaare JU, Jenssen BM. Sci Total Environ. 2011;409:2511-2524.Google Scholar

About the article

Published Online: 2012-11-13

Published in Print: 2012-11-01


Citation Information: Ecological Chemistry and Engineering S, Volume 19, Issue 4, Pages 571–584, ISSN (Print) 1898-6196, DOI: https://doi.org/10.2478/v10216-011-0040-9.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Klaudia Kosek, Katarzyna Jankowska, and Żaneta Polkowska
Environmental Reviews, 2017, Page 1
[2]
Shiv Mohan Singh, Kumar Avinash, Parmanand Sharma, Ravindra Uttam Mulik, Ajay Kumar Upadhyay, and Rasik Ravindra
Geoscience Frontiers, 2017
[3]
Sara Lehmann, Grzegorz Gajek, Stanisław Chmiel, and Żaneta Polkowska
Environmental Science and Pollution Research, 2016, Volume 23, Number 23, Page 23385

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in